Kongres Eucharystyczny - Czym jest Msza święta? Nazwy Sakramentu Eucharystii

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w niedziele kongresowe, przed każdą Mszą, odczytana będzie katecheza o Eucharystii.

Temat dzisiejszej pierwszej katechezy to:  Czym jest Msza święta? Nazwy Sakramentu Eucharystii.

Katechizm Kościoła Katolickiego używając wielu określeń wyraża, jak wielkie jest bogactwo tego sakramentu. Mówi, że jest on: Eucharystią, Wieczerzą Pańską, Łamaniem Chleba, Zgromadzeniem eucharystycznym, Pamiątką męki i zmartwychwstania Pana, Najświętszą Ofiarą, Świętą i Boską liturgią, Komunią, Mszą świętą.

Każde z tych dziewięciu określeń uwypukla jakiś aspekt Najświętszego Sakramentu.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do treści tej pierwszej katechezy:

Pliki do pobrania

List rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wielkanoc 2024

Rektor KUL: Święci są wśród nas

„Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego niesie nadzieję,  że wszyscy zmartwychwstaniemy na wzór Chrystusa.  ­Właśnie dlatego Poranek Wielkanocny jest najbardziej radosnym dniem w dziejach świata” – pisze w liście na Wielkanoc 2024 Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Przywołując przykład świeckiego studenta KUL Jacka Krawczyka, podkreśla, że świętość jest dostępna dla każdego i każdy jest do niej wezwany.

„Jako chrześcijanie wierzymy, że wszyscy zmartwychwstaniemy na wzór Chrystusa” – przypomina na wstępie listu Rektor KUL. Dodaje, że mimo wiary w zmartwychwstanie, przebywanie wśród świętych wraz z Chrystusem wydaje się czymś odległym i nierealnym. Duża część wierzących uważa, że świętość jest zbyt wymagająca, a święci są nieskazitelnymi osobami żyjącymi z daleka od świata i jego problemów. Ks. prof. Kalinowski wskazuje jednak, że jest zupełnie inaczej. „Wokół nas żyją całe zastępy ludzi dobrych, pokornych, mądrych, głęboko wierzących, a także walczących ze swoją grzesznością, od której nikt nie jest przecież wolny” – zauważa.

Takich ludzi nigdy nie brakowało w gronie społeczności akademickiej KUL. Rektor KUL w swoim liście jako przykład przywołuje nie tylko wielkiego profesora uczelni – św. Jana Pawła II. Wspomina także tych, których procesy beatyfikacyjne są w toku – jej rektorów i wybitnych naukowców: ks. Wincentego Granata i o. Jacka Woronieckiego, oraz świeckiego studenta Jacka Krawczyka.

Zmarły w opinii świętości w 1991 roku Jacek Krawczyk studiował na KUL teologię i psychologię. Jak zauważa ks. prof. Kalinowski, Jacek był normalnym młodym człowiekiem, uzdolnionym muzycznie, pasjonującym się fotografią, ale równocześnie pragnącym służyć ludziom, co uzewnętrzniło się szczególnie w pomocy osobom starszym i chorym. Jego głęboka wiara została poddana bolesnej próbie w ostatnim okresie życia, gdy wykryto u niego chorobę nowotworową. Świadectwem wyjątkowej dojrzałości duchowej Jacka Krawczyka są pozostałe po nim zapiski i listy. W ich świetle jawi się on przede wszystkim jako człowiek wsłuchany w głos Boga i pragnący posłusznie pełnić Jego wolę.

Nawiązując do zapisków pozostawionych przez Jacka Krawczyka, Rektor KUL zwrócił uwagę na jego dojrzałość duchową, przejawiającą się m.in. w świadomym podejściu do wiary. Sługa Boży zwracał uwagę na istotny aspekt wiary, jakim jest konieczność jej ciągłego rozwoju. „Trzeba przechodzić od wiary w Boga, która może pozostawać tylko na poziomie umysłu, do wiary Bogu, czyli do przyjęcia Go wolą i sercem, a ostatecznie całym swoim życiem” – przypomniał w liście ks. prof. Kalinowski.

Jacek Krawczyk za główny cel swojego życia uważał osiągnięcie pełni człowieczeństwa, czyli ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości. W swoich zapiskach duchowych ubolewał nad tym, że „człowiek stworzony na podobieństwo Boże, nie potrafi znaleźć swego przeznaczenia, a przez to i sensu życia”. Na kilka godzin przed śmiercią w swej ostatniej notatce napisał: „Szkoda, że nie chcemy być świętymi”. Jak zauważa Rektor KUL, postawa Jacka jest dla nas przypomnieniem, że trzeba brać życie na serio, nigdy nie traktować go jako okazji do zabawy, ale jako dar od Boga, który należy maksymalnie wykorzystać dla dobra innych.

Ks. prof. Kalinowski podkreślił, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II chce służyć nie tylko rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka, ale także kształtowaniu jego wiary. Działalność uniwersytetu katolickiego nie może ograniczać się jedynie do umożliwienia poznania Bożego Objawienia i przyjęcia go ludzkim intelektem. „Jacek Krawczyk przypomina, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II musi uczyć nie tylko wiary w Boga, ale też wiary Bogu, zaufania Jego woli, angażowania całej osoby ludzkiej w relację ze Stwórcą, w której On zajmuje pierwsze miejsce. Chcemy, aby KUL był taką właśnie uczelnią – nauczającą myślenia o świecie i człowieku w duchu chrześcijańskim oraz wychowującą do życia wiarą, czyli w efekcie prowadzącą ku świętości ludzi” – deklaruje Rektor KUL.

 


List Rektora KUL na Wielkanoc 2024

 

Rekolekcje w Opolu

 • Rektor Seminarium Duchownego w Opolu zapraszam na rekolekcje powołaniowe!
  Rekolekcje skupiają się wokół fragmentu Pisma Świętego: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie» A On rzekł: «Przyjdź!» (Mt 14, 28-29), skierowane są do pełnoletnich mężczyzn, którzy pragną podejmować z odwagą swoje życie, a co za tym idzie, swoje powołanie. Celem tego czasu będzie refleksja nad powołaniem i tym, co z nim się wiąże, czyli także doświadczeniem lęku;
 • Podczas rekolekcji będzie czas na modlitwę, wypicie kawy/herbaty, mecz piłki nożnej czy spacer po Opolu. To będzie także czas spotkań i rozmów z klerykami, moderatorami, ojcami duchowymi oraz z księdzem Marcinem Marsollkiem, psychoterapeutą i diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości;
 • Rekolekcje rozpoczną się w piątkowy wieczór 5 kwietnia (prosimy o przyjazd między 16:30 a 17:30) i potrwają do niedzieli 7 kwietnia 2024, kiedy skończą się obiadem ok. godz. 13:00. Koszt udziały wynosi 100 zł’
 • Rekolekcje są skierowane do mężczyzn, którzy 5 kwietnia 2024 roku będą mieli ukończone 18 lat, i nie więcej niż 30 lat:
 • https://pobierz.kuria.gliwice.pl/rekolekcje_plakaty/Plakat_rekolekcje_WMSD.pdf

 

Nowenna

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaprasza do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20”. Będzie to odmawiana po Apelu Jasnogórskim modlitwa w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego, zanoszona za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nowenna rozpocznie się 16 marca a zakończy 24 marca, przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia.

„W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach” – napisał przewodniczący Episkopatu w zaproszeniu do włączenia się w inicjatywę modlitewną „Akcja 21:20”. Nowenna będzie odmawiana bezpośrednio po Apelu Jasnogórskim, a także po każdej Mszy św. „Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia” – zaznaczył. Aby dołączyć do nowenny, należy każdego dnia, rozpoczynając od 16 marca, odczytać intencję na dany dzień oraz odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i dowolną modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. „Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich” – napisał przewodniczący KEP.

Obok intencji ogólnej, każdemu dniu nowenny towarzyszyć będą intencje szczegółowe. Pierwszego dnia nowenny (16 marca), jej uczestnicy będą prosić Boga o „odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha nas i naszych rodaków”. W następnych dniach modlitwie będą towarzyszyć kolejno intencje: „O pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną” (17 marca); „O zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski” (18 marca); „O odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz o trwałość rodzin” (19 marca), „O siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania” (20 marca); „O światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny” (21 marca); „O prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych” (22 marca); „O szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej” (23 marca). W ostatnim dniu nowenny, 24 marca, przypadającym w Narodowy Dzień Życia, a zarazem przed przypadającym 25 marca Dniem Świętości Życia, intencją modlitewną będzie pełna ochrona prawna życia dzieci nienarodzonych.

Przewodniczący Episkopatu zachęca, aby modlić się w tych wszystkich intencjach za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski. Wszelkie informacje dotyczące nowenny znajdują się na stronie: nowenna2120.pl. Materiały do pobrania dla dziennikarzy można znaleźć tutaj.

Forum Młodych 9 marca 2024

 

Komunikat biskupa Sławomira Odera zapraszający młodzież oraz dorosłych na

Forum Młodych 9 marca do odczytania w niedzielę 3 marca

 

Siostry i bracia w Chrystusie!

Przeżywając radość spotkania wspólnie budujemy Kościół. Pierwsze spotkanie Forum Młodych w listopadzie, pokazało jak wielu z nas poszukuje swojego miejsca w Kościele. Przed nami drugie spotkanie w ramach Forum pod hasłem: JEDNOŚĆ”. Drodzy przyjaciele przybywajcie! Razem z Młodymi pragnę zaprosić na nie także Was, Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Animatorzy i Kapłani, towarzyszący młodym, przeżyjmy razem Forum, które odbędzie się w sobotę 9 marca od godz. 9.45 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zapisy na miejscu. Szczegóły organizacyjne znajdziecie na stronie internetowej Diecezji Gliwickiej. Serdecznie zapraszam!

Wasz biskup Sławomir

FORUM MŁODYCH 9.03.2024

 • Nasz Biskup Sławomir Oder serdecznie zaprasza w najbliższą sobotę 9 marca na drugie spotkanie Forum Młodych. Oprócz młodych zaprasza również dorosłych chcących wspierać młodych. Tematem drugiego spotkania Forum będzie "Jedność". Tak jak poprzednio spotkamy się na konferencji, pracy w grupach, przy gorącej herbacie i pysznym cieście. W odróżnieniu od poprzedniego spotkania tym razem konferencja będzie podzielone na trzy poziomy: młodzieżowy, dla liderów oraz dla dorosłych. Wyboru odpowiedniego poziomu można dokonać w formularzu zapisowym;
 • Komunikat Biskupa Sławomira, zapisy i wszelkie informacje można znaleźć na stronie naszej parafii w aktualnościach:
 • https://www.teresa.pl/forum-mlodych-9-marca-2024

oraz

 

"Jedność" hasłem drugiego FORUM MŁODYCH

2024-02-07 | autor: ks. Marek Ludwig

https://diecezja.gliwice.pl/pic1102.jpg

Pełni Życia

Drugie spotkanie Pierwszego Forum Młodych Diecezji Gliwickiej odbędzie się w sobotę 09.03.2024 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz w Katedrze Gliwickiej. Hasłem przewodnim spotkania jest „Jedność”.

W tym roku chcemy zaprosić młodzież naszej diecezji do poznawania się, budowania jedności i szukania miejsc współpracy poprzez spotkania w dekanatach, parafiach, oraz trzy duże diecezjalne spotkania. Pierwsze z nich, pod hasłem “Tożsamość” miało miejsce 25.11.2024 w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II. Tym razem wprowadzamy kilka zmian. Jedną z nich jest podzielenie konferencji na trzy poziomy: młodzieżowy, dla liderów oraz dla dorosłych. Wyboru odpowiedniego poziomu można dokonać w formularzu zapisowym.

 

Plan wydarzenia:

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej ul. Stanisława Konarskiego 18B, 44-100 Gliwice:

 • 9:00 Rejestracja uczestników
 • 9.45 Początek programu
 • 10.30 Rozpoczęcie przez Biskupa Sławomira Odera
 • 11:00 Konferencje i spotkania w grupach na trzech poziomach
 • 13:30 Obiad

Katedra Gliwice:

 • 15:30 Nabożeństwo Taizé z możliwością Spowiedzi św.
 • 17:00 Zakończenie

Zachęcamy do zapisów na Forum poprzez formularz internetowy. Pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni pewność posiłku dla każdego zapisanego uczestnika. Link do formularza: https://forms.gle/7XJYzX8YSWU8TBVEA

Osoby niepełnoletnie prosimy o wypełnienie zgody (plik do pobrania poniżej).

Gorąco zapraszamy księży i animatorów do zorganizowania przygotowań do Forum Młodych. Konspekt takich spotkań można znaleźć do pobrania poniżej. Konspekt spotkania dekanalnego zostanie udostępniony w 2 połowie lutego.

konspekt spotkania parafialnego [plik PDF]

zgoda rodziców osób niepełnoletnich [plik PDF]

konspekt spotkania dekanalnego [plik PDF]

ZAPISY [formularz Google]

 

Zaproszenia na warsztaty dla małżonków

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza małżonków na warsztaty komunikacji małżeńskiej pt. "Kochanie, porozmawiaj ze mną!", które odbędą się 24 lutego b.r. w godzinach 9-16 przy parafii św. Bartłomieja w Gliwicach.

Poznanie podstawowych zasad dobrego komunikowania się i przećwiczenie dialogu we własnym małżeństwie jest początkiem umacniania relacji i pogłębiania więzi, które są niezbędne, aby być szczęśliwym mężem i żoną.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.dorodzin.pl/kropla-dla-malzenstwa-komunikacja/

 

XXXII Światowy Dzień Chorego

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam”.

Leczyć chorego poprzez leczenie relacji

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie, ukształtowane na obraz Trójcy Świętej, jest powołane do pełnego realizowania się w dynamizmie relacji, przyjaźni i wzajemnej miłości. Jesteśmy stworzeni, by przebywać razem, a nie samotnie. I właśnie dlatego, że ów projekt komunii jest tak głęboko wpisany w ludzkie serce, doświadczenie opuszczenia i samotności przeraża nas i okazuje się dla nas bolesne, a nawet nieludzkie. Staje się ono jeszcze bardziej dotkliwe w czasie słabości, niepewności i poczucia braku bezpieczeństwa, często spowodowanych wystąpieniem jakiejś poważnej choroby.

Myślę na przykład o tych, którzy byli przerażająco samotni podczas pandemii Covid-19: pacjentach, którzy nie mogli przyjmować odwiedzających, ale także pielęgniarkach, lekarzach oraz o personelu pomocniczym, wszystkich przeciążonych pracą i odizolowanych na oddziałach zamkniętych. I oczywiście nie zapominajmy o tych, którzy musieli samotnie stawić czoła godzinie śmierci, wprawdzie pod opieką personelu medycznego, ale z dala od swoich rodzin.

Jednocześnie, ze smutkiem dzielę cierpienie i samotność tych, którzy z powodu wojny i jej tragicznych następstw, znajdują i się bez wsparcia i pomocy: wojna jest najstraszniejszą z chorób społecznych, a osoby najsłabsze płacą za nią najwyższą cenę.

Trzeba jednak podkreślić, że nawet w krajach, które cieszą się pokojem i większymi zasobami, czas starości i choroby jest często przeżywany w samotności, a niekiedy wręcz w opuszczeniu. Ta smutna sytuacja jest przede wszystkim konsekwencją kultury indywidualizmu, która wychwala wydajność za wszelką cenę i kultywuje mit efektywności, stając się obojętną, a nawet bezlitosną, gdy ludzie nie mają już siły, by dotrzymać kroku. Staje się wtedy kulturą odrzucenia, w której „ludzie nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, szczególnie jeśli są ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli «nie są jeszcze potrzebni» – jak dzieci nienarodzone – lub «nie są już potrzebni» – jak osoby starsze” (Enc. Fratelli tutti, 18). Niestety, logika ta przenika również niektóre wybory polityczne, które nie potrafią w centrum umieścić godności osoby ludzkiej i jej potrzeb, oraz nie zawsze sprzyjają strategiom i zasobom niezbędnym do zapewnienia każdej istocie ludzkiej podstawowego prawa do zdrowia i dostępu do leczenia. Jednocześnie, porzucanie osób słabych i ich samotność są potęgowane także przez ograniczenie opieki wyłącznie do usług zdrowotnych, bez mądrego wspierania ich przez „przymierze terapeutyczne” między lekarzem, pacjentem i członkiem rodziny.

Warto, abyśmy raz jeszcze usłyszeli to biblijne słowo: nie jest dobrze, by człowiek był sam! Bóg wypowiada je na samym początku stworzenia, i w ten sposób ukazuje nam głęboki sens swojego planu dla ludzkości, ale jednocześnie, ukazuje śmiertelną ranę grzechu, którą wprowadzamy rodząc podejrzenia, pęknięcia, podziały, a zatem izolację. Grzech dotyka człowieka we wszystkich jego relacjach: z Bogiem, z samym sobą, z innymi, ze stworzeniem. Taka izolacja sprawia, że zatracamy sens istnienia, odbiera nam radość miłości i sprawia, że doświadczamy przytłaczającego poczucia samotności we wszystkich kluczowych etapach życia.

Bracia i siostry, pierwszą formą opieki, jakiej potrzebujemy w chorobie, jest bliskość pełna współczucia i czułości. Dlatego opieka nad chorym oznacza przede wszystkim troskę o jego relacje, wszystkie jego relacje: z Bogiem, z innymi – rodziną, przyjaciółmi, pracownikami służby zdrowia – ze stworzeniem, z samym sobą. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe i wszyscy jesteśmy wezwani do zaangażowania się, aby tak się stało. Spójrzmy na obraz Dobrego Samarytanina (por. Łk 10, 25-37), na jego zdolność do zwolnienia kroku i stania się bliźnim, na czułość, z jaką koi rany cierpiącego brata.

Pamiętajmy o tej centralnej prawdzie naszego życia: przyszliśmy na świat, ponieważ ktoś nas przyjął, jesteśmy stworzeni do miłości, jesteśmy powołani do komunii i braterstwa. Ten wymiar naszego jestestwa podtrzymuje nas szczególnie w okresach choroby i słabości, i jest pierwszą terapią, którą musimy wszyscy razem zastosować, aby uleczyć choroby społeczeństwa, w którym żyjemy.

Wam, którzy doświadczacie choroby, czy to przejściowej, czy przewlekłej, chciałbym powiedzieć: nie wstydźcie się swojego pragnienia bliskości i czułości! Nie ukrywajcie go i nigdy nie myślcie, że jesteście ciężarem dla innych. Sytuacja osób chorych zachęca wszystkich do zahamowania nadmiernego tempa, w którym jesteśmy zanurzeni, i do odnalezienia siebie.

W tym okresie zachodzących zmian, w którym żyjemy, szczególnie my chrześcijanie, jesteśmy wezwani do przyjęcia współczującego spojrzenia Jezusa. Troszczmy się o tych, którzy cierpią i są samotni, być może zepchnięci na margines i odrzuceni. Z wzajemną miłością, którą Chrystus Pan daje nam w modlitwie, a zwłaszcza w Eucharystii, uleczmy rany samotności i izolacji. I w ten sposób współpracujmy, aby przeciwdziałać kulturze indywidualizmu, obojętności, odrzucenia, oraz rozwijać kulturę czułości i współczucia.

Chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski. Nie zapominajmy o tym! Powierzmy się Najświętszej Maryi Pannie, Uzdrowieniu Chorych, aby wstawiała się za nami i pomagała nam być twórcami bliskości i relacji braterskich.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, dnia 10 stycznia 2024 roku.

FRANCISZEK

https://episkopat.pl/papiez-w-oredziu-na-swiatowy-dzien-chorego-poprzez-relacje-leczmy-rany-samotnosci-i-izolacji/

 

Modlitwa w intencji Kongresu Eucharystycznego

Drodzy Parafianie! Zgodnie z prośbą Księży Biskupów zachęcamy Was do odmawiania modlitwy w intencji zbliżającego się Kongresu Eucharystycznego jaki będziemy przeżywać w naszej Diecezji Gliwickiej. Modlitwę tę będziemy odmawiać w każdą niedzielę, w czwartki oraz na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy, aby tę modlitwę odmawiać w naszych rodzinach, wspólnotach, a także indywidualnie.

Plik PDF do wydruku możesz pobrać tutaj.

 

Ojcze Niebieski,
źródło życia i świętości!
Ześlij nam Ducha Świętego,
abyśmy coraz bardziej
miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia nas:
„Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego służył odnowie duchowej naszej diecezji – pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa
i odkrywaniu piękna wspólnoty
zgromadzonej na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,
którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii,
powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte,
abyśmy spotykali Chrystusa
nie tylko na Eucharystii i adoracji,
ale także w drugim człowieku,
szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to przez wstawiennictwo 
patronów Kongresu Eucharystycznego: 
św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Parafialna Rada Synodalna

Zgodnie ze wskazaniami Sekretariatu Synodu, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, zwrócił się z prośbą do Biskupów i Wiernych naszej diecezji, aby w ramach konsultacji diecezjalnych odnieść się do dokumentu wypracowanego na pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu:  Komunia, Uczestnictwo, Misja”. W związku z tym dnia 7 stycznia 2024 r. w Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus  w Zabrzu-Mikulczycach odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Synodalnej. Spotkanie  rozpoczęło się od wspólnego odmówienia modlitwy synodalnej, po której odbyła się dyskusja nad wybranymi punktami wspomnianego dokumentu. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią sprawozdania z niniejszego spotkania. 

Pliki do pobrania

XXVIII ZABRZAŃSKIE CHÓRALNE SPOTKANIE KOLĘDOWE

 
Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz Parafia św. Teresy w Zabrzu zapraszają na:
 
XXVIII ZABRZAŃSKIE CHÓRALNE SPOTKANIE KOLĘDOWE,
 
które odbędzie się 14 stycznia 2024 r. (niedziela) o godz. 15:00 w kościele p.w. św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach.
 
 
W tegorocznym koncercie kolęd wezmą udział następujące chóry:
* Zespół Wokalny Luna Plena - dyr. Barbara Gajek-Kraska
* Zespół wokalny Vox amici - dyr. Krzysztof Hrycyszyn
* Akademicki Chór Politechniki Śląskiej - dyr. Tomasz Giedwillo
Serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania!
WSTĘP WOLNY