Róże Różańcowe

Bractwo Różańcowe, zwane Różami Różańcowymi bądź Żywym Różańcem założyła w 1826 roku Paulina Maria Jaricot. Jest to wspólnota religijna osób świeckich odmawiających każdego dnia Tajemnice Różańca. Według Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników.

P. M. Jaricot podkreślała, że w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z tych właśnie „piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne, wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.

Grupa Róż Różańcowych działająca w naszej parafii miała swój początek jeszcze przed powstaniem naszego kościoła. Początkowo była to grupa, którą tworzyli wierni sąsiedniej parafii św. Wawrzyńca. Do 1970 roku działało w obu parafiach 51 Róż, w tym 5 męskich. Każda z Róż liczyła 15 członków - liczebność ogółu wynosiła 765 osób. Począwszy od 1975 roku nastąpiły zmiany pokoleniowe. Na miejsce zmarłych członków poszukiwano młodzieży dla podtrzymania istnienia danej Róży. Obecnie nasza parafialna wspólnota Róż Różańcowych jest mniej liczna niż w początkowych latach formacji. Od 2002 roku istnieją w naszym kościele dwie Róże Misyjne, których funkcjonowanie oparte jest na takich samych zasadach jak działalność wszystkich Róż Różańcowych, a od pozostałych różnią je jedynie intencje modlitw, które nacechowane są troską o rozwój duchowy i poprawę bytu mieszkańców krajów misyjnych.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca jest odprawiana msza święta w intencji członków Róż Różańcowych. Do obowiązków członków Żywego Różańca należy: codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego, udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych, częste przystępowanie do Sakramentów świętych, udział w procesjach maryjnych, poszerzanie czci Maryi działalnością apostolską oraz przykładem własnego życia, odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła jak również udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy. Osoby zaangażowane w działalność tej grupy dają swoim życiem piękne świadectwo, które pokazuje, że nawet w dzisiejszym świecie cnoty Matki Bożej są czymś niezwykle istotnym i potrzebnym, co warto naśladować.

Różaniec

Różaniec to modlitwa Matki Boga. Jeżeli Maryja w La Salette, w Lourdes, w Fatimie, objawia się z różańcem w ręku, jeżeli błaga, zachęca, żąda by odmawiać Różaniec, to znaczy, że ta modlitwa jest dla Niej szczególnie droga, a dla Nas szczególnie skuteczna.

Różaniec umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach życie Pana Jezusa i Jego Matki ujętych w cztery części:

 

Część pierwsza: RADOSNA
Przeżywamy w niej tajemnicę Bożej miłości.
Rozważamy:

 • Zwiastowanie NMP
 • Nawiedzenie św. Elżbiety
 • Boże Narodzenie
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Znalezienie Jezusa w świątyni

Część druga: TAJEMNICE ŚWIATŁA
(ustanowiona 16 października 2002 roku przez papieża Jana Pawła II)
Rozważamy:

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 • Przemienienie na górze Tabor.
 • Ustanowienie Eucharystii.

Część trzecia: BOLESNA
Przeżywamy w niej tajemnicę naszego Odkupienia, które dokonało się przez ofiarę Krzyża.
Rozważamy:

 • Modlitwę w Ogrójcu
 • Biczowanie
 • Cierniem ukoronowanie
 • Drogę krzyżową
 • Ukrzyżowanie


Część czwarta: CHWALEBNA
Wpatrujemy się w niej w uwielbionego Zbawiciela, przez którego i za którym dążymy do życia wiecznego.
Rozważamy:

 • Zmartwychwstanie
 • Wniebowstąpienie
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
 • Ukoronowanie Maryi


Przyjmuje się, że w danym dniu powinna być odmawiana jedna tajemnica. Odmawiając różaniec postaraj się zachować zasadę:

 • Tajemnice radosne - odmawiamy w poniedziałek i sobotę
 • Tajemnice światła - odmawiamy w czwartek
 • Tajemnice bolesne - odmawiamy we wtorek i piątek
 • Tajemnice chwalebne - odmawiamy w środę i niedzielę

 

W naszym kościele codziennie o godz. 7.30 odmawiany jest różaniec.