ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Ciekalski Mateusz - lat 28 - kawaler - Zabrze
Foks Aleksandra - lat 27 - panna - Zabrze
09.09; 16.09; 23.09