ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Zych Szczepan - lat 37 - - Zabrze
Skrzyniarz Iwona - lat 33 - - Zabrze
03.01; 10.01; 17.01