ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Rogocz Olgierd - lat 28 - - Babienica
Brzezina Anna - lat 27 - - Zabrze
08.08; 15.08; 22.08