ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Chmurczyk Mateusz - lat 27 - - Zabrze
Wardas Patrycja - lat 25 - - Zabrze
08.07; 15.07; 22.07