Sakramenty w ogólności...

  • Jezus Chrystus przez mękę i krzyż dokonal zbawienia ludzkiego. Ponadto dalej dziala żyjąc w Kościele, swoim Ciele Mistycznym. Działalność ta dopełnia się zwłaszcza w sakramentach, które są czynnościami samego Chrystusa, które roprowadzają pośród ludzi łaskę Prawdziwego Boga. Sakramenty są zawsze żywym dziełem, ale i darem milości Boga dla człowieka. Ogólna definicja mówi, że sakramenty, to "widzialne znaki niewidzialnej łaski, ustanowione przez Chrystusa dla naszego zbawienia".
  • Sakramenty, jako przeznaczone dla ludzi sprawowane są przez Chrystusa za pośrednictwem człowieka, przy użyciu elemntów widzialnych.