W Kościele Katolickim Komunię świętą udzielać mogą kapłani, ale również świeccy – nadzwyczajni szafarze Komunii świętej.

Już w II wieku po narodzeniu Chrystusa do posługi komunikowania zostali włączeni diakoni, subdiakoni, akolici oraz świeccy, mogli oni udzielać Komunii świętej jedynie w domach oraz samym sobie. Dopiero w minionym wieku, za papieża Piusa X (1903-1914) dostrzeżono, że częste przyjmowanie Komunii świętej przynosi wielkie dobra duchowe. Nastąpiły pozytywne zmiany. Kongregacja Sakramentów wydała instrukcję Fidei Custos, która mówi, że biskupi, prałaci i prefekci apostolscy, wikariusze kapitulni, administratorzy apostolscy, wikariusze i prefekci apostolscy mogą się zwrócić do Stolicy Apostolskiej w celu uzyskania upoważnienia, na mocy którego mogą wyznaczać odpowiednie osoby do udzielania Komunii świętej w sytuacji, kiedy kapłan lub diakon jest nieobecny, jeśli nie może on udzielać Komunii świętej ze względu na chorobę, podeszły wiek lub czynności duszpasterskie oraz jeśli liczba wiernych przystępujących do Komunii świętej jest tak wielka, że Msza Święta może się znacznie przedłużyć

 

 

Wierni mogą udzielać Eucharystii, kiedy:

 • brak jest zwyczajnych szafarzy Komunii, tzn. biskupa, prezbitera i diakona lub akolity jako szafarza nadzwyczajnego;
 • mimo iż są obecni zwyczajni szafarze, nie mogą jednak wypełnić tej funkcji z powodu podeszłego wieku, choroby lub innej posługi duszpasterskiej;
 • liczba przystępujących do Komunii jest tak duża, że sprawowanie Mszy świętej, czy też udzielanie Komunii poza Mszą świętą zbytnio by się przeciągnęło bez pomocy świeckiego jako szafarza Komunii;
 • Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej mogą być mężczyzn w wieku od 25 do 65 lat oraz siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego;
 • Kandydaci powinni odznaczać się nieskazitelnym życiem moralnym, pobożnością i poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
 • Kandydat, poza wykształceniem przynajmniej średnim, winien znać podstawowe prawdy teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła, Mszy świętej i Eucharystii. Biskup może polecić kandydatowi udział w kursie teologicznym lub zażądać egzaminu;
 • Szafarz nadzwyczajny podczas posługi winien być ubrany w albę i przepasany cingulum.

W naszej parafii jako szafarze posługują:

 1. Bogajewski Mirosław - od 2019
 2. Gemula Damian – od 2010
 3. Hoinkis Aleksander – od 2010
 4. Kaszek Damian – od 1991
 5. Malecko Gabriel – od 2010
 6. Mytych Janusz – od 2012
 7. Nowak Michał – od 2011
 8. Walz Damian – od 2011

Po ukończeniu kursu, biskup powierzył im zaszczytną posługę nadzwyczajnych szafarzy komunii św. Biskup może też, na prośbę proboszcza, przedłużać co roku ich misję. Ponadto mają oni obowiązek brać udział w dniach skupienia dwa razy w roku. Specjalnie dla szafarzy wraz z rodzinami jest też organizowana co roku pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Rudach Raciborskich.