16/03/2019

sobota - św. Gabriela

 

18:00

w int. + Józefa I Moniki Zorembów

17/03/2019

II Niedziela Wielkiego Postu

 

08:00

w int. + Józefa Pawelca (urodzinowa)

 

10:00

w int. + męża Franciszka Osiaka w 6. rocznicę śmierci i pokrewieństwa

 

11:30

15:00

w int. + Stefana Kotapki w 4. rocznicę śmierci

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18/03/2019

poniedziałek - św. Cyryla

 

08:00

w int. Parafian i chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia

 

11:00

nauka rekolekcyjna dla dzieci ZS nr 10

 

18:00

18:45

w int. + Piotra Chamielca z w 5. rocznicę śmierci

nauka stanowa dla młodzieży

19/03/2019

wtorek - uroczystość św. Józefa

 

08:00

w int. + Teresy Ołtarzewskiej w 30. dzień po śmierci

 

11:00

Nauka rekolekcyjna dla dzieci ZS nr 10

 

18:00

18:45

w int. + Alojzego Goralczyka (od 2 Róży Różańcowej)

nauka stanowa dla małżonków

20/03/2019

środa - św. Maurycego

 

08:00

w int. Grupy Niemieckiej i + Ks. Konrada Werscha

 

11:00

w int. dzieci i młodzieży ZS nr 10 na zakończenie rekolekcji

 

17:00

18:00

nabożeństwo pokutne z okazją do spowiedzi

w int. Parafian na zakończenie rekolekcji

21/03/2019

czwartek - św. Benedykta

 

18:00

w int. + br. Krzysztofa Gawła (5. rocz.), bratowej Lidii i ojca Czesława

22/03/2019

piątek - św. Zachariasza

 

17:15

18:00

Droga Krzyżowa

w int. + Ernesta Trzewiczka (od sąsiadów z ul. Moniuszki)

23/03/2019

sobota św. Turybiusza

 

18:00

w int. ++ matki Marii, siostry Adeli, br. Jerzego, rodz. Marii i Stefana

24/03/2019

III niedziela Wielkiego Postu

 

08:00

w int. ++ Barbary i Włodzimierza Lachów

 

10:00

w int. ++ Urszuli Botor i Adeli Matejczyk

 

11:30

 

15:00

15:45

w int. Małgorzaty z okazji 30. urodzin i w int. całej rodziny

chrzest Mateusza Tuchalskiego

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Recital organowy Marcela Krawczaka

I N T E N C J E