INTENCJE MSZY ŚW. 25/02/2018 - 30/04/2018

Niedziela 25/02/2018 II Niedziela Wielkiego Postu

8:00

w int. + męża i ojca Andrzeja Puki w rocznicę śmierci

10:00

w int. Macieja Kordasiewicza z okazji 70 urodzin

11:30

w int. + Alicji Szaton w 2. rocznicę śmierci
Chrzest: Pauliny Protaś i Agaty Wyrostek

Poniedziałek 26/02/2018 

8:00

w int. ++ rodziców Tadeusza i Rozalii Wiśniewskich z okazji rocznicy śmierci

Wtorek 27/02/2018 

8:00

w int. + Waltera Kotzotta

18:00

w int. + brata Sigberta w 1. rocznicę śmierci, szwagra Piotra i rodziców Karola i Jadwigi oraz pokr. (.)

Środa 28/02/2018 

8:00

w int. ++ Józefa i Marii Pelów, Marianny, Hildegardy, Alojzego i Filipa Mazurów

Czwartek 01/03/2018 

8:00

w int. + Heleny Stefanides (Kusche)

18:00

w int. ++ Karola Szatona, Józefa Manna, Władysława, Antoniego, Maksymiliana, Pawła i Erwina

Piątek 02/03/2018 

8:00

w int. czcicieli Serca Pana Jezusa

18:00

w int. + męża Józefa, mamy Marii, siostry Adeli i brata Jerzego

Sobota 03/03/2018 

8:00

w int. Róż Różańcowych

18:00

w int. wynagrodzenia Sercu NMP

Niedziela 04/03/2018 III Niedziela Wielkiego Postu

8:00

w int. Misji i Parafian z prośbą o Boże błogosławieństwo z okazji rozpoczęcia Misji

10:00

w int. Mateusza Błajeta z okazji urodzin

11:30

w int. Andrzeja Tomeckiego z okazji 42. urodzin

Poniedziałek 05/03/2018 

8:00

w int. + Gertrudy Gawlicy (urodzinowa) oraz Gintera

18:00

w int. + babci Ireny Ryś w I rocznicę śmierci, pokrewieństwa i dusz w czyśćcu cierpiących

Wtorek 06/03/2018 

8:00

w int. rodziny Maciossków i pokrewieństwa

9:30

w int. Seniorów i Chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych

18:00

w int. Rafała z okazji 30 urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo

Środa 07/03/2018 

8:00

w int. + Wiktora Holona w 30 dzień po śmierci

11:00

w int. Zespołu Szkół nr 10 z okazji zakończenia rekolekcji

18:00

w int. ++ kuzyna Józefa i jego rodziców Nicponiów

Czwartek 08/03/2018 

8:00

w int. + Piotra Ceglarka w 30 dzień po śmierci

18:00

w int. Misji i Parafian z prośbą o Dary Ducha Świętego
do MW: w int. Kobiet z okazji ich Święta

Piątek 09/03/2018 

18:00

w int. + Ireny Raszki od sąsiadów

Sobota 10/03/2018 

8:00

w int. + Zygfryda Kirsteina (w Niemczech)

18:00

w int. + matki Elżbiety Grucy z okazji 1 rocznicy śmierci oraz ojca Fryderyka, pokrewieństwo Gruców i Krzanowskich

Niedziela 11/03/2018 IV Niedziela Wielkiego Postu

8:00

w int. dziękczynnej za Misje Parafialne

10:00

w int. + Alojzego Langera w 8 rocznicę śmierci

11:30

w int. ojca Helmuta Rogowskiego z okazji urodzin i córki Marii z okazji 1. urodzin, z błogosławieństwem

Poniedziałek 12/03/2018 

8:00

w int. + Adelajdy w rocznicę śmierci i pokrewieństwa

Wtorek 13/03/2018 

8:00

w int. rodziny Ryborzów i pokrewieństwa

18:00

w int. + męża Mariana, syna Jerzego, zmarłych z rodziny Gajowskich (.)

Środa 14/03/2018 

8:00

w int. ++ Urszuli i Wernera Maroniów, rodziców i tesciów

Czwartek 15/03/2018 

18:00

w int. ++ Eugenii i Franciszka Sawów

Piątek 16/03/2018 

18:00

w int ++ Franciszka Osiaka w 5 rocznicę śmierci i pokrewieństwa

Sobota 17/03/2018 

8:00

w int. + Zygfryda Lesińskiego w 30 dzień po śmierci

18:00

w int. ++ rodziców Piotra i Zofii Litkowców oraz dziadków, pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśću cierpiące

Niedziela 18/03/2018 V Niedziela Wielkiego Postu

8:00

w int. + męża i ojca Józefa Pawelca (urodzinowa)

10:00

w int. + Zofii Rzeszot

11:30

w int. Krzysztofa Kurczalskiego z okazji 50 urodzin

Poniedziałek 19/03/2018 

8:00

w int. kleryka Wojciecha i kleryków Seminarium Duchownegon przygotowujących się do świeceń diakonatu za wstawiennictwem św. Józefa o opiekę i Dary Ducha Świętego

18:00

w int. + Stefana Kotapki w 3 rocznicę śmierci

Wtorek 20/03/2018 

8:00

w int. grupy niemieckiej i + ks. Konrada Werscha

18:00

w int. + Feliksa i Teresy Spluwaczów, Jana Konstantyny Ritauów, pokrewieństwa

Środa 21/03/2018 

8:00

Czwartek 22/03/2018 

18:00

w int. + brata Krzysztofa Gawła w 4 rocznicę śmierci, ojca Czesława i bratowej Lidii

Piątek 23/03/2018 

18:00

w int. ++ rodziców Stanisława i Wiktorii Gemulów, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 24/03/2018 

8:00

18:00

w int. dziękczynnej za otrzymane łaski w rodzinie

Niedziela 25/03/2018 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

8:00

w int. ++ męża i ojca Alfonsa Modzelewskiego (75 urodziny), rodziców i teściów

10:00

w int. ++ rodziców Zdzisława i Anny Łuszczyńskichi, brata Władysława w kolejną rocznicę śmierci

11:30

do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Bielów i Szukalskich

Poniedziałek 26/03/2018 

8:00

Wtorek 27/03/2018 

8:00

nie ma mszy szkolnej

18:00

w int. + Wiktora Holona (od parafian z ul. Działkowej)

Środa 28/03/2018 

8:00

w int. + męża i ojca Horsta, rodziców Romana i Gertrudę, dziadków z obu stron

Czwartek 29/03/2018 

18:00

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Piątek 30/03/2018 

18:00

Liturgia Męki Pańskiej

Sobota 31/03/2018 

22:00

Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela 01/04/2018 Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

8:00

w int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

10:00

w int. Parafian

11:30

w int. Józefa Szatona z okazji 60. urodzin

Poniedziałek 02/04/2018 

8:00

w int. córki Marianny, jej męża Adama i wnuków z okazji urodzin

10:00

w int. ++ męża Mariana Kucharzewskiego, rodziców, teściów, pokrewieństwo Reczkówi braci Norberczyków

11:30

w int. + Wandy Kurzępy w 30 dzien po śmierci

Wtorek 03/04/2018 

8:00

nie ma mszy szkolnej

18:00

w int. ++ rodziców Ryszarda i Gertrudy, teścia Gotfryda, dziadków i pokrewieństwo z obu stron

Środa 04/04/2018 

8:00

Czwartek 05/04/2018 

8:00

18:00

Konwent wielkanocny

Piątek 06/04/2018 

8:00

w int. czcicieli Serca Pana Jezusa

18:00

w int. ++ rodziców jana i Elżbiety, męża Zbigniewa i brata Ryszarda

Sobota 07/04/2018 

8:00

w int. Róż Żywego Różańca

18:00

w int. wynagrodzenia Sercu Najswiętszej Maryi Panny

Niedziela 08/04/2018 II Niedziela Wielkanocna

8:00

10:00

w int. Dominiki Wienchor z okazji urodzin

11:30

w int. Adolfa Reinerta z okazji 80 urodzin

Poniedziałek 09/04/2018 

8:00

Wtorek 10/04/2018 

8:00

w int. rodziny Ryborzów i pokrewieństwo

18:00

w int. + Wiktora Holona (od parafian z ul. Działkowej)

Środa 11/04/2018 

8:00

Czwartek 12/04/2018 

18:00

w int. + Józefa Kudleka (urodzinowa) i Ludwika Cebuli w rocznicę śmierci

Piątek 13/04/2018 

18:00

w int. + Gertrudy Marek w rocznicę śmierci

Sobota 14/04/2018 

8:00

nie ma mszy

15:00

Ślub: Jacek Gajos i Magdalena Właśniowska

18:00

w int. + matki Elfrydy w 24 rocznicę śmierci

Niedziela 15/04/2018 III Niedziela Wielkanocna

8:00

10:00

w int. Arkadiusza Błajeta z okazji urodzin

11:30

o wieczną radość dla syna Jana Biela oraz Teresy i Aleksanda Bielów w rocznicę śmierci;
po mszy św. chrzest Stefanii Krzewińskiej

Poniedziałek 16/04/2018 

8:00

Wtorek 17/04/2018 

8:00

18:00

w int. Wojciecha z okazji urodzin i imienin

Środa 18/04/2018 

8:00

Czwartek 19/04/2018 

18:00

w int. + Marty Szaton w I. rocznicę śmierci

Piątek 20/04/2018 

8:00

w int. Grupy Niemieckiej i + księdza Konrada Werscha

18:00

w int. ++ Piotra i Weroniki Nowaków

Sobota 21/04/2018 

8:00

18:00

w int. ++ ojca Wilhelma, matki, męża, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 22/04/2018 IV Niedziela Wielkanocna

8:00

10:00

w int. Barabry Mytych z okazji urodzin

11:30

w int. Krystiana i Krystyny Woźniaków z okazji 35. rocznicy ślubu oraz w int. Dawida i Martiny Mańków z okazji 5. rocznicy ślubu

Poniedziałek 23/04/2018 

8:00

w int. + Weroniki Pudlo w rocznicę śmierci, pokrewieństwo

18:00

w int. siostry Heleny Kilian z okazji urodzin

Wtorek 24/04/2018 

8:00

w int. ++ Henryka i Marii Kastanów

18:00

Środa 25/04/2018 

8:00

w int. + Elżbiety Oczko i jej męża

Czwartek 26/04/2018 

18:00

w int. rodziny Gawelczyków z okazji rocznicy ślubu Huberta i Urszuli

Piątek 27/04/2018 

18:00

w int. ++ rodziców Izydora i Matyldy Jacków, braci Wernera i Huberta, bratową Gertrudę, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota 28/04/2018 

8:00

18:00

w int. Antoniego i Małgorzaty Wolniców i pokrewieństwa

Niedziela 29/04/2018 V Niedziela Wielkanocna

8:00

w int. + Joanny Rumian w rocznicę śmierci

10:00

w int. + Ireny Raszki od sąsiadów

11:30

Poniedziałek 30/04/2018 

8:00