Bezinteresowna służba - tak najkrócej, w dwóch słowach można opisać działalność ponad stu tysięcy wolontariuszy, którzy w całej Polsce poświęcają swój czas, siły, zapał, energię i środki materialne, aby pomagać potrzebującym. Łączy ich jedna idea – miłość do bliźnich, czyli „caritas”.

Bo „to, co nazywamy „Caritasem” nie jest tylko organizacją, jak inne instytucje filantropijne, ale potrzebnym wyrazem głębszego aktu osobowej miłości, którą Bóg obudził w naszych sercach. Jest odbiciem tego aktu, którym Bóg jest i działa, czyniąc nas podobnymi do Siebie.” Upodabniając się do kochającego Boga Caritas Polska, która jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski, koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Zaś diecezjalne oddziały Caritas koordynują pracę parafialnych dzieł charytatywnych.

Zobaczmy ile dobroci okazuje "Caritas” w naszej parafii: Grupa Caritas zapoczątkowała swoją działalność po wojnie w 1945r. Inicjatorką powstania oraz przewodniczącą była pani Maria Grzewca, która aż do swojej śmierci (1978r.) prężnie rozwijała przyparafialną grupę. Po jej śmierci pani Gertruda Gawilca – córka – przejęła kierownictwo nad tą inicjatywą. Grupa liczy na chwilę obecną 6 osób, które szerzą dzieło miłosierdzia w naszej parafii.Wspierają oni ponad 80 potrzebujących rodzin paczkami na Boże Narodzenie, Wielkanoc i Odpust. Dzięki wsparciu parafian, ks. Adama Laszewskiego oraz piekarni Państwa Kotarskich udało się w ubiegłym roku przygotować ponad 100 paczek dla osób potrzebujących.

Ogromnej pomocy finansowej oraz materialnej udzielał ks. Konrad Wersch w latach 1995 – 2011; były to liczne transporty ubrań, żywności oraz mebli. Wsparcie finansowe, ze środków zebranych przez Katolickie Przedszkole „Tęcza”, Szkołę Katolicka oraz indywidualnych darczyńców, pozwala na zakup opału na zimę jak również zapomogę pieniężną na lekarstwa. Wielu parafian angażuje się w okolicznościowe zbiórki do puszek, składa ofiary do skarbonki przy figurze św. Antoniego, czy ofiary przy okazji zakupu okolicznościowych świeczek. Nasza parafia angażuje się w stałą i doraźną pomoc potrzebującym i bezdomnym, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wspiera Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Arka Noego” w Bytomiu.

Działalność naszego Caritasu została doceniona również przez lokalne władze poprzez przyznanie lauru „Przyjazny dla Mikulczyc” w 2011 roku.

Wśród wielu naglących potrzeb, jedną z ważniejszych jest potrzeba stworzenia Młodzieżowego Parafialnego Dzieła Caritas, które wspomagałoby osoby potrzebujące w podstawowych sprawach dnia codziennego takich jak zakupy czy choćby rozmowa – mówi pani Gertruda Gawlica, przewodnicząca dzieła Caritas. Zapytana, w jaki parafianie mogliby się przyczynić do pomocy – odpowiada: „Brakuje odzieży i pościeli w dobrym stanie, jak również wózków dla dzieci i mebli. Jeśli ktoś mógłby nas wesprzeć, bardzo proszę o kontakt ze mną”.

Spotkania formacyjne i dyżury odbywają się w naszej parafii w każdą trzecią środę miesiąca, po porannej Mszy Świętej.