Modlitwa przyrzeczenia na 8 grudnia 2020

Obrzęd przyjęcia do parafialnej wspólnoty Dziewczęcej Służy Maryjnej

Po ewangelii ksiądz błogosławi medaliki Matki Bożej i zwraca się słowami:

Ksiądz mówi: Złóżcie teraz wasze przyrzeczenia

Dziewczyny mówią razem:

O Niepokalana Dziewico * Bogarodzico Maryjo * wobec wszystkich tu obecnych…

(dziewczęta mówią do mikrofonu po kolei swoje imię i nazwisko)

ja ...                                         ja ...                                       ja...                                    

Obieram Ciebie dzisiaj * za moją Panią i Matkę * Postanawiam mocno * Tobie zawsze wiernie służyć, * żyć w stanie łaski uświęcającej * i troszczyć się o to, * aby przybliżyć Królestwo Twego Syna. * Ponieważ znam moją słabość, * proszę Cię przez Krew Jezusa * przelaną na krzyżu, * abyś mnie przyjęła * do grona swych umiłowanych dzieci * i strzegła mnie jako swoją własność. * Amen.

 

Stowarzyszenie Dzieci Maryi, które działa również w naszej parafii, powstało dzięki staraniom Świętej Katarzyny Labouré, której w 1835 roku ukazała się Matka Boska wyrażając życzenie, aby została stworzona wspólnota młodych dziewcząt, które czciłyby w szczególny sposób Bożą rodzicielkę.

W czasie objawienia św. Katarzyna zobaczyła owalny obraz, na którym widniały słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, a głos Maryi nakazał Katarzynie postaranie się o wybicie takiego medalika; osoba, która nosi medalik jest obdarzana licznymi łaskami przez Matkę Najświętszą. Święta Katarzyna opowiedziała o objawieniu spowiednikowi. W 1847 roku wspólnota została włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej, prowadzonej przez Jezuitów. W Polsce stowarzyszenie działa od 1852 roku.

W naszej parafii Marianki formowały się za śp. Ks. Koniecznego, kiedy to wspólnota liczyła 60 dziewcząt. Przyjęcie do wspólnoty poprzedzał rok przygotowania, które miało miejsce na zbiórkach zwanych wieczornicami. Młodsze dziewczynki nosiły medalik na wąskiej wstążce, zaś starsze na szerokiej. Medalik zostawał uroczyście oddawany w dniu ślubu.

Za czasów ks. Kuschego w naszej parafii liczba dziewcząt pragnących w sposób szczególny oddawać cześć Maryi osiągnęła liczbę 100-120, które podzielone były na trzy grupy: kandydatki, grupę młodszą i starszą. Ze względu na dużą liczbę osób dziewczęta były wybierane do pójścia ze sztandarem na podstawie liczby zgromadzonych punktów. Odbywały się liczne ogniska, pielgrzymki, wycieczki oraz konkursy o tematyce Maryjnej; działała również Organizacja Żywego Różańca.

I dziś w naszej parafii działają Dzieci Maryi, choć grupa jest mniej liczna niż dawniej. Przez kilka lata dziewczęta prowadzone były przez siostrę Andrzeję. Sobotnie spotkania miały na celu utwierdzenie dziewczynek w słuszności podejmowanej posługi oraz zwiększenie świadomości jak wielką łaską jest służenie Najświętszej Pannie Maryi.

Do obowiązków Dzieci Maryi zalicza się:

  • życie w łasce uświęcającej, czynny udział w Eucharystii,
  • oddawanie czci Niepokalanej i naśladowanie Jej swoim życiem,
  • częstą modlitwę,
  • pogłębianie wiedzy religijnej – uczęszczanie na zbiórki,
  • miłość do parafii oraz czynny udział w życiu parafialnym,
  • dbałość o religijną atmosferę w swojej rodzinie,
  • bycie wzorowym uczniem pomocnym dla bliźniego oraz apostołem w swoim otoczeniu.

Zapraszamy na stronę Dzieci Maryi!