KKK 1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"


 

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

Narzeczeni, chcący zawrzeć Sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim powinni:

 1. Przynajmniej na pół roku przed planowanym terminem ślubu zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej (w godzinach jej urzędowania) w celu ustalenia terminu ceremonii ślubnych.
 2. Jeżeli ślub ma być zawierany w innej parafii niż parafia zameldowania jednej ze stron, protokół przedmałżeński spisywany jest w parafii jednego z narzeczonych.
 3. Narzeczeni zobowiązani są do uczestniczenia w naukach przedślubnych oraz konsultacjach poradni życia rodzinnego.
 4. Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, narzeczeni powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO.
 5. Na spisanie protokołu nalezy umówić się telefonicznie.
 6. Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:
  • Dowody osobiste,
  • Dokumenty konkordatowe (jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy). Ważność tych dokumentów wynosi 6 miesięcy. Decyduje data wydania dokumentów, która nie może wygasnąć przed dniem planowanego zawarcia ślubu. Dokumenty te należy osobiście pobrać w USC,
  • Aktualne świadectwo chrztu (wydane w celach małżeńskich). Świadectwo takie wydane w parafii chrztu ważne jest 6 miesięcy. Decyduje data na świadectwie,
  • Na świadectwie chrztu powinna być informacja dotycząca przyjętego sakramentu bierzmowania. Jeżeli nie ma takiej adnotacji, potrzebne jest osobne świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradni życia rodzinnego,
  • Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej
  • Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych muszą być wygłoszone zapowiedzi przedślubne. Czas wygłaszania zapowiedzi wynosi trzy tygodnie. Po tym czasie należy dostarczyć potwierdzenie o wygłoszonych zapowiedziach do parafii ślubu.
 7. Narzeczeni są także zobowiązani do odbycia 2 spowiedzi przedślubnych, których potwierdzenie należy dostarczyć przed datą planowanego ślubu.
 8. Świadkami ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie, legitymujące się dowodem osobistym (lub paszportem).
 9. W dniu zawarcia ślubu świadkowie ślubu minimum kwadrans przed godziną ślubu powinni zgłosić się w zakrystii z dowodami osobistymi i obrączkami.

Nauki przedślubne w parafii

NAUKI PRZEDŚLUBNE

w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach w roku 2024

w soboty 27 lipca i 3 sierpnia 2024 roku
w godz. 15:30 - 17:30
 
Wymagane jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa u P. Agnieszki Kafki telefon 502 422 357.
 
Nauki przedślubne odbywają się w bibliotece parafialnej na probostwie.
Na każdym spotkaniu są dwa bloki tematyczne.
W każdej serii są obowiązkowe dwa spotkanie zarówno dla narzeczonego, jak i narzeczonej.
Narzeczeni otrzymują odpowiednie zaświadczenia uczestnictwa w naukach przedślubnych.
 
II DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

W ostatnie soboty miesiąca w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach ul. Bytomska 111 b
o godz. 11:00 odbywa się obowiązkowy dzień skupienia. W czasie jego trwania jest możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (można przywieźć zaświadczenia do pierwszej spowiedzi przedślubnej). Na zakończenie wystawiany jest dokument potwierdzający uczestnictwo w katechezach.

Terminy dni skupienia w ostatnie soboty miesiąca 2024 roku:

25.05.2024          29.06.2024         

28.09.2024          26.10.2024          30.11.2024  

Teminy są podane również na stronie parafii Wniebowzięcia NMP w Biskupicach

 
III PORADNICTWO RODZINNE

Oprócz nauk przedślubnych narzeczeni umawiają się z doradczynią Poradnictwa Rodzinnego na indywidualne zajęcia. Z tych spotkań również otrzymują stosowne zaświadczenia.

Poradnictwo Rodzinne jest też skierowane do małżonków, którzy potrzebują pomocy w rozstrzygnięciu trudnych spraw lub przeżywają kryzys małżeński.

Obecnie funkcję doradczyni pełni P. Agnieszka Kafka. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu telefon 502 422 357.