KKK 1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"


 

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

Narzeczeni, chcący zawrzeć Sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim powinni:

 1. Przynajmniej na pół roku przed planowanym terminem ślubu zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej (w godzinach jej urzędowania) w celu ustalenia terminu ceremonii ślubnych.
 2. Jeżeli ślub ma być zawierany w innej parafii niż parafia zameldowania jednej ze stron, protokół przedmałżeński spisywany jest w parafii jednego z narzeczonych.
 3. Narzeczeni zobowiązani są do uczestniczenia w naukach przedślubnych oraz konsultacjach poradni życia rodzinnego.
 4. Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, narzeczeni powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO.
 5. Na spisanie protokołu nalezy umówić się telefonicznie.
 6. Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:
  • Dowody osobiste,
  • Dokumenty konkordatowe (jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy). Ważność tych dokumentów wynosi 6 miesięcy. Decyduje data wydania dokumentów, która nie może wygasnąć przed dniem planowanego zawarcia ślubu. Dokumenty te należy osobiście pobrać w USC,
  • Aktualne świadectwo chrztu (wydane w celach małżeńskich). Świadectwo takie wydane w parafii chrztu ważne jest 6 miesięcy. Decyduje data na świadectwie,
  • Na świadectwie chrztu powinna być informacja dotycząca przyjętego sakramentu bierzmowania. Jeżeli nie ma takiej adnotacji, potrzebne jest osobne świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradni życia rodzinnego,
  • Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej
  • Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych muszą być wygłoszone zapowiedzi przedślubne. Czas wygłaszania zapowiedzi wynosi trzy tygodnie. Po tym czasie należy dostarczyć potwierdzenie o wygłoszonych zapowiedziach do parafii ślubu.
 7. Narzeczeni są także zobowiązani do odbycia 2 spowiedzi przedślubnych, których potwierdzenie należy dostarczyć przed datą planowanego ślubu.
 8. Świadkami ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie, legitymujące się dowodem osobistym (lub paszportem).
 9. W dniu zawarcia ślubu świadkowie ślubu minimum kwadrans przed godziną ślubu powinni zgłosić się w zakrystii z dowodami osobistymi i obrączkami.

Parafia św. Teresy w Zabrzu – Mikulczycach organizuje wiosenne i wakacyjne nauki przedślubne

 

 

 

 

W pozostałych parafiach naszego dekanatu nauki przedmałżeńskie odbywają się w następujących parafiach:

 • Parafia Wniebowzięcia NMP
 • Parafia św. Wojciecha
 • Parafia Niepokalanego Serca NMP
 • Parafia św. Wawrzyńca

W Centrum Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry) nauki odbywają się w każdy wtorek od godz. 19:00 do 20:30.