KKK 1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"


 

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

Narzeczeni, chcący zawrzeć Sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim powinni:

 1. Przynajmniej na pół roku przed planowanym terminem ślubu zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej (w godzinach jej urzędowania) w celu ustalenia terminu ceremonii ślubnych.
 2. Jeżeli ślub ma być zawierany w innej parafii niż parafia zameldowania jednej ze stron, protokół przedmałżeński spisywany jest w parafii jednego z narzeczonych.
 3. Narzeczeni zobowiązani są do uczestniczenia w naukach przedślubnych oraz konsultacjach poradni życia rodzinnego.
 4. Na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, narzeczeni powinni osobiście zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO.
 5. Na spisanie protokołu nalezy umówić się telefonicznie.
 6. Do spisania protokołu potrzebne są następujące dokumenty:
  • Dowody osobiste,
  • Dokumenty konkordatowe (jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub konkordatowy). Ważność tych dokumentów wynosi 6 miesięcy. Decyduje data wydania dokumentów, która nie może wygasnąć przed dniem planowanego zawarcia ślubu. Dokumenty te należy osobiście pobrać w USC,
  • Aktualne świadectwo chrztu (wydane w celach małżeńskich). Świadectwo takie wydane w parafii chrztu ważne jest 6 miesięcy. Decyduje data na świadectwie,
  • Na świadectwie chrztu powinna być informacja dotycząca przyjętego sakramentu bierzmowania. Jeżeli nie ma takiej adnotacji, potrzebne jest osobne świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania,
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradni życia rodzinnego,
  • Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej
  • Po spisaniu protokołu w parafiach narzeczonych muszą być wygłoszone zapowiedzi przedślubne. Czas wygłaszania zapowiedzi wynosi trzy tygodnie. Po tym czasie należy dostarczyć potwierdzenie o wygłoszonych zapowiedziach do parafii ślubu.
 7. Narzeczeni są także zobowiązani do odbycia 2 spowiedzi przedślubnych, których potwierdzenie należy dostarczyć przed datą planowanego ślubu.
 8. Świadkami ślubu mogą być tylko osoby pełnoletnie, legitymujące się dowodem osobistym (lub paszportem).
 9. W dniu zawarcia ślubu świadkowie ślubu minimum kwadrans przed godziną ślubu powinni zgłosić się w zakrystii z dowodami osobistymi i obrączkami.

Nauki przedślubne w parafii

I NAUKI PRZEDŚLUBNE w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach w roku 2021
 

w soboty 17 i  24 kwietnia 2021 w godz. 15:30 - 17:30

albo

w soboty 31 lipica i 7 sierpień 2021 w godz. 15:30 - 17:30

Nauki przedślubne odbywają się w bibliotece parafialnej na probostwie.
Na każdym spotkaniu są dwa bloki tematyczne.
Wymagane jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa u P. Agnieszki Kafki telefon 502 422 357.
W każdej serii są obowiązkowe dwa spotkanie zarówno dla narzeczonego, jak i narzeczonej.
Narzeczeni otrzymują odpowiednie zaświadczenia uczestnictwa w naukach przedślubnych.
 
II DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

W soboty w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach ul. Bytomska 111
o godz. 10:00 odbywa się obowiązkowy dzień skupienia. W czasie jego trwania jest możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (można przywieź zaświadczenia do pierwszej spowiedzi przedślubnej). Na zakończenie wystawiany jest dokument potwierdzający uczestnictwo w katechezach. Prowadzący – Ks. T. Wieczorek i Ks. J. Matysek

Terminy dni skupienia w 2021r.: 

27.02.2021 27.03.2021 29.05.2021 26.06.2021 25.09.2021 23.10.2021 27.11.2021

 
III PORADNICTWO RODZINNE

Oprócz nauk przedślubnych narzeczeni umawiają się z doradczynią Poradnictwa Rodzinnego na indywidualne zajęcia. Z tych spotkań również otrzymują stosowne zaświadczenia.

Poradnictwo Rodzinne jest też skierowane do małżonków, którzy potrzebują pomocy w rozstrzygnięciu trudnych spraw lub przeżywają kryzys małżeński.

Obecnie funkcję doradczyni pełni P. Agnieszka Kafka. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu telefon 502 422 357.

Nauki przedślubne w Zabrzu

Bepośredie przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa w 2021r.

Bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa w 2021r.

I. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE 

Odbywają się w domu parafialnym parafii św. Anny w Zabrzu, ul. 3-go Maja 18 w niedziele o godz. 17:00. Z racji niedzieli uczestniczymy we mszy św. w swojej parafii lub jest możliwość o godz. 18:00 w parafii św. Anny. 

Tematy spotkań i prowadzący: 

1. Ewangelizacja – teologia małżeństwa – Ks. J. Dorosz, Ks. J. Buchenfeld
2. Etyka życia małżeńskiego – p. dr E. Dubel
3. Liturgia sakramentu małżeństwa – Ks. T. Wieczorek
4. Przeszkody do zawarcia małżeństwa – Ks. P. Szczygielski lub Ks. D. Klimkiewicz 

Terminy katechezy przedślubnej w 2021r.:

N – oznacza, że w danym miesiącu nauki się nie odbywają!

Katecheza/miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
PIERWSZA N 07 07 N 09 06 N N 05 03 07 N
DRUGA N 14 14 N 16 13 N N 12 10 14 N
TRZECIA N 21 21 N 23 20 N N 19 17 21 N
CZWARTA N 28 28 N 30 27 N N 26 24 28 N

II. DZIEŃ SKUPIENIA 

W soboty w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu Biskupicach ul. Bytomska 111
o godz. 10:00 odbywa się obowiązkowy dzień skupienia. W czasie jego trwania jest możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (można przywieź zaświadczenia do pierwszej spowiedzi przedślubnej). Na zakończenie wystawiany jest dokument potwierdzający uczestnictwo w katechezach. Prowadzący – Ks. T. Wieczorek i Ks. J. Matysek

Terminy dni skupienia w 2021r.: 

27.02.2021 27.03.2021 29.05.2021 26.06.2021 25.09.2021 23.10.2021 27.11.2021

III. SPOTKANIA W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO 

*minimum trzy konsultacje (na spotkania potrzeba ok. 1,5 miesiąca) 

Parafialne Poradnie Życia Rodzinnego dekanatów Zabrze i Zabrze Mikulczyce 

Parafia Adres Numer tel. do doradcy Dyżur
św. Andrzeja Apostoła Zabrze
ul. Wolności 196
693 352 468 zgłoszenia telefoniczne
św. Anny Zabrze
ul. 3-go Maja 18
609 049 506     513 671 872 603 284 705 zgłoszenia telefoniczne
św. Jadwigi Zabrze
ul. Wolności 504
501 770 329 zgłoszenia telefoniczne
św. Józefa Zabrze
ul. Roosevelta 104
693 240 285    501 618 462 zgłoszenia telefoniczne
św. Kamila Zabrze ul. Dubiela 10 792 525 958 zgłoszenia telefoniczne
Matki Bożej Różańcowej Zabrze Grzybowice ul. Szczecińska 27 506 593 237 zgłoszenia telefoniczne
Najświętszego Serca Pana Jezusa Zabrze Rokitnica Ks.K.Wyszyńskiego 14 501 939 115 zgłoszenia telefoniczne
św. Teresy od Dzieciątka Jezus Zabrze Mikulczyce ul. św. Teresy 2 502 422 357 zgłoszenia telefoniczne

IV. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO 

Przynosimy ze sobą: świadectwo chrztu nie starsze niż 6 miesięcy do daty ślubu
(UWAGA! Bez tego dokumentu nie rozpoczyna się spisywania protokołu), kościelny dyplom ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (UWAGA! To nie jest to samo co świadectwo ukończenia szkoły), dowód osobisty, dokumenty z USC dla ślubu konkordatowego (UWAGA! Te dokumenty ważne są tylko 6 miesięcy) lub akt zawarcia związku cywilnego oraz zaświadczenie ukończenia bezpośredniego przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. 

Można skorzystać z tzw. weekendów dla narzeczonych, organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Uczestnictwo zastępuje katechezy i dzień skupienia. Szczegóły na www.dorodzin.pl lub telefonicznie 507 389 948.