Parafialna Rada Duszpasterska

Rada parafialna naszej wspólnoty powstała w 1946 roku. Na tamten czas inicjatywa ta była czymś zupełnie nowym. Od tej pory świeccy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnego Kościoła doradzając proboszczowi.

Zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską: „Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej” (m.in. wikary, organiści, katecheci). Skład rady parafialnej winien odzwierciedlać przekrój całej parafii, dlatego przy jej tworzeniu zwraca się uwagę na to, aby w skład wchodzili parafianie w różnym wieku, wykonujący odmienne zawody oraz działający w różnorakich grupach parafialnych. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia prac związanych z naszą świątynią. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego. Nasza rada podzielona jest na cztery sekcje: charytatywną, gospodarczą, katechetyczną oraz liturgiczną. Z każdego zebrania jest sporządzany protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu. Sprawozdania są również zamieszczane w parafialnym biuletynie.

Zachęcamy do aktywnego włączania się w życie naszej parafii poprzez kontakt z członkami rady. Za wszelkie sugestie i rady składamy serdeczne Bóg zapłać.

Wybory do PRD

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu – Mikulczycach odbyły się 8 grudnia 2013, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W wyniku głosowania został ustalony skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej na kolejna kadencję:

 

CZŁONKOWIE Z URZĘDU:

1. Klemens Piotr

 

CZŁONKOWIE Z NOMINACJI:

2. Baksik Estera

3. Biel Bronisław

4. Czenik Andrzej

5. Podhajna Maria

6. Poloczek Ewa

 

CZŁONKOWIE Z WYBORU:

7. Kaszek Norbert (283 głosy)

8. Teichman Grzegorz (254)

9. Wienchor Joachim (251)

10. Gemula Damian (237)

11. Gawelczyk Florian (220)

12. Woźniak Henryk (201)

13. Woźniak Maria (197)

14. Walz Sybilla (189)

15. Mendecka Elżbieta (178)

Sekcje Parafialnej Rady Duszpasterkiej

Sekcja Katechetyczna:

 • Poloczek Ewa
 • Baksik Estera
 • Mendecka Elżbieta

Sekcja Charytatywna:

 • Podhajna Maria
 • Cebula Tomasz
 • Woźniak Henryk
 • Woźniak Maria

Sekcja Liturgiczna:

 • Czernik Andrzej
 • Kaszek Norbert
 • Gemula Damian
 • Walz Sybilla

Sekcja Ekonomiczno-gospodarcza:

 • Biel Bronisław
 • Wienchor Joachim
 • Teichman Grzegorz
 • Gawelczyk Florian

Statystyki wyborów

Uprawnionych

3.367 parafian

Wydano

627 kart wyborczych

Frekwencja

15,38 % uprawnionych do głosowania 82,6 % obecnych w kościele

Oddano

518 kart

Ważne głosy

501

Wiek

K

M

Głosowało

16 lat

(48 uprawionych)

2

1

3

17 lat

(55)

3

2

5

18 i 19 lat

(106)

10

3

13

20 – 29 lat

(618)

21

18

39

30 – 39 lat

(617)

31

18

49

40 – 49 lat

(626)

55

38

93

50 – 59 lat

(527)

65

50

115

60 – 69 lat

(360)

56

32

88

70 – 71 lat

(265)

52

27

79

80 – 81 lat

(130)

11

4

15

>90 lat

(15)

1

0

1

Razem

308

193

501