Rada parafialna naszej wspólnoty powstała w 1946 roku. Na tamten czas inicjatywa ta była czymś zupełnie nowym. Od tej pory świeccy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnego Kościoła doradzając proboszczowi.

Zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską: „Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej” (m.in. wikary, organiści, katecheci). Skład rady parafialnej winien odzwierciedlać przekrój całej parafii, dlatego przy jej tworzeniu zwraca się uwagę na to, aby w skład wchodzili parafianie w różnym wieku, wykonujący odmienne zawody oraz działający w różnorakich grupach parafialnych. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia prac związanych z naszą świątynią. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego. Nasza rada podzielona jest na cztery sekcje: charytatywną, gospodarczą, katechetyczną oraz liturgiczną. Z każdego zebrania jest sporządzany protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu. Sprawozdania są również zamieszczane w parafialnym biuletynie.

Zachęcamy do aktywnego włączania się w życie naszej parafii poprzez kontakt z członkami rady. Za wszelkie sugestie i rady składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

KADENCJA 2019 - 2024

 

 • Z urzędu:
 1. Piotr Klemens, ks. proboszcz
 • Z nominacji:
 1. Goralczyk Maria - przewodnicząca Parafialnego Caritas
 2. Poloczek Ewa - dyr. Katolickiego Przedszkola „TĘCZA”
 • Z wyboru Parafian:
 1. Baksik Barbara
 2. Bogajewska Małgorzata
 3. Buchwald Mateusz
 4. Cebula Józef
 5. Czernik Andrzej
 6. Kurpiel Agnieszka
 7. Malecko Gabriel
 8. Moszkiewicz Dorota
 9. Pepłowska Patrycja
 10. Woźniak Krystyna