Rada parafialna naszej wspólnoty powstała w 1946 roku. Na tamten czas inicjatywa ta była czymś zupełnie nowym. Od tej pory świeccy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnego Kościoła doradzając proboszczowi.

Zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską: „Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej” (m.in. wikary, organiści, katecheci). Skład rady parafialnej winien odzwierciedlać przekrój całej parafii, dlatego przy jej tworzeniu zwraca się uwagę na to, aby w skład wchodzili parafianie w różnym wieku, wykonujący odmienne zawody oraz działający w różnorakich grupach parafialnych. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia prac związanych z naszą świątynią. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego. Nasza rada podzielona jest na cztery sekcje: charytatywną, gospodarczą, katechetyczną oraz liturgiczną. Z każdego zebrania jest sporządzany protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu. Sprawozdania są również zamieszczane w parafialnym biuletynie.

Zachęcamy do aktywnego włączania się w życie naszej parafii poprzez kontakt z członkami rady. Za wszelkie sugestie i rady składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA 2019 - 2024

 1. Piotr Klemens, ks. proboszcz
 2. Goralczyk Maria - przewodnicząca Parafialnego Caritas
 3. Poloczek Ewa - dyr. Katolickiego Przedszkola „TĘCZA” 
 4. Baksik Barbara
 5. Bogajewska Małgorzata
 6. Buchwald Mateusz
 7. Cebula Józef
 8. Czernik Andrzej
 9. Malecko Gabriel
 10. Moszkiewicz Dorota
 11. Pepłowska Patrycja
 12. Walz Damian
 13. Woźniak Krystyna

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA 2019 - 2024

 1. Piotr Klemens, ks. proboszcz
 2. Kurpiel Agnieszka
 3. Malecko Gabriel
 4. Moszkiewicz Dorota