Chrzest święty, to pierwszy z sakramentów, który zaczyna drogę człowieka do wieczności.

KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie"

Zgłaszając dziecko do chrztu należy przynieść wypełniony formularz, (który jest do pobrania na dole artykułu), lub pobrać go w biurze parafialnym

Praktyczne informacje:

 1. Chrzest w naszej parafii udzielany jest w sposób uroczysty w ostatnią niedzielę miesiąca na Eucharystii o godz. 11.30.
 2. Rodzice i chrzestni biorą udział w nauce przedchrzcielnej, która odbywa się w kościele, w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu, o godz. 16.30. Gdyby z jakichś względów w/w nie mogli uczestniczyć w tych naukach w naszej parafii mogą to uczynić w dowolnej parafii przynosząc odpowiednie zaświadczenie.
 3. Do zgłoszenia kandydata do chrztu należy posiadać:
  • Akt urodzenia (oryginał)
  • Metrykę ślubu kościelnego (lub znać datę i miejsce)
  • Dokładne dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania) oraz zaświadczenie proboszcza chrzestnych dopuszczające ich do godności chrzestnych 
 4. Rodzice powinni ochrzcić dziecko w swojej parafii; w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii, a chcą ochrzcić dziecko w naszym kościele przynoszą ze swojej parafii tzw. przekaz chrztu.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko: praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 16 lat oraz mają zezwolenie swojego proboszcza dopuszczające ich do tej godności (nasi parafianie winni wcześniej – tzn. przed nauką przedchrzcielną – uzyskać takie zezwolenie). Jeżeli są uczniami szkoły średniej przynoszą od swojego katechety potwierdzenie uczestnictwa w lekcjach religii (brak uczestnictwa w katechezie wyklucza z godności chrzestnego).
 6. Zgłaszając chrzest rodzice składają dobrowolna ofiarę na potrzeby Kościoła.
 7. Rodzice (jeżeli nie mają przeszkód) i chrzestni przystępują przed chrztem do Sakramentu Pokuty.
 8. Rodzice lub chrzestni przygotowują: nową świecę oraz białą szatę chrzcielną dla dziecka.
 9. W rocznicę chrztu – tzw. roczek – rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem uczestniczą w Eucharystii rocznicowej – ostatnia niedziela miesiąca o godz. 11.30, na której dziecko otrzymuje specjalne błogosławieństwo na dalsze lata życia.

Oprócz nauk przedchrzcielnych, które są obowiązkowe, polecamy Wam przykłady multimedialne, które wprowadzają w atmosferę tego sakramentu - początku drogi z Panem Bogiem. Zachęcamy do takiego dojrzałego spojrzenia na chrzest swojego dziecka, które od tej pory będzie dzieckiem Bożym.

Aktualizacja:

W związku z sytuacją epidemiczną nauki przed chrzcielne w salkach są zawieszone.
prosimy o zapoznanie się z dwoma filmami znajdującymi się pod tymi adresami: część 1 oraz część 2.