ŚWIĘTA TERESA nr 1425

Zabrze-Mikulczyce, 04. 08.2019

www.teresa.pl E mail parafia@teresa.pl

Tel. 32 271 16 08; Kom. 501 43 80 64

XVIII NIEDZIELA - WPROWADZENIE DO LITURGII

 • Jezus przestrzega nas dzisiaj przed gromadzeniem mienia. Nawet jeśli będziemy mieć wszystkiego w nadmiarze, nie mamy pewności jutra – nie wiemy, kiedy Bóg nas powoła do siebie. Warto więc zatroszczyć się o bogactwa, które podobają się Bogu – dobro i miłość okazywane drugiemu człowiekowi, czyste sumienie, życie zgodne z przykazaniami. Niech ta Msza św. umocni nas w dokonywaniu codziennych wyborów dążenia do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi;
 • Dziś, w 1. niedzielę miesiąca, zapraszam o 15:00 na nieszpory eucharystyczne;
 • Bóg zapłać kapłanom, którzy zastępowali mnie podczas urlopu.

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW

 • Dzisiaj po mszy o 11:30 błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów;
 • Modlitwę św. Krzysztofa za kierowców odmówimy po każdej mszy świętej;
 • Chcemy włączyć się w ogólnopolską akcję św. Krzysztof 1 grosz za 1 Kilometr;
 • Ofiary składane po każdej mszy zostaną przekazane misjonarzom w Afryce.

ODPUST PORCJUNKULI

 • Dzisiaj można zyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli;
 • Warunki uzyskania odpustu zupełnego: sakrament pokuty i Komunia, nawiedzenie kościoła, modlitwa „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, modlitwa w intencjach papieża, wykluczanie wszelkiego przywiązania do grzechu.

ODPUST ŚW. WAWRZYŃCA

 • Za tydzień w parafii św. Wawrzyńca doroczny odpust z sumą i nieszporami;
 • Sumie o 11:30 przewodniczyć będzie ks. neoprezbiter Wojciech Kiełkowski;
 • W tym dniu zapraszam o 15:00 na nieszpory odpustowe do św. Wawrzyńca.

W TYGODNIU

 • Poniediałek - wyjazd dzieci na kolonie do Turzy sprzed naszego koscioła o 11:15;
 • Wtorek - święto Przemienienia Pańskiego; w czwartek – św. Dominika; w piątek - św. Teresy Benedykty, Edyty Stein, patronki Europy; w sobotę - św. Wawrzyńca;
 • Msze św. w poniedziałek, środę i piątek - o 08:00; w pozostałe dni - o 18:00;
 • Biuro parafialne – w środę po porannej mszy i w czwartek po wieczornej.

PRASA

 • Dzisiaj w „GN” o „ekonomii nieba”, czyli o tym, że unikanie chciwości to nie postulat rezygnacji z dóbr, lecz wskazanie wyboru dóbr prawdziwych;
 • O ekumenicznej wspólnocie Taizé, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród młodych wiernych różnych wyznań;
 • Dlaczego współczesna młodzież tak dobrze rozumie ideały powstańców;
 • Za tydzień „GN” z płytą CD „Boże coś Polskę” z pieśniami Wojska Polskiego.

Bóg zapłać wszystkim za dzisiejszą kolektę i prace porządkowe wokół kościoła

ŚWIĘTA TERESA nr 1427

Zabrze-Mikulczyce, 18. 08.2019

www.teresa.pl E mail parafia@teresa.pl

Tel. 32 271 16 08; Kom. 501 43 80 64

XX NIEDZIELA

 • Chrystus przyszedł rzucić ogień na ziemię. Jego miłość jest prawdziwa i pewna, a obecność - realna. Nie bądźmy obojętni na to, co dzieje się na ołtarzu;
 • Zapraszam o 15:00 na niedzielne nieszpory.

EUCHARYSTIA

 • Msze świąteczne: sobota 18:00, niedziela: 08:00, 10:00 i 11:30;
 • Msze w tym tygodniu: poniedziałek, środa i piątek 08:00; czwartek 18:00.

W TYGODNIU

 • Poniedziałek - msza poranna w języku niemieckim;
 • Wtorek - nie ma mszy wieczornej;
 • Środa - św. Piusa X;
 • Czwartek - NMP Królowej;
 • Sobota - adoracja i okazja do spowiedzi 17:00 – 17:45.

PODZIĘKOWANIE

 • Bóg zapłać za kwiaty i przystrojenie kościoła na niedzielę i fatimskie nabożeństw;
 • Bóg zapłać za prace porządkowe i przy zieleni na placu kościelnym.

KANCELARIA

 • Buro parafialne w tym tygodniu jest czynne tylko w poniedziałek 09:00 – 10:00;
 • W pilnych sprawach: kontakt: Tel. 501 438 064 (SMS); E mail: parafia@teresa.pl

GOŚĆ NIEDZIELNY

 • 100. Rocznica I Powstania Śląskiego - bezpłatny dodatek IPN;
 • Nie możemy być bierni – rozmowa z arcybiskupem Wojdą;
 • Żyć teatrem i Bogiem – śp. ks. Orzechowski we wspomnieniach przyjaciół;
 • Kto nie z nami – jaką strategię środowisk LGBT obnażył abp Jędraszewski;
 • Cierniowa droga – dlaczego warto obejrzeć najnowszy film o św. ojcu Pio;
 • Doświadczenie wspólnoty – o Matce Bożej Zarwanickiej na Ukrainie.