ŚWIĘTA TERESA                     nr 1.615

Zabrze-Mikulczyce, 26.03.2023

www.teresa.pl  E mail parafia@teresa.pl  

Konto bankowe parafii: 41 1240 1343 1111 0000 2364 2571

1,5% podatku -  KRS: 0000283966  Cel: Parafia św. Teresy – Zabrze

Wizytę w biurze należy poprzedzić telefoniczną rejestracją - tel. 501 43 80 64

WPROWADZENIE DO LITURGII

„Udzielę wam mego ducha, byście ożyli” – przemówił Bóg przez proroka. Temat podejmie Apostoł Paweł w Liście do Rzymian, gdzie Duch – tam życie. Nawet jeśli człowiek umarł, Chrystus Jezus przywróci życie mocą mieszkającego w nas swego Ducha. Od tej refleksji liturgia prowadzi nas dzisiaj do grobu Jezusowego przyjaciela, Łazarza. Są obie jego siostry, są przyjaciele. Proroctwo się spełnia. „I wyszedł zmarły”. Moc Ducha

działa i dziś wśród nas. 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 • Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w bezpośredni okres Męki Pańskiej;
 • Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15:00. Na to nabożeństwo zapraszamy zwłaszcza młodzież i kandydatów do bierzmowania. Temat kazania pasyjnego:

Duch Święty – Ten, który zstąpił w czasie chrztu i był Jezusowi ze swoimi darami. 

BÓG ZAPŁAĆ

 • Gościmy dzisiaj w parafii ks. Jacka Liwowskiego, proboszcza z Zabrza-Grzybowic;
 • Bóg zapłać za wygłoszone Słowo Boże i pomoc duszpasterską;
 • Tak jak ogłaszaliśmy, kolekta dziś jest na budowy kościoła pw. MB Różańcowej;
 • Bóg zapłać naszym parafianom za złożoną ofiarę.  

W TYGODNIU

 • Dzieci zamiast w czwartek niech przyjdą w piątek na drogę krzyżową o godz. 17:15;
 • W najbliższą sobotę spowiedź dla dzieci i młodzieży o godz. 17:00;
 • Tegoroczne dzieci komunijne będą miały pierwszą spowiedź w sobotę 15 kwietnia; 
 • Prosimy, aby spowiedzi świątecznej nie odkładać na ostatnie trzy dni Triduum.

NIEDZIELA PALMOWA

 • Przyszła niedziela będzie Niedzielą Męki Pańskiej - Niedzielą Palmową;
 • Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy. Procesja z palmami na mszy o godz. 10.00.

CARITAS

 • Do nabycia są wielkanocne świece Caritas;
 • Prosimy, by świeczka paschalna trafiła do każdego domu;
 • Wydawanie paczek świątecznych będzie w sobotę (01.04.) w godz. 11:00 – 12:30.

REKOLEKCJE 

 • W Niedzielę Palmową rozpoczniemy rekolekcje, które potrwają do W. Środy (05.04.);
 • Od poniedziałku do środy nauki rekolekcyjne będą na mszach o godz. 08:00 i 18:00;
 • We wtorek msza o g. 08:00 będzie w int. chorych, odwiedziny chorych będą od 10:00;
 • Tegorocznym rekolekcjonistą będzie ks. prof. Krystian Kałuża.

 

W RAMACH REKOLEKCJI SZKOLNYCH

DZIECI

 • Gorzkie Żale z nauką - w niedzielę 19 marca o godz. 15:00

Temat: Jan - ten, który na Golgocie stał się Jezusowym bratem

 • Droga Krzyżowa z Drogi do nieba w piątek 31 marca o godz. 17:15

Temat: Rozważania z Drogi do nieba

 • Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 6 kwietnia o godz. 18:00

Temat: Dzień Pierwszej Komunii św. w Jerozolimie i u nas

MŁODZIEŻ

 • Droga Krzyżowa w piątek 17 marca o godz. 17:15

Temat: Abyś wiarę mężnie wyznawał. Męstwo – czwarta cnota kardynalna

 • Gorzkie żale z nauką  w niedzielę 26 marca o godz. 15:00;

Duch Święty - Ten, który zstąpił w czasie chrztu i był Jezusowi ze swoimi darami 

 • Liturgia Wielkiego Tygodnia Wielkiego Piątku 7 kwietnia o godz. 18:00 i Liturgia  Wigilii Paschalnej 8 kwietnia o godz. 20:00.  Temat: Męka Pańska, Liturgia Światła, Słowa, Chrzcielna, Eucharystii Rezurekcja