Drodzy Parafianie! Zgodnie z prośbą Księży Biskupów zachęcamy Was do odmawiania modlitwy w intencji zbliżającego się Kongresu Eucharystycznego jaki będziemy przeżywać w naszej Diecezji Gliwickiej. Modlitwę tę będziemy odmawiać w każdą niedzielę, w czwartki oraz na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy, aby tę modlitwę odmawiać w naszych rodzinach, wspólnotach, a także indywidualnie.

Plik PDF do wydruku możesz pobrać tutaj.

 

Ojcze Niebieski,
źródło życia i świętości!
Ześlij nam Ducha Świętego,
abyśmy coraz bardziej
miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii, który każdego dnia zapewnia nas:
„Ja jestem z wami”.

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego służył odnowie duchowej naszej diecezji – pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa
i odkrywaniu piękna wspólnoty
zgromadzonej na modlitwie.

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,
którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych, oddalili się od Eucharystii,
powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

Daj nam serca otwarte,
abyśmy spotykali Chrystusa
nie tylko na Eucharystii i adoracji,
ale także w drugim człowieku,
szczególnie chorym, starszym i samotnym.

Prosimy o to przez wstawiennictwo 
patronów Kongresu Eucharystycznego: 
św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.