Niedziela Miłosierdzia Bożego

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność i godność dzieci Bożych.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież Benedykt XVI przypominał nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.

Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła Apostoła o jego osobistej zażyłości z Duchem Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, że w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla niego z ryzykiem uwięzienia za wiarę (por. Dz 20, 20). Sami możemy dostrzec w naszych sercach i umysłach podobne „przynaglenia”, by np. nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie z oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo pociechy lub słowo upomnienia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać problem utrudniający międzyludzkie relacje. Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć. Duch Święty – szanując naszą wolność – podpowiada takie czyny miłosierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy zatem przynosić konkretne owoce miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Te owoce służą dobru wspólnemu. Dostrzegamy je w życiu wielu wierzących, którzy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, kierują się zasadą chrześcijańskiej miłości – caritas, okazywanej ubogim, chorym, pogardzanym, zapomnianym i wszystkim potrzebującym pomocy.

Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego to także święto patronalne Caritas. A zatem jest to szczególna okazja, aby wypowiedzieć słowo uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich pracowników i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas. Przez wasze wrażliwe serca i pomocne dłonie Duch Święty pociesza strapionych, niesie konkretną pomoc w trudnościach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca utraconą godność. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy przynagleni Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliźnim, spontanicznie włączając się w akcje i dzieła charytatywne. Radością napełnia fakt, że w ciągu roku działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł, z których pomoc dociera do 3 milionów potrzebujących.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwającego już 7 lat ponad 5 milionów osób uciekło z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Rodzinom brakuje środków, by zaspokoić podstawowe potrzeby. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy – poza ubóstwem i niepewnością – zmagają się ze skutkami trwających działań wojennych. Wśród wielu inicjatyw, mających na celu niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom, jest realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby. Aktualnie w ramach tego programu objętych jest stałą pomocą niemal 10 tysięcy syryjskich rodzin. W imieniu tych rodzin serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło miłosierdzia i nadal będą je wspierać.

Przeżywając Rok Świętego Stanisława Kostki i angażując się w przygotowania do zwołanego w październiku 2018 r. Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i rozeznawaniu powołania, zachęcamy do realizowania przynagleń Ducha Świętego, do wytrwałej modlitwy i praktycznych czynów miłości. Niech nadal powstają i rozwijają się grupy charytatywne w placówkach oświatowych i akademickich, wspierane przez odważną dyrekcję i pełną poświęcenia kadrę pedagogiczną. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że postawy zaszczepiane wśród młodego pokolenia wpisują się na trwałe w etos całego narodu. Nie może również zabraknąć osób żywo zaangażowanych w Zespołach Caritas działających w parafiach oraz wolontariuszy skupionych wokół placówek pomocowych, aby wzrastała miłość bliźniego, zakorzeniona w nauce Zbawiciela i dająca obietnicę wiecznego szczęścia.

Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom i darom rzeczowym, pochodzącym od osób prywatnych oraz wpłatom 1% z podatku dochodowego, a także dzięki wpływom z akcji dobroczynnych, darowizn, subwencji i dotacji, pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych i społecznych. Już teraz wyrażamy wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę zbieraną dziś do puszek w całej Polsce dla podopiecznych Caritas. Niech Maryja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.

Wielkanoc 2018

 

Wielkanoc jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim. Wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary, męka i zmartwychwstanie Chrystusa, stąd każda niedziela jest pamiątką dzisiejszej uroczystości. W każdą niedzielę uczestniczymy we Mszy, ponieważ w tym dniu Jezus Zmartwychwstał!

 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Zmartwychwstał - aby w moim życiu ŚWIATŁO zwyciężyło nad ciemnością

Zmartwychwstał – aby tam gdzie wszystko stracone powróciła NADZIEJA

Zmartwychwstał – aby RADOŚĆ wypierała z serca smutek i zwątpienie

Zmartwychwstał – abym w swoim życiu mógł doświadczyć tego

ŚWIATŁA, tej NADZIEI i tej RADOŚCI

których źródłem może być tylko ZMARTWYCHWSTAŁY PAN

Triduum Paschalne

 • Czwartek - Wieczerza Pańska o godz. 18:00
 • Piątek - Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00; Adoracja Krzyża tylko dla Liturgicznej Służby Ołtarza
 • Sobota - Wigilia Paschalna o godz. 22:00
 • Niedziela - Msze św. o godz. 08:00, 10:00 i 11:30, jak w każdą niedzielę

 

 

LITURGIA GODZIN

 • Ciemna Jutrznia - w Piątek i Sobotę o godz. 07:30
 • Godzina Czytań - w Czwartek i Piątek o godz. 21:00
 • Jutrznia - w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 09:30
 • Nieszpory - w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 15:00

SPOWIEDŹ

 • Wtorek - w godz. 20:00 - 22:00 (nabożeństwo pokutne o 20:00 i 21:00)
 • Sakrament Pokuty w godz. 22:00 - 23:00 (na życzenie, informacja przy konfesjonale)
 • Środa - w godz. 16:00 - 18:00 (nabożeństwo pokutne o 16:00 i 17:00)
 • Czwartek - w godz. 16:00 - 16:30
 • Piątek - w godz. 16:00 - 16:30
 • Sobota - w godz. 18:00 - 18:30
 • Spowiedź w Czwartek, Piątek i Sobotę rozpocznie się też nabożeństwem pokutnym

PONADTO

 • Środa - Caritas wydaje paczki świąteczne o godz. 15:00
 • Czwartek - Msza Krzyżma w katedrze gliwickiej o godz. 09:30
 • Piątek - Droga Krzyżowa z wypominkami o godz. 08:00
 • Piątek - Całonocna Adoracja w Bożym Grobie
 • Sobota - Gorzkie Żale o godz. 08:00
 • Sobota - Poświęcenie pokarmów o godz. 12:00, 13:00 i 14:00
 • W tym dniu zbiórka do puszek na potrzeby Caritas parafii
 • Sobota - Przerwa w adoracji na sprzątanie kościoła w godz. 15:00 – 18:00
 • Sobota - Nauka przedchrzcielna na probostwie o godz. 16:30

PRÓBY

 • Próba dla lektorów i ministrantów - w Piątek i Sobotę o godz. 08:30
 • Próba scholi - w Sobotę o godz. 10:00

 

Bierzmowanie w parafii

 • Kanoniczna wizytacja Księdza Biskupa w parafii będzie w piątek, 23 marca br.;
 • Ks. bp. Andrzej Iwanecki o godz. 15:00 spotka się z Radą Parafialną;
 • Na Mszę św. o godz. 16:00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania ze świadkami i rodzicami oraz parafian, szczególnie Radę Parafialną, szafarzy Komunii św., lektorów i ministrantów, młodszych kandydatów do bierzmowania (od klasy 6) i grupy parafialne.

 

W TYM TYGODNIU

 • Jutro uroczystość św. Józefa. Msze św. o godz. 08:00 i 18:00;
 • 19 III o g. 18:45 – Próba dla kandydatów do bierzmowania;
 • 20 III o g. 19:00 – Próba dla kandydatów i świadków;
 • 21 III o g. 17:30 – Próba dla kandydatów z Liturgiczną Służbą Ołtarza;
 • 23 III o g. 16:00 – Msza z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (zbiórka o 15:45).

VIII MISJE PARAFIALNE

Drodzy Parafianie!

W naszej parafii rozpoczęły się Misje Święte. Misje to szczególne rekolekcje

organizowane co dziesięć lat. W historii naszej Parafii odbywają się już po raz ósmy.

Serdecznie witamy kaznodzieję misyjnego ks. Roberta Maszczyka, który

przeprowadzi Misje i rekolekcje szkolne dla Zespołu Szkół nr 10.

Msze święte z naukami ogólnymi o godz. 18:00 będą sprawowane dla wszystkich

od poniedziałku do czwartku włącznie.

Nauki stanowe będą po wieczornych mszach (około godz. 19:00): w poniedziałek

dla młodzieży; we wtorek – dla osób samotnych oraz w środę – dla małżonków.

We wtorek msza św. o godz. 09:30 będzie w intencji seniorów i ludzi chorych.

Po mszy serdecznie zapraszamy seniorów i chorych z osobami towarzyszącymi na

spotkanie przy stole do biblioteki na śniadanie.

W piątek od godz. 09:30 ks. Robert odwiedzać będzie chorych z Komunią

wielkanocną, już świąteczną. Odwiedziny prosimy zgłaszać w zakrystii.  

Okazja do Spowiedzi będzie codziennie podczas adoracji od godz. 17:15

(z wyjątkiem piątku). W sobotę o godz. 16:00 będzie nabożeństwo pokutne.

Odpust zupełny możemy zyskać uczestnicząc przynajmniej trzy dni w Misjach.

Od dziś do przyszłej niedzieli mamy wiele okazji do modlitewnych spotkań

nabożeństw i nauk misyjnych, które wypisane są również w intencjach mszalnych.

W środę i czwartek kolekta będzie przeznaczona dla Kaznodziei Misyjnego.

Polecamy ją Waszej ofiarności. Bóg zapłać. 

 

więcej

List Pasterski Biskupa Gliwickiego na Wielki Post 2018 r.

Podejmijmy wytrwale wewnętrzną przemianę”

 

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,

Umiłowani Siostry i Bracia!

Boża Opatrzność dozwoliła nam włączyć się po raz kolejny w przeżywanie świętego czasu nawrócenia, a przez to podjąć wysiłek powrotu do stanu pierwotnej gorliwości. W zadumie, pod przewodnictwem Słowa Bożego i w kontemplacji nad jego treścią, poznajmy stan naszego umysłu i serca w dzisiejszej dobie.

Pozostaje zawsze rzeczą oczywistą, że oceniać warunki naszego życia potrafimy bardzo wnikliwie. Zauważamy doskwierające nam niedogodności związane z życiem rodzinnym, niedoborem środków do życia i brakiem w urządzeniu sobie warunków życiowych, mamy wiele zastrzeżeń do naszego otoczenia i tworzących je osób. To na pewno objawy naszej aktywnej obserwacji wszystkiego, w czym się obracamy. O wiele trudniej przychodzi nam zauważyć nas samych, czyli nasze wnętrze. Wtedy zrodzi się pytanie: na ile każdy z nas potrafi dokładniej odwzorować dochodzenie do ideału naszego zachowania według norm, wskazanych nam przez Chrystusa i przypominanych wytrwale w nauczaniu Kościoła. W ten sposób, w każdym pokoleniu, pozwalamy zamykać siebie na wrażliwość serca, które powinno być czujne i zawsze skierowane na właściwe odpowiadanie na Boże zaproszenie do współpracy z Nim. Znamy z własnego doświadczenia owo ograniczenie nas przez przyzwyczajenie do osłabienia naszej gorliwości, gdy sumienie nie wypomina niewłaściwości w naszym postępowaniu. Niemal niepostrzeżenie z naszego życia zaczyna przebijać rutyna i przyzwyczajenie do przeciętności, a nawet traktowania zła jako usprawiedliwionej drogi postępowania, co w końcu prowadzi do wewnętrznego zakłamania. W konsekwencji narzekamy na coraz trudniejsze warunki naszego rozwoju i poczucia satysfakcji z wartości życia. Dlatego Ojciec Święty Franciszek, by wstrząsnąć naszymi sumieniami, w swym orędziu na tegoroczny Wielki Post posłużył się smutnym tekstem: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12).

W taki sposób, Drogie Siostry i Bracia Drodzy, postrzegamy jakość naszego codziennego życia. Bulwersujące wydają nam się wieści, dochodzące do nas z każdego niemal zakątka globu o nieszczęściach, katastrofach i niedojrzałych ludziach. Poszukujemy sprawców tych trudności, ale sami często nawet nie rozpoczynamy ważnego zadania spoglądania najpierw na siebie samych. A szkoda, bo życie mamy jedno, to, które otrzymaliśmy od Boga i powinniśmy docenić jego przemijalność, a równocześnie powinna nam przyświecać troska o właściwe jego ukształtowanie. Taki kontekst naszej egzystencji nie napawa optymizmem, jeżeli nie powrócimy do właściwego sposobu traktowania naszych zadań względem Boga, bliźnich i samych siebie.

Trzeba na pewno ożywić w sobie potrzebę czerpania z bogactwa Bożych pouczeń, czyli wracać do czytania i kontemplowania Słowa Bożego. Stały kontakt z Bogiem poprzez ożywianie w sobie form obecności naszego Pana i Stwórcy powinien być tęsknotą naszej duszy, jak najbardziej naturalnym odruchem, tworzącym w nas właściwe fundamenty zdrowej postawy uznania pierwszeństwa Boga przed naszą ludzką wolą i upodobaniami. Niepopularne to dzisiaj, ale innej drogi do odzyskania spokoju wewnętrznego nie będziemy mogli wybrać. Stąd zachęcać nas trzeba, by nie szukać winy w innych, lecz zacząć od siebie, dlatego tak często będzie do nas dochodził rytm i tekst znanego w naszej pobożności Psalmu 51: „Zmiłuj się nade mną Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą” (Ps 51,3-5). Tylko w taki sposób możemy z oczyszczonym spojrzeniem na siebie i otaczający świat rozpocząć żmudną wędrówkę do równowagi ducha i porządku w swych myślach. Ojciec Święty Franciszek we wspomnianym już Orędziu na tegoroczny Wielki Post z naciskiem przypomina, że chrześcijanin od początku posiada niezbywalne środki do odzyskania tej równowagi. Podkreśla, że „Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz niekiedy z gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu skuteczne środki - modlitwę, jałmużnę i post”. Tylko my nauczyliśmy się wszystkie obowiązki wobec Boga traktować z błędnie rozumianą postawą, że przez uzyskanie dyspens niemal wszystko jest dozwolone. W taki sposób nasze ludzkie miary i decyzje wydają się być niemal wyłączne! Nie dziwmy się więc sobie samym, że nie zdołamy przetrwać w uporządkowanym świecie wewnętrznym! Podejmijmy więc zobowiązanie wewnętrzne do ochotnego rozważania Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i męki naszego Pana, módlmy się jeszcze bardziej gorliwie o nawrócenie grzeszników i ich powrót na właściwą drogę.

Umiłowani!

Z każdej sytuacji, w jakiej tkwimy, zawsze znajduje się wyjście. Logicznie jednak należy nam postępować, jak przy każdej precyzyjnej instrukcji: rozpoznać sytuację, poszukać we własnym wnętrzu wszystko, co nie zgadza się z Bożym oczekiwaniem i stopniowo wychodzić z cienia i słabości. Od wieków słowa naszego Zbawiciela wyraźnie wskazują, że skuteczną drogą do odzyskania równowagi ducha jest przywołana przez Ojca Świętego modlitwa, post i jałmużna. Przez wieki dzięki tym środkom formowali swoje sumienia nasi poprzednicy. Miejmy więc odwagę - za wskazaniem Ojca Świętego Franciszka - podjąć na nowo taką aktywność na drodze do doskonałości. Wspomniane postawy mają moc kruszenia zatwardziałych i nieczułych serc. Warto szczerze do nich powrócić. Uświadamiamy sobie, że to trudne i wymagające zadanie - ale do wielkich rzeczy dochodzi się tylko w znoju i nie uleganiu zniechęceniu.

Niech rozpoczynający się tegoroczny Wielki Post napełni nas pokojem wewnętrznym, że wszelkie słabości nasze zostaną pokonane, a my sami będziemy mogli aktywnie zmieniać siebie i świat, w którym żyjemy. Warto to sobie wziąć do serca, by życia nie zmarnować. O siłę woli do podjęcia tego wielkopostnego wysiłku proszę Najlepszego Boga, by nas wspierał swoją łaską. A Jego błogosławieństwo niech nam stale towarzyszy.

Pozostaję z życzeniami obfitych owoców wielkopostnego nawrócenia.

Gliwice, 11 lutego 2018 r.

Wasz biskup

+ Jan Kopiec

-------------------------------

 

Środa Popielcowa

40 dni, które przed nami łatwo, odnosimy do 40 dni spędzonych na pustyni przez Jezusa. Rzeczywiście w Okresie Wielkiego Postu jesteśmy zachęcani, aby przez kolejne 40 dni uczestniczyć w sposób duchowy w tych 40 dniach Jezusowego zmagania. Od dzisiaj mamy szczególnie nawracać nasze życie na Pana! Szczególnej uwagi wymaga nasze życie sakramentalne, nasze codzienne relacje i praktyki.

Przez modlitwę, post i jałmużne rozwijajmy każdy zwyczajny dzień, a rozmyślanie o męce i śmierci Jezusa niech nas zbliżają do Nauczyciela, abyśmy mieli udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.

 • Eucharystia z posypaniem głów popiołem na znak pokuty 14.02.2018 o godz. 08:00 i 18:00.
 • Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2018: kliknij

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym!

W tym roku Kościół w Polsce zachęca wszystkich swoich wiernych do zwrócenia uwagi na trzecią Osobę Trójcy Świętej. W tym roku jesteśmy szczególnie uwrażliwiani na odkrywanie obecności i działania Ducha Świętego w codziennym życiu, na dostrzeganie Jego darów. Może warto wrócić do tych sakramentów, które przyjęliśmy, a które szególnie są związane z działaniem właśnie Ducha Świętego? Na pewno warto sięgnąć do Katechizmu Kościoła Katolickiego, czy do Pisma Świętego i czytać te fragmenty, które szczególnie mówią o tajemnicy Ducha Świętego. Ale nasze podstawowe zadanie, to prosić szczególnie w naszych codziennych modlitwach o łaski Ducha dla całego Kościoła, dla wszystkich wiernych, dla nas samych i dla wszystkich pasterzy. Niech pomocą nam będą pieśni do Ducha Świętego, modlitwy, czy krótkie akty strzeliste, które bez wielkiego wysiłku można powtarzać codziennie (np. "Przyjdź Duchu Święty"), tym samym otwierając się na działanie Boże w nas.

W okresie zwykłym ożywiajmy więc nasze codzienne życie, przez odważne wyznawanie wiary!

"O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk."

Intencje 2018

 • Od września br. można zamawiać msze św. na 2018 rok
 • Msze sw. w poniedziałki, wtorki i środy są o godz. 08:00
 • Msze św. w czwartki, piatki i soboty są o godz. 18:00
 • Msze sw. w niedziele są o godz. 08:00, 10:00 i 11:30 
 • Można to uczynić w biurze parafialnym w godzinach kancelaryjnych: w poniedziałki (16:00–17:30) i w środy (08:45–10:00) oraz drogą mailową parafia@teresa.pl.
 • Intencje powinne być zwiezłe. Rozbudowaną formę można dostarczyć do zakrystii bezposrednio przed Eucharystią
 • Prosimy, aby każda rodzina zamówiła przynajmniej jedną mszę w danym roku
 • Zamówione intencje mszalne można śledzić na stronie parafii www.teresa.pl w zakładce informacje/intencje na dłuższy czas
 • Bóg zapłać wszystkim, którzy zamawiają msze. Szczególnie podziękowanie kierujemy do tych, którzy zamawiają kilka, kilkanascie, a nawet kilkadziesiesiąt mszy kazdego roku

XXIV Zabrzańskie Chóralne Spotkania Kolędowe

 

 

Urząd Miejski w Zabrzu i Parafia św. Teresy w Zabrzu – Mikulczycach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 24. Zabrzańskich Chóralnych Spotkaniach Kolędowych, które odbędą się w niedzielę, 14 stycznia 2018 roku.

 

Chóry śpiewać będą w zabrzańskich kościołach:

 • Chór TRYL z Toszka, dyr. Maria Garbal, o godz. 10:15, w kościele Pokoju ewangelicko–augsburskim
 • Chór RESONANS CON TUTTI z Zabrza, dyr. Waldemar Gałązka o godz. 10:30, w kościele p/w św. Andrzeja
 • Chór CANTICUM NOWUM z Wodzisława Śląskiego, dyr. Emilia Kopiec, o godz. 11:00, w kościele p/w św. Jana Chrzciciela w Zabrzu – Biskupicach
 • Chór KLASTER z Zabrza, dyr. Barbara Gajek-Kraksa, o godz. 11:15, w kościele p/w św. Anny

ZABRZAŃSKIE CHÓRALNE KOLĘDOWANIE

z udziałem wszystkich chórów, o godz. 15:00, w kościele p/w św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu – Mikulczycach