REGULAMIN LSO – od 2018 r.

Zapisy

 • Liturgiczna Służba Ołtarza to szafarze, lektorzy, ministranci, psałterzysci, schola i marianki
 • Zapisy do LSO są dopiero po I Komunii świętej
 • Zapisy do LSO są we wrześniu oraz po kolędzie (do I niedzieli W. Postu)
 • Zgłaszać należy się do proboszcza, który wyznacza funkcję i czas próbny

Służba obowiązkowa

 • 1 raz w tygodniu podczas mszy szkolnej albo innej mszy albo nabożeństwa
 • 1 raz w niedzielę albo w sobotni wieczór

Zbiórki LSO

 • Zbiórki dla ministrantów i lektorow są w soboty o godz. 09:00
 • Zbiórki dla psałteczystek i scholi są w soboty o godz. 10:00
 • Zbiórki to czas na modlitwę, naukę i praktyczne ćwiczenia
 • Proboszcz prowadzi listę obecności

Punktacja

 • 1 (+) punkt dodatni za służbę w tygodniu, oraz 1 (+) punkt dodatni za zbiórkę w sobotę
 • 1 punkt (-) minusowy za nieobecność bez usprawiedliwienia w tygodniu i w niedziele
 • każdy za obecność na służbie w tygodniu SAM wpisuje na liście obecności znak +zaś w niedzielę znak V

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA

 • W niedzielę Chrystusa Króla obchodzimy nasza patronackie święto
 • W tym dniu jest przyjęcie nwych kandydatów do gorna LSO
 • W tym dniu jest czas na podziękowania i podsumowanie rocznej służby

Proszę o ewentualne uwagi. Niniejszy regulamin może ulec zmianie