Procesja wejścia:

 

Posługa przy odczytaniu Ewangelii: 

 

Posługa przy ołtarzu: 

 

Procesja wyjścia: