Punktacja

  • 1 punkt dodatni za służbę w tygodniu (+); 1 punkt dodatni za zbiórkę w sobotę
  • 1 punkt minusowy za nieobecność bez usprawiedliwienia w tygodniu i w niedziele  (-)
  • każdy za obecność na służbie w tygodniu wpisuje na liście obecności  znak +zaś w niedzielę znak V