115 kardynałów-elektorów we wtorek, 13.03.2013 r. wybrało 266. następcę św. Piotra. Nowym Papieżem został kard. Jorge Mario Bergoglio. Przyjął imię Franciszek. Franciszek w swoich pierwszych słowach poprosił o modlitwę ze emerytowanego papieża Benedykta XVI oraz o modlitwę za jego rozpoczynającą się posługę. Jak sam powiedział został „wynaleziony z końca świata”, to znaczy z Argentyny, gdzie w Buenos Aires urodził się 17 grudnia 1936 r. Święcenia prezbiteriatu przyjął w 1969 r., a śluby w zakonie jezuitów złożył w 1973 r. Kreację kardynalską otrzymał w 2001 r.

„Rozpocznijmy razem tę drogę braterstwa, miłości, wzajemnego zaufania.”
Papież Franciszek