VIII MISJE PARAFIALNE

Drodzy Parafianie!

W naszej parafii rozpoczęły się Misje Święte. Misje to szczególne rekolekcje

organizowane co dziesięć lat. W historii naszej Parafii odbywają się już po raz ósmy.

Serdecznie witamy kaznodzieję misyjnego ks. Roberta Maszczyka, który

przeprowadzi Misje i rekolekcje szkolne dla Zespołu Szkół nr 10.

Msze święte z naukami ogólnymi o godz. 18:00 będą sprawowane dla wszystkich

od poniedziałku do czwartku włącznie.

Nauki stanowe będą po wieczornych mszach (około godz. 19:00): w poniedziałek

dla młodzieży; we wtorek – dla osób samotnych oraz w środę – dla małżonków.

We wtorek msza św. o godz. 09:30 będzie w intencji seniorów i ludzi chorych.

Po mszy serdecznie zapraszamy seniorów i chorych z osobami towarzyszącymi na

spotkanie przy stole do biblioteki na śniadanie.

W piątek od godz. 09:30 ks. Robert odwiedzać będzie chorych z Komunią

wielkanocną, już świąteczną. Odwiedziny prosimy zgłaszać w zakrystii.  

Okazja do Spowiedzi będzie codziennie podczas adoracji od godz. 17:15

(z wyjątkiem piątku). W sobotę o godz. 16:00 będzie nabożeństwo pokutne.

Odpust zupełny możemy zyskać uczestnicząc przynajmniej trzy dni w Misjach.

Od dziś do przyszłej niedzieli mamy wiele okazji do modlitewnych spotkań

nabożeństw i nauk misyjnych, które wypisane są również w intencjach mszalnych.

W środę i czwartek kolekta będzie przeznaczona dla Kaznodziei Misyjnego.

Polecamy ją Waszej ofiarności. Bóg zapłać. 

 

MISJE ŚWIĘTE

04.03. – 11.03.2018

PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W ZABRZU

KS. ROBERT MASZCZYK

04.03.2018 (niedziela) – „Duch Święty jednoczy Kościół Domowy i Parafialny”

 • 08:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • 10:00 - Msza św. w intencji Parafian na rozpoczęcie Misji Świętych
 • 11:30 - Msza św. z nauką misyjną

05.03.2018 (poniedziałek) – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

 • 11:00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ZS nr 10
 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • Po mszy - Nauka stanowa dla młodzieży

06.03.2018 (wtorek) – „… aby wiarę wyznawać”

 • 09:30 - Msza św. z nauką misyjną w intencji Seniorów i Chorych z Namaszczeniem
 • Po mszy – śniadanie w bibliotece na probostwie
 • 11:00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ZS nr 10
 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • Po mszy - Nauka stanowa dla osób samotnych

07.03.2018 (środa) – „... aby wiarę bronić”

 • 09:30 - Msza z nauką rekolekcyjną dla dzieci ZS nr 10
 • 11:00 - Msza z nauką rekolekcyjną dla młodzieży ZS nr 10
 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • Po mszy - Nauka stanowa dla małżonków

08.03.2018 (czwartek) - „… aby według wiary żyć”

 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • Po mszy - Błogosławieństwo misyjne i Krzyża Misyjnego

09.03.2018 (piątek) - „… aby wziąć krzyż swój i naśladować Jezusa”

 • 09:30 – misyjne i przedświąteczne odwiedziny Chorych
 • 17:15 - Małżeńska Droga Krzyżowa

10.03.2018 (sobota) - „… aby przyjąć znamię Daru Ducha Świętego ”

 • 17:15 – Adoracja z okazją do spowiedzi
 • 18:00 – Pierwsza msza z niedzieli
 • Po mszy - Nabożeństwo dziękczynne za Sakrament bierzmowania

11.03.2018 (niedziela) - „… aby świętować Dzień Pański”

 • 08:00 - Msza św. w intencji Parafian, dziękczynna za Misje Święte
 • 15:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

SPOWIEDŹ – codziennie o godz. 17:15 (z wyj. piątku)

KOLEKTA – w środę i czwartek dla Misjonarza

wstecz