Tak mawiał Bł. Piotr Jerzy Frassati. Choć żył zaledwie 24 lata, to przecież doskonale wiemy, że ten mlody, radosny chłopak miał rację! Zapraszamy do naszego kościoła, gdzie codziennie mamy mozliwość karmić się na drogę do wieczności Ciałem i Krwią Chrystusa, Jego Słowem i wzajemną miłością.