• W środę, 8 listopada, w 89. roku życia, zmarł ks. Stanisław Durbas, który był proboszczem naszej parafii, przez 10 miesięcy, w latach 1974 – 1975;
  • Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 13 listopada o godz. 12:00 w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu k. Limanowej;
  • Śp. ks. Stanisław Durbas urodził się 11 listopada 1928 r. w Rajbrocie (powiat Bochnia), w rolniczej rodzinie Wawrzyńca i Katarzyny zd. Piechura. Po maturze w 1949 r. wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Po dwóch latach studiów przeniósł się do Wyższego Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1954 roku w Opolu z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach został wikariuszem w parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach (1954-1956). W 1956 roku został mianowany proboszczem parafii Kamiennik i parafii Goworowice (1956-1971);
  • W 1969 roku zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową, w wyniku której amputowano mu prawą nogę. W latach 1971-1974 przebywał na urlopie zdrowotnym. Jednak powrócił do duszpasterstwa i od 1974 roku był proboszczem parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (1974 - 1975). Po roku musiał ponownie poddać się operacji i leczeniu. Uzdrowienie z ciężkiej choroby przypisywane było także łasce uzdrowienia, o którą w sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu k. Limanowej prosił wujek ks. Durbasa, ks. Mikołaj Piechura. Dlatego w tym sanktuarium, w rodzinnej diecezji, ks. S. Durbas zostanie pochowany;
  • W latach 1977-1991 ks. Durbas był dyrektorem domu rekolekcyjnego w Głębinowie, a od 1980 roku także proboszczem tamtejszej parafii św. Urbana. W 1992 roku został mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Gołuszowicach, aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku. W 1997 r. biskup opolski nadał mu tytuł radcy duchownego;
  • Na czas emerytury zamieszkał w Nysie. Przez wiele lat pełnił z wielkim oddaniem posługę spowiednika kleryków w Seminarium Nysie. Był również cenionym rekolekcjonistą.