W nocy z 11 na 12 marca 2022 r.  organizujemy spotkanie (wielkopostne czuwanie) młodzieży „Niekoniecznie niebezpiecznie - nocne spotkanie dla młodych” promujące profilaktykę w zakresie uzależnień od narkotyków i alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych. Świeckim celem wydarzenia jest uświadomienie młodzieży problemów wynikających z uzależnień, łamania norm życia społecznego oraz wskazanie działań prewencyjnych w tym zakresie. Wiedza, którą zdobędą uczestnicy spotkania może pomóc w budowaniu świadomego, zdrowego społeczeństwa. Spotkanie pozwoli także na integrację młodzieży i lepsze poznanie miasta Zabrza.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu duszpasterzy wraz z młodzieżą parafii z Zabrza i 9 okolicznych miejscowości. Pragnę nadmienić, że zwróciliśmy się do Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, celem pozyskania dofinansowania tegoż wydarzenia, dlatego może wydawać się przeakcentowany świecki rys tego wydarzenia.
 
Wydarzenie rozpocznie się w auli Zespołu Szkół Spożywczych w Zabrzu (prelekcja dot. profilaktyki uzależnień oraz integracja), gdzie młodzież zostanie podzielona na grupy. Następnie udamy się do naszego kościoła znajdującego się nieopodal szkoły, by tam wziąć udział w nabożeństwie Słowa, po którym młodzież w swoich grupach uda się na Drogę Krzyżową. Po Drodze Krzyżowej i poczęstunku w salkach parafialnych udamy się do kościoła, gdzie będzie okazja do spowiedzi i nastąpi podsumowanie Drogi Krzyżowej przez grupki. Punktem kulminacyjnym będzie Eucharystia sprawowana o godz. 1.00 (tak, w nocy!).
 
Zachęcam również do udostępniania tegoż wydarzenia w mediach społecznościowych:
 
Serdecznie wszystkich pozdrawiam, życząc po franciszkańsku - Pokoju i Dobra!
 
Duszpasterz Młodzieży Dekanatu Zabrze-Mikulczyce:
Jędrzej R. Róg OFM