W październiku 2021 r. w całym Kościele rozpoczął się synod. Papież Franciszek otworzył synod w Rzymie i każda diecezja na całym świecie została wezwana do celebrowania otwarcia synodu na poziomie lokalnym. Temat tego synodu to: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Ten synod jest inny niż wszystkie! Każdy z nas może się włączyć w jego przebieg!

 

 

Co to jest Synod?

„Od pierwszych wieków słowo „synod” jest używane na określenie zgromadzeń kościelnych zwoływanych na różnych poziomach (diecezjalnym, prowincjalnym, regionalnym, patriarchalnym lub powszechnym) dla rozeznawania, w świetle Słowa Bożego i przez wsłuchanie się w głos Ducha Świętego, kwestii doktrynalnych, liturgicznych, kanonicznych i duszpasterskich, które stopniowo powstają”. [Synodalność w życiu i misji Kościoła, Międzynarodowa Komisja Teologiczna, p.4]

 

Kto może brać udział w trwającym synodzie?

Do udziału w tym synodzie zaproszony jest każdy, kto chce pomóc Kościołowi: „(…) Z tego powodu, chociaż wszyscy ochrzczeni są w szczególny sposób wezwani do udziału w procesie synodalnym, to nikt – niezależnie od przynależności religijnej – nie powinien być wykluczony z dzielenia się swoją perspektywą i doświadczeniem, o ile chce pomóc Kościołowi na jego synodalnej drodze poszukiwania tego, co dobre i prawdziwe. Dotyczy to zwłaszcza najbardziej bezbronnych lub marginalizowanych”. [Kto może uczestniczyć, Vademecum, p. 2.1]

To duża zmiana wobec wcześniejszych synodów, w których zaproszeniu do udziału byli głównie przedstawiciele duchowieństwa oraz osób świeckich.

 

Jaki jest cel tego synodu?

Papież Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. On i biskupi chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc ulepszać nasze parafie. Sposób, w jaki to zaproponował, to proces synodalny. Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha Świętego i siebie nawzajem, aby rozeznać drogę, którą zostaliśmy wezwani do wspólnego kroczenia [Proces ułatwiania konsultacji synodalnych – broszura, s. 1]

 

Dlaczego warto wziąć udział w synodzie?

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele, którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje, wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań na rzecz naszej wspólnej misji”. [Vademecum, Jaki jest cel synodu? Zadania procesu synodalnego, p. 1.3]

 

Parafialna Grupa Synodalna

Celem synodu jest wysłuchanie wszystkich, ufając, że Duch Święty może przemawiać przez każdego. Dlatego w naszej diecezji w każdej parafii powstają Parafialne Grupy Synodalne, aby każdy wierny miał realną okazję włączenia się w drogę synodalną.

Podczas kilku spotkań Parafialnej Grupy Synodalnej zebrani będą rozważać Słowo Boże i dyskutować nad ważnymi kwestiami dla Kościoła. Będzie do swoista przestrzeń „do powiedzenia wszystkiego, co nas boli, co w nas siedzi, o czym nie było okazji dotąd powiedzieć”. Do końca lipca koordynator grupy, na podstawie spotkań z innymi parafianami, wypełni ankietę, którą przekaże diecezjalnemu koordynatorowi, aby głos poszczególnych wiernych był słyszalny w całym Kościele.

 

Jak włączyć się do Parafialnej Grupy Synodalnej?

Każdy chętny parafianin może zgłosić swój udział w Parafialnej Grupie Synodalnej za pośrednictwem formularza dostępnego w zakrystii lub poniżej. Informacje o spotkaniach będą przekazywane w biuletynie parafialnym i mailowo.