40 dni, które przed nami łatwo, odnosimy do 40 dni spędzonych na pustyni przez Jezusa. Rzeczywiście w Okresie Wielkiego Postu jesteśmy zachęcani, aby przez kolejne 40 dni uczestniczyć w sposób duchowy w tych 40 dniach Jezusowego zmagania. Od dzisiaj mamy szczególnie nawracać nasze życie na Pana! Szczególnej uwagi wymaga nasze życie sakramentalne, nasze codzienne relacje i praktyki.

Przez modlitwę, post i jałmużne rozwijajmy każdy zwyczajny dzień, a rozmyślanie o męce i śmierci Jezusa niech nas zbliżają do Nauczyciela, abyśmy mieli udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.

  • Eucharystia z posypaniem głów popiołem na znak pokuty 14.02.2018 o godz. 08:00 i 18:00.
  • Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post 2018: kliknij