Tegoroczne Roraty opowiadają o św. Józefie, człowieku, którego Bóg - jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji "Redemtoris custos" - "powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami". Temat wydaje się uzasadnioną kontynuacja zeszłorocznych Rorat o Matce Bożej z Jasnej Góry.
Wpisuje się on też w obchody Roku Jubileuszowego, jaki dla Narodowego Sanktuarium s.w Józefa w Kaliszu ogłosił papież Franciszek. rok św. Józefa zacznie się tam w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 r. i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.
Podczas Rorat dzieci poznają Historię św. Józefa - opiekuna i wychowawczy Jezusa, ojca zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcy Kościoła Ponadto do św. Józefa, skutecznego orędownika z nieba, będą mogły posłać listy - to od dawna znana i praktykowana forma bardzo konkretnego zwracania się do tego świętego. Po zakończonych Roratach listy będą wysłane do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i zostaną one złożone przed cudami słynącym obrazem, a parafia otrzyma z Kalisza odpowiedź.
Niech św. Józef, mąż sprawiedliwy, któremu Bóg powierzył Maryję i Jezusa, wyprasza Kościołowi, światu, naszej parafii, rodzinom i każdemu z nas błogosławieństwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Zachęcamy do udziału w Roratach, które codziennie będą gromadzić Parafian, z przedszkolem Tęcza i Szkolą Katolicką o godz. 08:00, a wszystkich wiernych naszej parafii o godz. 18:00. W soboty o godz. 08:00. ZAPRASZAMY !!!