Relacja z 25-lecia Katolickiego Przedszkola "Tęcza"

W dniu 4 czerwca 2022 r. w naszym kościele odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Kopca, z okazji 25-lecia Katolickiego Przedszkola "Tęcza". Msza koncelebrowana była przez Księdza Proboszcza Piotra Klemensa, Ks. Michała Wilnera oraz Ks. Adam Spałka z Wydziału Katechetycznego. Społeczność Przedszkola "Tęcza", parafianie, a także władze Miasta Zabrze i Radni Dzielnicy Mikulczyce wspólnie zanosili dziękczynienie za dzieło dobra i piękne owoce, jakie w ciągu 25 lat istnienia przynosi Katolickie Przedszkole "Tęcza". Następnie w kościele (ze względu na aurę pogodową) odbyła się oficjalna część podziękowań oraz wspomnienie historii przedszkola. W ogrodzie przedszkolnym czekał na wszystkich poczęstunek, a także liczne atrakcje dla dzieci.

Relacja z 25-lecia Katolickiego Przedszkola "Tęcza"

 

Relacje w mediach:

wstecz