Zgodnie z konstytucją Indulgentiarum doctrina Biskup Gliwicki zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego "Porcjunkuli". Odpustu można dostąpić dnia 2 sierpnia, bądź w niedzielę poprzedzającą (28 lipca) bądź w przyszłą, tj. 4 sierpnia, ale tylko w jednym z tych dni.

Warunki uzyskania odpustu:

  • sakrament pokuty i Komunia św.,
  • nawiedzenie kościoła
  • modlitwa Ojcze nasz i Wierzę w Boga
  • modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego
  • wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.

Więcej można przeczytać w: "Odpust Porcjunkuli" ,