Protokół z posiedzenia nr 1

Parafialnego Zespołu Synodalnego

parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu - Mikulczycach

w dniu 24.02.2017

PROGRAM SPOTKANIA:

1. Modlitwa ADSUMUS za Synod;

2. Powitanie i przedstawienie członków PZS;

3. Propozycja rozszerzenia PZS;

4. Wybór kandydatów i głosowanie na wiceprzewodniczącego PZS;

5. Wybór kandydatów i głosowanie na sekretarza PZS;

6. Zebranie danych kontaktowych - telefon i E-mail

7. Zebranie podpisów na dwóch listach obecności;

8. Parafialne Zespoły Synodalne w Regulaminie SDG;

9. Przytoczenie fragmentu listu Sekretarza Synodu;

10. ANKIETA PROSYNODALNA NA POTRZEBY KOMISJI DS.RODZIN;

11. Dyskusja nad ANKIETĄ;

12. Zaproszenie na Mszą z konferencją i posiedzenie 13.03.2017 marca o godz.18:00

13. Wolne wnioski;

14. Modlitwa i błogosławieństwo.

Dnia 24 lutego 2017 r. w auli Katolickiego Przedszkola Tęcza odbyło się posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Obecnych było 17 osób – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło się od odmówienia modlitwy za Synod ADSUMUS.

Następnie ks. Proboszcz Piotr Klemens jako przewodniczący PZS powitał przybyłych zebranych i przedstawił członków PZS.

Kolejnym punktem był wybór kandydatów oraz głosowanie na stanowisko wiceprzewodniczącego i sekretarza PZS. Wiceprzewodniczącą została Ewa Poloczek a sekretarzem Joanna Loch. W celu skutecznego działania i wymiany informacji i dokumentów pomiędzy członkami PZS, zebrano potrzebne dane kontaktowe, tj. numery telefonów i adresy e-mail. Podczas posiedzenia zebrano podpisy obecnych.

Zebrany Zespół zapoznano z Regulaminem Synodu Diecezji Gliwickiej oraz z zasadami działania Parafialnego Zespołu Synodalnego. Następnie Przewodniczący Ks. Piotr Klemens przytoczył fragmenty listu Sekretarza Synodu, ks. dra Roberta Urbańczyka.

Zasadniczym punktem posiedzenia była ANKIETA PROSYNODALNA NA POTRZEBY KOMISJI DS.RODZIN – analiza tematu i zagadnień ankiety, dyskusja, wnioski PZS, odpowiedzi na pytania.

Kolejnym punktem było zaproszenie PZS na Mszę z konferencją i posiedzenie w dniu 13.03.2017 o godz.18.00.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 13.03.2017 r.

Joanna Loch (sekretarz)

tel. 607710625; E mail joanna.loch@wp.pl