Od 20 kwietnia 2020 roku

 • W kościele mogą jednocześnie przebywać nie więcej niż 52 osoby;
 • W nawie głównej jest 44 miejsc, w prawej nawie bocznej 6 (2 ławki po 3 miejsca);
 • W kościele należy zajmować tylko te miejsca, które oznaczone są białymi kartkami;
 • Na wybranej kartce można sobie zarezerwować miejsce na niedzielnej Mszy św.;
 • Ze względów higienicznych wskazane jest korzystanie z własnych książeczek;
 • W czasie Mszy można się też gromadzić przed kościołem, należy wtedy zachować odstęp co mniej 2 metrów);
 • Osoby te Komunię przyjmują po zakończeniu Mszy.

Eucharystia

 • W niedziele Msze św. są odprawiane w następującym porządku: w sobotę o godz. 18:00 oraz w niedziele o 08:00: 10;00, 11:30, a w maju i czerwcu również o 18:00;
 • W każdej ławce, aby zachować właściwą odległość, jest miejsce tylko dla 1. osoby;
 • Pierwsze ławki (po 3 osoby) i drugie (po 2 osoby) są dla rodziny, która zamówiła Mszę;
 • Pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i możliwość do uczestniczenia w niej za pośrednictwem radia, telewizji albo internetu. Zachęca się do praktykowania Komunii duchowej;
 • Zaleca się, aby Komunia przyjmowana była na dłoń, w pierwszej kolejności. Po jej zakończeniu, w postawie klęczącej albo stojącej, można przyjąć Komunię na język;
 • W tygodniu Msze św. są rano o godz. 08:00 lub wieczorem o 18:00;
 • Adoracja Najświętszego sakramentu jest w czwartek i w sobotę w g. 17:00 - 17:45;
 • Podtrzymuje się zawieszenie posługi szafarzy Komunii, ministrantów i lektorów.

Pokuta

 • Okazja do sakramentu pokuty jest w czwartki i soboty 17:00 – 17:45;
 • Konieczny jest odpowiedni odstęp oraz bezwzględne zakrycie maseczką ust i nosa;
 • Można skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania, jaką jest wzbudzenie aktu żalu doskonałego, podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie grzechów ciężkich.

Chrzest

 • W celu ustalenia terminu chrztu, należy wcześniej skontaktować się telefonicznie;
 • Chrzest jest udzielany w soboty i niedziele w godzinach popołudniowych.

Bierzmowanie

 • W tym roku szkolnym odwołane są wszystkie katechezy i spotkania;
 • Sakrament bierzmowania będzie po 31.08, albo połączony z rocznikiem obecnej klasy 7.

Pierwsza Komunia

 • W tym roku szkolnym zawieszone są też spotkania i katechezy pierwszokomunijne;
 • Rodzice i dzieci mają do wyboru następujące terminy I Komunii: 03.10.20 (sobota), albo 04.10.2020 (na sumie odpustowej), albo 09.05.2021(połączona z obecną kl. 2.);
 • Możliwy jest też inny, dowolny termin, ale po 31.08. br. Może Boże Narodzenie?

Śluby

 • W kościele podczas ślubu mogą być nie więcej niż 52 osoby
 • Pary, które planują zmianę terminu zawarcia sakramentu proszone są o kontakt;
 • Nowożeńcy z parafii będą mieli przygotowanie indywidualne.

Namaszczenie chorych

 • Zawieszone są odwiedziny chorych;
 • W razie niebezpieczeństwa śmierci, prośbę o Wiatyk rodzina zgłasza telefonicznie.

Pogrzeby

 • Proszę, aby tylko jedna osoba z rodziny załatwiała sprawy pogrzebowe w biurze;
 • W ceremonii pogrzebowej na cmentarzu może uczestniczyć do 50 osób;
 • Aktualny jest nakaz ograniczenia liturgii żałobnej tylko do trzeciej stacji (przy grobie).
 • Msza pogrzebowa może być w dzień pogrzebu, ale o godz. 08:00.

Biuro

 • Sprawy kancelaryjne można załatwiać w trybie telefonicznym lub internetowym;
 • Dokumenty można zamówić tą właśnie drogą, a potem tylko je odebrać.

Podziękowania

 • Ofiary za intencje mszalne oraz ofiary na potrzeby kościoła i na fundusz można składać: osobiście w zakrystii i biurze, do koszyczka, do skarbony w przedsionku, przelewem na konto albo można też odłożyć je na lepsze czasy;
 • Wam wszystkim za modlitwę, za życzliwość i za wsparcie finansowe parafii składam serdecznie podziękowanie. Bóg zapłać.