15 - 18 marca 2020 roku w naszej parafii są rekolekcje wielkopostne
Termin rekolekcje pochodzi od łacińskiego słowa re–colligere i oznacza zbierać na nowo, odzyskać. Czas rekolekcji może być dla każdego z nas takim właśnie zebraniem swojego życia na nowo, odzyskaniem tego, co w nim jest najistotniejsze, z pomocą Słowa Bożego.

W pozbieraniu swojego życia na nowo w tym roku pomagać nam będzie ks. Bogusław Syty, proboszcz parafii św. antoniego w Zabrzu.
Od niedzieli 15 marca 2020 r. do środy, 18 marca wszyscy parafianie mają okazję do wysłuchania nauk rekolekcyjnych, wspólnego uczestnictwa w Eucharystii i nabożeństwach, oraz do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz chorzy do przyjecia sakramentui namaszczenia świętym olejem.
 

REKOLEKCJE W PARAFII ŚW. TERESY W MIKULCZYCACH

KS. MGR TEOLOGII BOGUSŁAW SYTY

15 marca 2020 (niedziela) – kolekta dla rekolekcjonisty

 • 08:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
 • 10:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
 • 11:30 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

16 marca 2020 (poniedziałek)

 • 08:00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną i Namaszczeniem Chorych
 • 09:00 – Odwiedziny Chorych
 • 11:00 – Rekolekcje szkolne dla klas 1-6 (ZS 10)
 • 18:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

17 marca 2020 (wtorek)

 • 11:00 – Rekolekcje szkolne ZS nr 10 dla klas 1-6 (ZS 10)
 • 18:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną
 • 19:00 – Adoracja i okazja do spowiedzi

18 marca 2020 (środa) - kolekta dla rekolekcjonisty

 • 11:00 – Msza św. nauką rekolekcyjną dla dzieci klas 1-6 (ZS 10)
 • 17:15 – Droga Krzyżowa
 • 18:00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną na zakończenie Rekolekcji

 

SAKRAMENT POKUTY

przed każdą Mszą św. oraz we wtorek po Mszy św. do 19:30