W dzień św. Andrzeja Boboli zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny. Eucharystia sprawowana będzie 16 maja o godz. 18:00 w kościele św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (ul. św. Teresy 2). 

Św. Andrzej Bobola to przykład człowieka wiary, który potrafił wśród niekorzystnych warunków politycznych skoncentrować się na głoszeniu Jezusa Chrystusa. "Obchodząc miasteczka i wioski, wstępował do lepianek, głosił kazania, uczył podstawowych prawd wiary oraz udzielał sakramentów. Był znany ze swoich wybitnych zdolności krasomówczych oraz daru zdobywania ludzkich serc. Cechowała go głęboka miłość do Boga i bliźniego". Mimo, że jego misja była pełna dobra, to panująca różnica poglądów przerodziła się we wrogość, a ta w nienawiść, która doprowadziła do tragedii - brutalnej śmierci męczeńskiej św. Andrzeja Boboli. 
Niech przykład świętego motywuje nas do pielęgnowania niepodważalnych wartości i dodaje nam odwagi w głoszeniu Ewangelii. Prośmy by jego patronowanie naszej Ojczyźnie otwierało nas na Boże dary oraz łaskę zgody w narodzie.