MISJE PARAFIALNE

 

W 3. Niedzielę Wielkiego Postu, 4 marca br, a więc dokładnie za miesiąc, rozpoczną się w naszej parafii „MISJE”, które są szczególnym rodzajem rekolekcji. Misje odbywają się co 10 lat. Będą to już 8. misje w historii naszej parafii. Obecne misje poprowadzi ks. Robert Maszczyk z Gliwic. Módlmy się w intencjach tegorocznego Misjonarza  ks. Roberta i naszej Parafii o Bożego Ducha Świętego:

 

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii. Obdarz nas, nasze rodziny i naszą Parafię swoim błogosławieństwem za przyczyną Bożej Matki oraz naszej Patronki św. Teresy. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.

 

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga. Użycz Misjonarzowi światła i łaski, żeby nas nauczył, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech słowo przez niego głoszone oświecą nas i pouczą, uzdrowią i wzmocnią, uświęcą i zbawią. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa  Chrystusa.

 

Duchu Święty Boże! Pomagaj Misjonarzowi i całej Wspólnocie Wierzących, aby  przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii. Maryjo, Matko Boża i Matko Kościoła i nasza Pani! Wspieraj swoim wstawiennictwem nasze przygotowanie do misji parafialnych i wypraszaj nam potrzebne łaski u Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

MISJE ŚWIĘTE 04.03. – 11.03.2018

PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W ZABRZU

KS. ROBERT MASZCZYK

04.03.2018 (niedziela) – „Duch Święty jednoczy Kościół Domowy i Parafialny”

 • 07:30 - Różaniec w intencji Misji i Kościoła Domowego (tajemnice chwalebne)
 • 08:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • 10:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • 11:30 - Msza św. z nauką misyjną
 • 15:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

05.03.2018 (poniedziałek) – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

 • 07:30 - Różaniec w intencji Misji oraz młodzieży (tajemnice radosne)
 • 11:00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ZS nr 10
 • 17:15 - Adoracja i okazja do spowiedzi
 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • 19:00 - Nauka stanowa dla młodzieży (do lat 35)

06.03.2018 (wtorek) – „… aby wiarę wyznawać”

 • 08:00 – Msza szkolna dla Szkoły Katolickiej
 • 09:00 - Różaniec w intencji Misji i Chorych z okazją do spowiedzi (tajemnice bolesne)
 • 09:30 - Msza św. z nauką misyjną w intencji Seniorów i Chorych z Namaszczeniem
 • 11:00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ZS nr 10
 • 17:15 - Adoracja i okazja do spowiedzi
 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • 19:00 - Nauka stanowa dla wdów, wdowców i osób samotnych

07.03.2018 (środa) – „... aby wiarę bronić”

 • 09:30 - Msza z nauką rekolekcyjną dla dzieci ZS nr 10
 • 11:00 - Msza z nauką rekolekcyjną dla młodzieży ZS nr 10
 • 17:50 - Adoracja i okazja do spowiedzi
 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną
 • 19:00 - Nauka stanowa dla małżonków

08.03.2018 (czwartek) - „… aby według wiary żyć”

 • 07:30 - Różaniec w intencji Misji i kobiet z okazji Dnia Kobiet (tajemnice światła)
 • 17:15 - Adoracja i okazja do spowiedzi
 • 18:00 - Msza św. z nauką misyjną i z błogosławieństwem przy Krzyżu Misyjnym

09.03.2018 (piątek) - „… aby wziąć krzyż swój i naśladować Jezusa”

 • 09:30 - odwiedziny Chorych z Komunią wielkanocną
 • 17:15 - Małżeńska Droga Krzyżowa (wg programu duszpasterskiego)
 • 18:00 - Msza dla młodzieży z katechezą przed bierzmowaniem

10.03.2018 (sobota) - „… aby przyjąć znamię Daru Ducha Świętego ”

 • 17:15 – Adoracja z okazją do spowiedzi
 • 18:45 - Nabożeństwo dziękczynne za Sakrament bierzmowania (wg programu dusz.)

11.03.2018 (niedziela) - „… aby świętować Dzień Pański”

 • 08:00 - Msza św. w intencji dziękczynnej za Misje Święte
 • 15:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
wstecz