Św. Teresa z Lisieux napisała: Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać. Wierni z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu-Mikulczycach od dziesiątek lat wyrażają miłość do swojej patronki poprzez niezliczone modlitwy płynące do Boga za jej wstawiennictwem. Wyrazem pełnego dziecięcej ufności kultu św. Teresy jest napis nad prezbiterium, wieńczący przestrzeń sakralną mikulczyckiego kościoła: Sancta Teresa ora pro nobis. Przez wiele lat nad ołtarzem głównym znajdował się fresk św. Teresy przedstawiający ją w otoczeniu Aniołów, rozdzielającą róże, które zrzucało Dzieciątko Jezus. Fresk ten odwoływał się do obietnicy św. Teresy: Sprawię, że z nieba spadać będą róże. Co ciekawe, św. Teresa Boże łaski w postaci róż rozdzielała ludziom przeróżnych stanów, wśród których znajdował się również budowniczy kościoła – ks. Augustyn Grochowina. Po Soborze Watykańskim II dokonana została przebudowa prezbiterium i fresk św. Teresy został zastąpiony scrafitto przedstawiającym wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Jednak w kościele nie brakuje wizerunków świętej patronki. Wchodząc do kościoła już w przedsionku „wita nas” figura św. Teresy, która na co dzień przypomina o wezwaniu świątyni, a w czasie uroczystości odpustowych niesiona jest w procesji. Z tyłu kościoła znajduje się sarkofag św.Teresy, będący kopią jej grobu z Lisieux. Natomiast przy bocznym ołtarzu widnieje mozaika przedstawiająca świętą karmelitankę.

Jednak pobożność karmelitańska i kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus nie ograniczają się w mikulczyckiej parafii jedynie do licznych wizerunków świętej.

Wspominany wyżej odpust ku czci patronki obchodzony jest w pierwszą Niedzielę po 1października, kiedy to cały Lud Boży wspomina świętą doktor Kościoła. Odpust jest okazją do przypomnienia wspólnocie parafialnej biografii i przesłania świętej, co czynią zaproszeni goście głoszący w tym dniu Słowo Boże. Uroczystościom odpustowym zawsze towarzyszy bogata oprawa muzyczna: Liturgię uświetnia śpiew Zabrzańskiego Chóru Chłopięcego, a wierni włączają się w śpiew dzięki, wydawanym co roku na tą okazję, broszurkom zawierającym pieśni ku czci św. Teresy. Z materiałów tych parafianie korzystają również w czasie przygotowań do Odpustu, który zwykle poprzedza nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Przedłużeniem świętowania są uroczyste nieszpory odpustowe, w czasie których następuje obrzęd błogosławieństwa róż, a wierni mają możliwość uczczenia relikwii świętej patronki poprzez ich ucałowanie. Również w miesiącu Maryjnym – w październiku towarzyszą nam myśli św. Teresy, które przytaczane są niejednokrotnie w rozważaniach podczas nabożeństw różańcowych.

Wyrazem kultu św. Teresy od Dzieciątka Jezus było również, niestety już nieistniejące, Bractwo gromadzące na modlitwach i rozważaniach parafian szczególnie zainteresowanych życiem i przesłaniem św. Teresy.

Wielkim świętem nie tylko dla całej parafii, ale również i diecezji była peregrynacja relikwii św. Teresy, która odbyła się w 2005 roku. Peregrynację poprzedziło Triduum, w czasie którego ojciec karmelita głosił nauki przygotowujące wiernych do tego wielkiego wydarzenia. W dniu 11 V 2005 roku o godz. 20:00 cała wspólnota parafialna i liczni goście przywitali relikwie najmłodszego doktora Kościoła. O godz. 21:00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez księży wywodzących się z parafii i byłych proboszczów i wikariuszy. Po Mszy liczni wierni z sąsiednich kościołów mieli okazję modlić się przy relikwiach św. Teresy. O północy rozpoczęła się Godzina Czytań z uroczystości św. Teresy, a przez całą noc parafianie z poszczególnych grup, wspólnot i ulic czuwali przy relikwiarzu świętej patronki. Drugi dzień peregrynacji również obfitował w nabożeństwa i Msze z udziałem poszczególnych grup pielgrzymów z całego dekanatu i w tym również dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

Dni Peregrynacji Urny z Relikwiami św.Teresy głęboko zapadły w pamięci wiernych, dla których to spotkanie: dotknięcie urny z relikwiami, zabranie do swych domów płatków pobłogosławionych róż, które spoczywały na relikwiarzu - było wielkim wydarzeniem religijnym.

Jako jedyna parafia w diecezji gliwickiej pod wezwaniem św. Teresy z Lisieux zabrzański kościół jest obiektem pielgrzymek wiernych z różnych miast Śląska. Dużą popularnością cieszą się organizowane w mikulczyckiej parafii coroczne Zabrzańskie Spotkania Kolędowe, Miejski Międzyszkolny Konkurs Piosenki Religijnej oraz liczne koncerty Zabrzańskiego Chóru Chłopięcego, który działa przy tej parafii.

Módlmy się: Boże, któryś rzekł: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Niebieskiego”, daj nam prosimy w pokorze i prostocie serca tak wstępować w ślady świętej Teresy, abyśmy mogli otrzymać wieczna nagrodę. Przesz Chrystusa Pana naszego. Amen.