W tym roku Kościół w Polsce zachęca wszystkich swoich wiernych do zwrócenia uwagi na trzecią Osobę Trójcy Świętej. W tym roku jesteśmy szczególnie uwrażliwiani na odkrywanie obecności i działania Ducha Świętego w codziennym życiu, na dostrzeganie Jego darów. Może warto wrócić do tych sakramentów, które przyjęliśmy, a które szególnie są związane z działaniem właśnie Ducha Świętego? Na pewno warto sięgnąć do Katechizmu Kościoła Katolickiego, czy do Pisma Świętego i czytać te fragmenty, które szczególnie mówią o tajemnicy Ducha Świętego. Ale nasze podstawowe zadanie, to prosić szczególnie w naszych codziennych modlitwach o łaski Ducha dla całego Kościoła, dla wszystkich wiernych, dla nas samych i dla wszystkich pasterzy. Niech pomocą nam będą pieśni do Ducha Świętego, modlitwy, czy krótkie akty strzeliste, które bez wielkiego wysiłku można powtarzać codziennie (np. "Przyjdź Duchu Święty"), tym samym otwierając się na działanie Boże w nas.

W okresie zwykłym ożywiajmy więc nasze codzienne życie, przez odważne wyznawanie wiary!

"O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk."