BUDOWNICZY KOŚCIOŁA:

Ks. Augustyn Grochowina – budowniczy kościoła, w latach 1925 - 1946 był proboszczem mikulczyckiej parafii św. Wawrzyńca. Święcenia kapłańskie przyjął 17. 06. 1909 r. Jego plany budowy nowego kościoła sięgają 1927 roku. Po dopełnieniu wszelkich formalności 1. 10. 1932 r. ks. Grochowina otrzymał pozwolenie na budowę świątyni. Niemal natychmiast po uzyskaniu pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych - przystąpiono do dzieła. W poniedziałek 3 października 1932 r. po nabożeństwie w kościele św. Wawrzyńca i po procesji stamtąd na plac budowy, ks. Augustyn Grochowina dokonał pierwszego pchnięcia łopatą, rozpoczynając symbolicznie prace nad tworzeniem fundamentów naszej świątyni. Po nim łopaty do rąk wzięli także ówcześni wikariusze: ks. Ernest Kytzia i ks. Wendelin Kaluza, a za nimi przedstawiciele wszystkich grup parafialnych, aby w ten sposób podkreślić zaangażowanie wszystkich parafian w dzieło budowy drugiego kościoła w Mikulczycach. (P. Kunce, Dzieje parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach (1933-2003), Zabrze 2003, s. 24) W maju 1933 roku kościół w stanie surowym był już gotowy, dlatego też 21. 05. 1933 roku dokonano wmurowania kamienia węgielnego. Konsekracji naszej świątyni dokonał kardynał Adolf Bertram w dniu 17. 09. 1933 r. PROBOSZCZOWIE

Ks. Franciszek Konieczny 1951– 1974 (kuratusem 1942 - 1951), zmarł 05.05.1974. Pochowany przy kosciele pw. św. Teresy w Mikulczycach.

Ks. Stanisław Durbas 1974 - 1975, zmarł 08.11.2017 w Pasierbcu, pogrzeb 13.11.2017 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.

Ks. Józef Kusche 1975 – 1986, zmarł 07 grudnia 2020 w Zabrzu. Pochowany na cmentarzu św. Anny w Zabrze.

Ks. Leopold Schwanzer 1986 – 1989, zmarł 19 marca 2006 w Krakowie. Pochowany na cmentarzu Rokawickim w Krakowie.

Ks. Piotr Klemens 1989 – nadal

 


 

WIKARZY

Za księdza Koniecznego 1951 - 1974 (23 lata)

1. Ks. Leon Topisz 1955-1959

2. Ks. Konstanty Adler 1956-1959

3. Ks. Stanisław Fidura 1959 – 1965

4. Ks. Walter Mainka 1959 – 1962

5. Ks. Antoni Komor 1962 – 1967

6. Ks. Emil Gruszka 1965 – 1967

7. Ks. Kazimierz Drozd 1967 – 1969

8. Ks. Manfred Kokott 1967 – 1969

9. Ks. Jerzy Pielka 1969 – 1972

10. Ks. Jerzy Toborek 1969 – 1972

11. Ks. Stanisław Wąsik V – IX 1972

12. Ks. Andrzej Ochman 1972 – 1974

13. Ks. Piotr Soworka 1972 – 1974

 

Za księdza Durbasa 1974 - 1975 (10 miesięcy)

Ks. Antoni Żelazko 1974 – 1975

 

Za księdza Kuschego 1975 - 1986 (11 lat)

1. Ks. Antoni Żelasko 1975 - 1976

2. Ks. Antoni Kroll 1976 – 1978

3. Ks. Piotr Janoszka 1978 – 1980

4. Ks. Janusz Górski 1980 – 1982

5. Ks. Marian Czajer 1982 – 1983

6. Ks. Reinhold Szlapa 1983 – 1986

 

Za księdza Schwanzera 1986 - 1989 (3 lata)

1. Ks. Reinhold Szlapa 1986 - 1987

2. Ks. Jerzy Tomeczek 1987 – 1988

3. Ks. Andrzej Potyra 1988 – 1989

 

Za księdza Klemensa 1989 - nadal

1. Ks. Andrzej Potyra 1989

2. Ks. Marcin Michalski 1989 – 1991

3. Ks. Krzysztof Rusin 1990 – 1994, zmarł 10.04.2021 w Gliwicach. Pochowany na cmentarzu komunalnym ww Gliwicach.

4. Ks. Adam Kubasik 1991 – 1995

5. Ks. Michał Wilner 1994 – 1999

6. Ks. Andrzej Mikuła 1995 – 1998

7. Ks. Marcin Gruszka 1997 – 1998, zmarł 24.11.2021 w Zbrosławicach, pochowany na cmentarzu parafialnym w Zborsławicach..

8. Ks. Konrad Wersch 1998 - 2003, zmarł 20.12.2013 w Regensburgu. Pochowany na cmentarzu w Riedenburgu w Niemczech.

9. Ks. Andrzej Dragon 1999 – 2000, zmarł 05.03.2008 w Gliwicach. Pochowany na cmentarzu Wójtowej Wsi w Gliwicach

10. Ks. Jan Matysek 2000 – 2003

11. Ks. Norbert Thiel 2003 – 2006

12. Ks. Waldemar Caus 2006 – 2010

13. Ks. Bogusław Syty 2010 – 2011

14. Ks. Adam Laszewski 2011 - 2014

15. Ks. Piotr Grzegorzewicz 2014 - 2015 (rezydent)

16. ks. Przemysław Ablewicz 2015 - 2017