Czas wakacji

W lipcu i sierpniu obowiązywać będzie porządek wakacyjny;

 • Msze niedzielne - o 08:00 i 10:00 i w soboty o 18:00;
 • Nie będzie mszy niedzielnej o 11:30;
 • Msze poranne o 08:00 - w poniedziałki, środy i piątki;
 • Msze wieczornej o 18:00 - we wtorki, czwartki i soboty;
 • Biuro parafialne – tylko w tygodniu bezpośrednio po mszach.

Życzę Wam, żebyście:

- w ciszy dostrzegli to, co najważniejsze w ludzkiej historii;

- głębiej zrozumieli osobowość własną i otaczających Was ludzi;

- dzięki refleksji przezwyciężyli powierzchowność myślenia;

- zagłębili się we własne wnętrze i odnaleźli prawdziwe "ja";

- na modlitwie spotkali Boga, który jest źródłem i celem naszego życia; podczas kontemplacji odczulił Jego nieskończone piękno i przeżyli niewypowiedzianą radość z Jego obecności pośród nas.

 

Wiem, że wielu z Was stara się być blisko Boga, ale nawet Wam niełatwo żyć według norm ewangelicznych. Oby Wam udało się podczas wakacji w sposób doskonały wypełnić to wskazanie, które Chrystus wypowiedział do swoich uczniów:

"Pójdźcie (...) wypocznijcie nieco” (Mk 6,31)

 

Z życzeniami udanego wypoczynku

proboszcz

(Msza święta czerwiec 2018/860)

 

 

 

 

 

Niedziela modlitw za kierowców

„Kto zna Chrystusa, ten zachowuje ostrożność na drodze. Nie myśli jedynie o sobie i o tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Widzi osoby, które towarzyszą mu na drodze… Widzi w nich braci i siostry, dzieci Boże, oto postawa, która wyróżnia chrześcijańskiego kierowcę”.

(Papieska Rada Duszpasterstwa Podróżujących i Migrantów)

 

 

29 kwietnia 2018 r. - XII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców

pod hasłem: „W Duchu i Prawdzie”

 

Ostatnia niedziela kwietnia w kalendarzu duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Krajowe Duszpasterstwo Kierowców oraz MIVA Polska zapraszają wszystkich kierowców, motocyklistów, rowerzystów i członków ich rodzin do szczególnej modlitwy o Boże wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po drogach w sposób odpowiedzialny, bezpiecznie, spokojnie i z życzliwością do ludzi.

„W Duchu i Prawdzie” - hasło obchodów nawiązuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które koncentruje się na Osobie Ducha Świętego. Z pomocą Ducha Świętego powinniśmy odkrywać i poznawać prawdę o sobie, o świecie i o Bogu. W prawdzie przed Bogiem i sobą powinniśmy stawać także jako użytkownicy dróg. Naszej szczerej i ufnej modlitwie zanoszonej do Boga powinna towarzyszyć refleksja i rachunek sumienia dotyczący naszych zachowań na drodze i naszej realizacji pierwszego i najważniejszego przykazania: przykazania miłości Boga i bliźniego, zgodnie z mottem Duszpasterstwa Kierowców – Kierujmy się miłością na drodze. Tylko nasza osobista przemiana i rzetelna troska o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego mogą gwarantować polepszenie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Msza święta za polskich kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego będzie miała miejsce w niedzielę 29.04.2018 r. o godz. 12.30 w Katedrze p.w. Opieki NMP w Radomiu.

Po Mszy św. dla dzieci o godz. 11.00 odbędzie się poświecenie rowerów. Rowerzyści otrzymają od MIVA Polska elementy odblaskowe na rower. MIVA Polska zaprasza też do wsparcia akcji „uCZYNek WIARY – rowery dla katechistów w Afryce”. Przy stoisku MIVA pod katedrą od rana będzie można zaopatrzyć się w pamiątki z misji i dowiedzieć się o działalności tej organizacji pomagającej polskim misjonarzom na całym świecie w zdobyciu środków transportu.

 

Organizatorzy i współorganizatorzy obchodów: ks. dr Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. Jerzy Kraśnicki – dyrektor MIVA Polska(z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców), ks. Krzysztof Ćwiek, proboszcz Katedry, ks. Gabriel Marciniak - parafia Matki Bożej Bolesnej w Radomiu oraz Automobilklub Radomski.

 

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zachęca do większej troski, jeśli chodzi o sposób poruszania się po drogach, odnoszenie się do innych użytkowników dróg, przestrzeganie przepisów drogowych, bycie prawdziwym chrześcijaninem jako kierowca, pieszy czy rowerzysta: „Powinno to być osobiste postanowienie każdego z nas. Nie możemy tylko, jak to często bywa, wskazywać na innych, że łamią przepisy ruchu, że brawurowo poruszają się pojazdami, ale potrzeba nam osobistej refleksji i nawrócenia serca, aby z naszej strony nie było zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia naszego i innych”.

 

Zapraszamy do modlitwy za kierowców i prosimy wszystkich o spokojną i bezpieczną jazdę, aby w ten sposób uniknąć wielu tragicznych wypadków. Od roku 1975 na polskich drogach wydarzyło się: 1,8 mln wypadków, w których zginęło ok. 230 tysięcy osób, a 2,3 mln zostało rannych.

Odezwa biskupa gliwickiego Jana Kopca w związku ze święceniami kapłańskimi w roku 2018 r.

Umiłowani Bracia Kapłani,

Siostry i Bracia w Chrystusie!

 

Każdego roku udziela się nam serdeczna myśl o Kościele Diecezjalnym, gdy wyczekujemy chwili przyjęcia święceń przez kandydatów, przygotowanych do podjęcia kapłańskiej posługi w stopniu prezbiterów. Niezmiennie w ten sposób przez wieki ożywiała się nadzieja wierzących w Chrystusa, że będzie zapewniona bez uszczerbku misja głoszenia światu Słowa Bożego i sprawowania świętych sakramentów. Spełnienie się tej tęsknoty nie jest sprawą oczywistą, wymaga bowiem konsekwentnej i cierpliwej naszej współpracy z Panem, który daje powołanie do swej służby. Trzeba nam w to gorąco wierzyć, by wyprosić i ukształtować dojrzałą postawę wielkodusznych synów z naszych rodzin, zdolnych do włączenia się w wielkie dzieła Boże. Wszyscy jesteśmy świadomi, że to dzieło wymagające odważnej decyzji, by w niełatwych dla Bożych spraw czasie, zdecydować się na życie wypełnione treścią Bożego orędzia o godności człowieka i jego przeznaczeniu do doskonałości. Gorąco oręduję do naszych wspólnot rodzinnych i parafialnych, by przez swoją otwartą postawę przyczyniali się do wytrwałej modlitwy o nowych kapłanów, ale też potrafili tworzyć sprzyjającą ku temu atmosferę, pełnej wewnętrznej satysfakcji z odkrywania tak cennych darów.

Trwając w postawie żarliwej prośby o zapewnienie nieustannych zastępów współpracowników Chrystusa-Najwyższego Kapłana dzielę się tegoroczną naszą radością, że diecezja nasza otrzymana nowych siedmiu absolwentów naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, którzy zdecydowali się na przyjęcie święceń. Oto oni:

1. Wojciech Dombek, z parafii św. Antoniego w Tworogu,

2. Tobiasz Antoni Dyląg, z parafii św. Józefa w Krupskim Młynie,

3. Ireneusz Krzysztof Gierczycki, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,

4. Kamil Szymon Hadaś, z parafii Narodzenia NMP w Gliwicach-Bojkowie,

5. Przemysław Kielich, z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach,

6. Klaudiusz Łukasz Mann, z parafii Wszystkich Świętych w Sierotach,

7. Amadeusz Andrzej Pełka, z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Zbrosławicach.

Podniosła uroczystość przyjęcia święceń prezbiteratu przez naszych młodych Przyjaciół to w pierwszym rzędzie ich radość i udzielający się świąteczny nastrój, ale to także satysfakcja wspólnot parafialnych, z których wyszli, których wiarą się budowali - od własnych rodziców i bliskich zaczynając, przez świadectwo życia nauczycieli i wychowawców, katechetów i posługujących im duszpasterzy.

Kapłaństwa w stopniu prezbiterów udzielę nowym kapłanom w sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego, czyli 19 maja, o godz. 9.30 w naszej gliwickiej katedrze. Zapraszam jak najserdeczniej Czcigodnych Kapłanów, Osoby życia konsekrowanego oraz Drogich Diecezjan, by swoją obecnością i żarliwą modlitwą otoczyli w tym ważnym momencie polecanych kandydatów do święceń i wzmogli też w naszym diecezjalnym Kościele poczucie odpowiedzialności za nowe powołania do szczególnej służby w Kościele. Musimy ciągle pamiętać o potrzebie współpracy z łaską Bożą. Na tę ważną drogę ku naszej dojrzałości w służbie Jezusa Chrystusa serdecznie błogosławię.

wasz biskup

+ Jan Kopiec

Gliwice, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Niedziela modlitw o powołania kapłańskie i zakonne

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski

Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań.

Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania. Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie za owce. Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani do bycia pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie. Każdego dnia w zaciszu plebanii lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają życie za owce.

– „My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga (...) Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” – uczy nas św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 3,9.4,1-2). Jan Paweł II pomagał nam w odczytaniu tych słów Apostoła Narodów, zachęcając do rozważenia zaproszenia, które Chrystus kieruje do każdego z nas: „Idźcie i wy...” – mówi biskup świdnicki Ignacy Dec.

http://www.niedziela.pl/artykul/118117/nd/Niedziela-Dobrego-Pasterza

więcej

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Wraz z całą wspólnotą Kościoła łączymy się w radości podniosłego śpiewu Alleluja, który rozbrzmiewa od Wigilii Paschalnej. Gorącym sercem uwielbiamy Boga Ojca za zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. W tym świętym czasie przekazujemy wam, najmilsi, serdeczne pozdrowienie i najlepsze życzenia, abyśmy trwali w Duchu Świętym, którym zostaliśmy napełnieni (por. Dz 2, 4). Duch Święty, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego, uzdalnia nas do głoszenia ewangelii i prowadzi do pełni życia, którego blask ukazał się w wielkanocny poranek. Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się w świecie nadzieja i wzrasta Boża moc w życiu ludzi cierpiących z powodu niesprawiedliwości i różnorodnych niedomagań. W Jego świetle rozpoznajemy ostateczny cel swojego życia, a także wolność i godność dzieci Bożych.

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.). Wcześniej Papież Benedykt XVI przypominał nam, że Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował, a także do tego, aby czynami miłosierdzia dawali całej ludzkości świadectwo miłości Ojca (por. Deus caritas est, 19). Uwielbiamy dzisiaj Boga za to Jego zbawcze działanie pośród nas.

Ważne jest tutaj świadectwo św. Pawła Apostoła o jego osobistej zażyłości z Duchem Świętym. Apostoł Narodów mówi bowiem, że w pewnym momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się do Jerozolimy, chociaż ta podróż wiązała się dla niego z ryzykiem uwięzienia za wiarę (por. Dz 20, 20). Sami możemy dostrzec w naszych sercach i umysłach podobne „przynaglenia”, by np. nie odkładać ważnej decyzji, by udać się w drogę na spotkanie z oczekującym pomocy, by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo pociechy lub słowo upomnienia, by zażegnać konflikt, czy rozwiązać problem utrudniający międzyludzkie relacje. Przekonujemy się wtedy, że był to najwyższy czas i należało się pośpieszyć, bo stosowna okazja mogłaby się już nigdy nie nadarzyć. Duch Święty – szanując naszą wolność – podpowiada takie czyny miłosierdzia, jakich sami nie bylibyśmy w stanie odkryć. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy zatem przynosić konkretne owoce miłości. A „owocem Ducha jest: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Te owoce służą dobru wspólnemu. Dostrzegamy je w życiu wielu wierzących, którzy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, kierują się zasadą chrześcijańskiej miłości – caritas, okazywanej ubogim, chorym, pogardzanym, zapomnianym i wszystkim potrzebującym pomocy.

Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego to także święto patronalne Caritas. A zatem jest to szczególna okazja, aby wypowiedzieć słowo uznania i wdzięczności pod adresem wszystkich pracowników i wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych i Akademickich Kół Caritas. Przez wasze wrażliwe serca i pomocne dłonie Duch Święty pociesza strapionych, niesie konkretną pomoc w trudnościach oraz wielu naszym siostrom i braciom przywraca utraconą godność. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy przynagleni Jego Duchem spieszą z pomocą swoim bliźnim, spontanicznie włączając się w akcje i dzieła charytatywne. Radością napełnia fakt, że w ciągu roku działalność charytatywną Kościoła w Polsce podejmuje ponad 800 instytucji realizujących 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł, z których pomoc dociera do 3 milionów potrzebujących.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem wojny w Syrii. Wskutek konfliktu trwającego już 7 lat ponad 5 milionów osób uciekło z kraju, a liczba przesiedleńców wewnętrznych w Syrii szacowana jest na co najmniej 6,5 miliona. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. Rodzinom brakuje środków, by zaspokoić podstawowe potrzeby. W skrajnie trudnej sytuacji znajdują się mieszkańcy miasta Aleppo, którzy – poza ubóstwem i niepewnością – zmagają się ze skutkami trwających działań wojennych. Wśród wielu inicjatyw, mających na celu niesienie pomocy cierpiącym Syryjczykom, jest realizowany przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie”, który umożliwia materialne wspieranie konkretnej rodziny przez określone środowisko, instytucję, wspólnotę, rodzinę lub pojedyncze osoby. Aktualnie w ramach tego programu objętych jest stałą pomocą niemal 10 tysięcy syryjskich rodzin. W imieniu tych rodzin serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło miłosierdzia i nadal będą je wspierać.

Przeżywając Rok Świętego Stanisława Kostki i angażując się w przygotowania do zwołanego w październiku 2018 r. Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i rozeznawaniu powołania, zachęcamy do realizowania przynagleń Ducha Świętego, do wytrwałej modlitwy i praktycznych czynów miłości. Niech nadal powstają i rozwijają się grupy charytatywne w placówkach oświatowych i akademickich, wspierane przez odważną dyrekcję i pełną poświęcenia kadrę pedagogiczną. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości nie zapominajmy również, że postawy zaszczepiane wśród młodego pokolenia wpisują się na trwałe w etos całego narodu. Nie może również zabraknąć osób żywo zaangażowanych w Zespołach Caritas działających w parafiach oraz wolontariuszy skupionych wokół placówek pomocowych, aby wzrastała miłość bliźniego, zakorzeniona w nauce Zbawiciela i dająca obietnicę wiecznego szczęścia.

Caritas funkcjonuje m.in. dzięki ofiarom i darom rzeczowym, pochodzącym od osób prywatnych oraz wpłatom 1% z podatku dochodowego, a także dzięki wpływom z akcji dobroczynnych, darowizn, subwencji i dotacji, pochodzących od krajowych lub zagranicznych instytucji państwowych, samorządowych i społecznych. Już teraz wyrażamy wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę zbieraną dziś do puszek w całej Polsce dla podopiecznych Caritas. Niech Maryja Matka Miłosierdzia wyjedna nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna.

Wszystkim Wam, Siostry i Bracia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce
obecni na 378. Zebraniu Plenarnym KEP
w Warszawie, w dniu 14 marca 2018 r.

Wielkanoc 2018

 

Wielkanoc jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim. Wypełnia się najważniejsza tajemnica naszej wiary, męka i zmartwychwstanie Chrystusa, stąd każda niedziela jest pamiątką dzisiejszej uroczystości. W każdą niedzielę uczestniczymy we Mszy, ponieważ w tym dniu Jezus Zmartwychwstał!

 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Zmartwychwstał - aby w moim życiu ŚWIATŁO zwyciężyło nad ciemnością

Zmartwychwstał – aby tam gdzie wszystko stracone powróciła NADZIEJA

Zmartwychwstał – aby RADOŚĆ wypierała z serca smutek i zwątpienie

Zmartwychwstał – abym w swoim życiu mógł doświadczyć tego

ŚWIATŁA, tej NADZIEI i tej RADOŚCI

których źródłem może być tylko ZMARTWYCHWSTAŁY PAN

Triduum Paschalne

 • Czwartek - Wieczerza Pańska o godz. 18:00
 • Piątek - Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00; Adoracja Krzyża tylko dla Liturgicznej Służby Ołtarza
 • Sobota - Wigilia Paschalna o godz. 22:00
 • Niedziela - Msze św. o godz. 08:00, 10:00 i 11:30, jak w każdą niedzielę

 

 

LITURGIA GODZIN

 • Ciemna Jutrznia - w Piątek i Sobotę o godz. 07:30
 • Godzina Czytań - w Czwartek i Piątek o godz. 21:00
 • Jutrznia - w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 09:30
 • Nieszpory - w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 15:00

SPOWIEDŹ

 • Wtorek - w godz. 20:00 - 22:00 (nabożeństwo pokutne o 20:00 i 21:00)
 • Sakrament Pokuty w godz. 22:00 - 23:00 (na życzenie, informacja przy konfesjonale)
 • Środa - w godz. 16:00 - 18:00 (nabożeństwo pokutne o 16:00 i 17:00)
 • Czwartek - w godz. 16:00 - 16:30
 • Piątek - w godz. 16:00 - 16:30
 • Sobota - w godz. 18:00 - 18:30
 • Spowiedź w Czwartek, Piątek i Sobotę rozpocznie się też nabożeństwem pokutnym

PONADTO

 • Środa - Caritas wydaje paczki świąteczne o godz. 15:00
 • Czwartek - Msza Krzyżma w katedrze gliwickiej o godz. 09:30
 • Piątek - Droga Krzyżowa z wypominkami o godz. 08:00
 • Piątek - Całonocna Adoracja w Bożym Grobie
 • Sobota - Gorzkie Żale o godz. 08:00
 • Sobota - Poświęcenie pokarmów o godz. 12:00, 13:00 i 14:00
 • W tym dniu zbiórka do puszek na potrzeby Caritas parafii
 • Sobota - Przerwa w adoracji na sprzątanie kościoła w godz. 15:00 – 18:00
 • Sobota - Nauka przedchrzcielna na probostwie o godz. 16:30

PRÓBY

 • Próba dla lektorów i ministrantów - w Piątek i Sobotę o godz. 08:30
 • Próba scholi - w Sobotę o godz. 10:00

 

Bierzmowanie w parafii

 • Kanoniczna wizytacja Księdza Biskupa w parafii będzie w piątek, 23 marca br.;
 • Ks. bp. Andrzej Iwanecki o godz. 15:00 spotka się z Radą Parafialną;
 • Na Mszę św. o godz. 16:00 zapraszamy kandydatów do bierzmowania ze świadkami i rodzicami oraz parafian, szczególnie Radę Parafialną, szafarzy Komunii św., lektorów i ministrantów, młodszych kandydatów do bierzmowania (od klasy 6) i grupy parafialne.

 

W TYM TYGODNIU

 • Jutro uroczystość św. Józefa. Msze św. o godz. 08:00 i 18:00;
 • 19 III o g. 18:45 – Próba dla kandydatów do bierzmowania;
 • 20 III o g. 19:00 – Próba dla kandydatów i świadków;
 • 21 III o g. 17:30 – Próba dla kandydatów z Liturgiczną Służbą Ołtarza;
 • 23 III o g. 16:00 – Msza z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (zbiórka o 15:45).

VIII MISJE PARAFIALNE

Drodzy Parafianie!

W naszej parafii rozpoczęły się Misje Święte. Misje to szczególne rekolekcje

organizowane co dziesięć lat. W historii naszej Parafii odbywają się już po raz ósmy.

Serdecznie witamy kaznodzieję misyjnego ks. Roberta Maszczyka, który

przeprowadzi Misje i rekolekcje szkolne dla Zespołu Szkół nr 10.

Msze święte z naukami ogólnymi o godz. 18:00 będą sprawowane dla wszystkich

od poniedziałku do czwartku włącznie.

Nauki stanowe będą po wieczornych mszach (około godz. 19:00): w poniedziałek

dla młodzieży; we wtorek – dla osób samotnych oraz w środę – dla małżonków.

We wtorek msza św. o godz. 09:30 będzie w intencji seniorów i ludzi chorych.

Po mszy serdecznie zapraszamy seniorów i chorych z osobami towarzyszącymi na

spotkanie przy stole do biblioteki na śniadanie.

W piątek od godz. 09:30 ks. Robert odwiedzać będzie chorych z Komunią

wielkanocną, już świąteczną. Odwiedziny prosimy zgłaszać w zakrystii.  

Okazja do Spowiedzi będzie codziennie podczas adoracji od godz. 17:15

(z wyjątkiem piątku). W sobotę o godz. 16:00 będzie nabożeństwo pokutne.

Odpust zupełny możemy zyskać uczestnicząc przynajmniej trzy dni w Misjach.

Od dziś do przyszłej niedzieli mamy wiele okazji do modlitewnych spotkań

nabożeństw i nauk misyjnych, które wypisane są również w intencjach mszalnych.

W środę i czwartek kolekta będzie przeznaczona dla Kaznodziei Misyjnego.

Polecamy ją Waszej ofiarności. Bóg zapłać. 

 

więcej

List Pasterski Biskupa Gliwickiego na Wielki Post 2018 r.

Podejmijmy wytrwale wewnętrzną przemianę”

 

Drodzy Współbracia w kapłańskiej posłudze,

Umiłowani Siostry i Bracia!

Boża Opatrzność dozwoliła nam włączyć się po raz kolejny w przeżywanie świętego czasu nawrócenia, a przez to podjąć wysiłek powrotu do stanu pierwotnej gorliwości. W zadumie, pod przewodnictwem Słowa Bożego i w kontemplacji nad jego treścią, poznajmy stan naszego umysłu i serca w dzisiejszej dobie.

Pozostaje zawsze rzeczą oczywistą, że oceniać warunki naszego życia potrafimy bardzo wnikliwie. Zauważamy doskwierające nam niedogodności związane z życiem rodzinnym, niedoborem środków do życia i brakiem w urządzeniu sobie warunków życiowych, mamy wiele zastrzeżeń do naszego otoczenia i tworzących je osób. To na pewno objawy naszej aktywnej obserwacji wszystkiego, w czym się obracamy. O wiele trudniej przychodzi nam zauważyć nas samych, czyli nasze wnętrze. Wtedy zrodzi się pytanie: na ile każdy z nas potrafi dokładniej odwzorować dochodzenie do ideału naszego zachowania według norm, wskazanych nam przez Chrystusa i przypominanych wytrwale w nauczaniu Kościoła. W ten sposób, w każdym pokoleniu, pozwalamy zamykać siebie na wrażliwość serca, które powinno być czujne i zawsze skierowane na właściwe odpowiadanie na Boże zaproszenie do współpracy z Nim. Znamy z własnego doświadczenia owo ograniczenie nas przez przyzwyczajenie do osłabienia naszej gorliwości, gdy sumienie nie wypomina niewłaściwości w naszym postępowaniu. Niemal niepostrzeżenie z naszego życia zaczyna przebijać rutyna i przyzwyczajenie do przeciętności, a nawet traktowania zła jako usprawiedliwionej drogi postępowania, co w końcu prowadzi do wewnętrznego zakłamania. W konsekwencji narzekamy na coraz trudniejsze warunki naszego rozwoju i poczucia satysfakcji z wartości życia. Dlatego Ojciec Święty Franciszek, by wstrząsnąć naszymi sumieniami, w swym orędziu na tegoroczny Wielki Post posłużył się smutnym tekstem: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12).

W taki sposób, Drogie Siostry i Bracia Drodzy, postrzegamy jakość naszego codziennego życia. Bulwersujące wydają nam się wieści, dochodzące do nas z każdego niemal zakątka globu o nieszczęściach, katastrofach i niedojrzałych ludziach. Poszukujemy sprawców tych trudności, ale sami często nawet nie rozpoczynamy ważnego zadania spoglądania najpierw na siebie samych. A szkoda, bo życie mamy jedno, to, które otrzymaliśmy od Boga i powinniśmy docenić jego przemijalność, a równocześnie powinna nam przyświecać troska o właściwe jego ukształtowanie. Taki kontekst naszej egzystencji nie napawa optymizmem, jeżeli nie powrócimy do właściwego sposobu traktowania naszych zadań względem Boga, bliźnich i samych siebie.

Trzeba na pewno ożywić w sobie potrzebę czerpania z bogactwa Bożych pouczeń, czyli wracać do czytania i kontemplowania Słowa Bożego. Stały kontakt z Bogiem poprzez ożywianie w sobie form obecności naszego Pana i Stwórcy powinien być tęsknotą naszej duszy, jak najbardziej naturalnym odruchem, tworzącym w nas właściwe fundamenty zdrowej postawy uznania pierwszeństwa Boga przed naszą ludzką wolą i upodobaniami. Niepopularne to dzisiaj, ale innej drogi do odzyskania spokoju wewnętrznego nie będziemy mogli wybrać. Stąd zachęcać nas trzeba, by nie szukać winy w innych, lecz zacząć od siebie, dlatego tak często będzie do nas dochodził rytm i tekst znanego w naszej pobożności Psalmu 51: „Zmiłuj się nade mną Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą” (Ps 51,3-5). Tylko w taki sposób możemy z oczyszczonym spojrzeniem na siebie i otaczający świat rozpocząć żmudną wędrówkę do równowagi ducha i porządku w swych myślach. Ojciec Święty Franciszek we wspomnianym już Orędziu na tegoroczny Wielki Post z naciskiem przypomina, że chrześcijanin od początku posiada niezbywalne środki do odzyskania tej równowagi. Podkreśla, że „Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz niekiedy z gorzkim lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu skuteczne środki - modlitwę, jałmużnę i post”. Tylko my nauczyliśmy się wszystkie obowiązki wobec Boga traktować z błędnie rozumianą postawą, że przez uzyskanie dyspens niemal wszystko jest dozwolone. W taki sposób nasze ludzkie miary i decyzje wydają się być niemal wyłączne! Nie dziwmy się więc sobie samym, że nie zdołamy przetrwać w uporządkowanym świecie wewnętrznym! Podejmijmy więc zobowiązanie wewnętrzne do ochotnego rozważania Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i męki naszego Pana, módlmy się jeszcze bardziej gorliwie o nawrócenie grzeszników i ich powrót na właściwą drogę.

Umiłowani!

Z każdej sytuacji, w jakiej tkwimy, zawsze znajduje się wyjście. Logicznie jednak należy nam postępować, jak przy każdej precyzyjnej instrukcji: rozpoznać sytuację, poszukać we własnym wnętrzu wszystko, co nie zgadza się z Bożym oczekiwaniem i stopniowo wychodzić z cienia i słabości. Od wieków słowa naszego Zbawiciela wyraźnie wskazują, że skuteczną drogą do odzyskania równowagi ducha jest przywołana przez Ojca Świętego modlitwa, post i jałmużna. Przez wieki dzięki tym środkom formowali swoje sumienia nasi poprzednicy. Miejmy więc odwagę - za wskazaniem Ojca Świętego Franciszka - podjąć na nowo taką aktywność na drodze do doskonałości. Wspomniane postawy mają moc kruszenia zatwardziałych i nieczułych serc. Warto szczerze do nich powrócić. Uświadamiamy sobie, że to trudne i wymagające zadanie - ale do wielkich rzeczy dochodzi się tylko w znoju i nie uleganiu zniechęceniu.

Niech rozpoczynający się tegoroczny Wielki Post napełni nas pokojem wewnętrznym, że wszelkie słabości nasze zostaną pokonane, a my sami będziemy mogli aktywnie zmieniać siebie i świat, w którym żyjemy. Warto to sobie wziąć do serca, by życia nie zmarnować. O siłę woli do podjęcia tego wielkopostnego wysiłku proszę Najlepszego Boga, by nas wspierał swoją łaską. A Jego błogosławieństwo niech nam stale towarzyszy.

Pozostaję z życzeniami obfitych owoców wielkopostnego nawrócenia.

Gliwice, 11 lutego 2018 r.

Wasz biskup

+ Jan Kopiec

-------------------------------