Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Przynajmniej raz w roku wielu chrześcijan, świeckich i duchownych, uczonych teologów i prostych wyznawców Chrystusa, zdaje sobie sprawę z ogromnej różnorodności sposobów wielbienia Jednego Boga. Na całym świecie członkowie 350. Kościołów i wspólnot kościelnych zdają sobie sprawę, że mają jeden cel: dążenie do jedności. Czasem, w którym dotykamy tego szczególnego pragnienia jest Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który na półkuli północnej obchodzony jest od 18 do 25 stycznia. W tym roku hasłem przewodnim Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa inspirowane perykopą z Księgi Micheasza (6, 6-8): Czego Bóg od nas oczekuje?

Kliknij 'więcej', aby przeczytać pozostałe informacje.

więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego
Ewangelia Łk 3,15-16.21-22


Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.


„O Jezu, Tyś święty, niewinny, bez zmazy, oddzielony od grzeszników, idziesz jak winny prosząc o chrzest na odpuszczenie grzechów! Jak wielka to tajemnica!.., Jan stanowczo odmawia udzielenia Ci chrztu pokuty... a Ty mu odpowiadasz: „Nie sprzeciwiaj się w tej chwili, bo tylko w ten sposób możemy wypełnić sprawiedliwość”. Jaka to jest sprawiedliwość? To są upokorzenia Twojego godnego uwielbiania człowieczeństwa, które oddając hołd nieskończonej świętości, stanowią pełne zadośćuczynienie za wszystkie nasze winy zaciągnięte wobec sprawiedliwości Bożej. Ty, sprawiedliwy i niewinny, zastąpiłeś całą grzeszną ludzkość... O Jezu, spraw, abym i ja upokarzał się z Tobą, uznając się za grzesznika i ponawiając wyrzeczenie się grzechu, uczynione już na chrzcie.” (K. Marmion: Chrystus w swoich tajemnicach)
więcej

Moja wędrówka Mędrca

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Ewangelia Mt 2,1-12

„Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.”

Pokłon Trzech Króli, Rogier van der Weyden, (1455)

Mędrcy ze Wschodu symbolizują pogan. Pogan, którzy zobaczywszy niezwykłą gwiazdę, uznali ją za znak nadprzyrodzonej mocy. Pogan, którzy mieli w sobie pragnienie i nadzieję zmiany, ufność, że dzięki Nowonarodzonemu Królowi ich życie może się odmienić, stać się inne, lepsze. Mędrcy, powszechnie zwani „królami”, choć sami byli wielkimi ówczesnego świata, mieli w sobie pokorę, cechowała ich zdolność do wyrzeczenia, jakim, bez wątpienia, była długa wędrówka. Na pewno, trzej królowie, mieli w sobie ciekawość i niezłomną wiarę.
A jak jest z nami – ludźmi wierzącymi? Przecież mamy wiedzę o wiele większą niż bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, wiedzę, potwierdzoną wieloletnimi badaniami, o doświadczeniu cudów sprawianych mocą Chrystusa nie wspominając. Czy jednak nie jest tak, że mimo to, nie mamy w sobie tego niesamowitego pragnienia, nadziei, nie mamy wielkiej ufności, a dzisiejszy świat, który „mówi” nam, że mamy władze nad niemalże wszystkim, pozbawia nas pokory oraz rozleniwia, przez co nie jesteśmy już prawie wcale zdolni do wyrzeczeń w imię tego co (przynajmniej powinno być) dla nas ważne?
Trzej królowie są dla nas wzorem. W pewien sposób zawstydzają nas swoim (jak pewnie wielu żyjącym w czasach narodzin Chrystusa się wydawało) nieracjonalnym zachowaniem, opartym jedynie na kierowaniu się intuicją, która jest swego rodzaju „palcem Boga” wskazującym nam drogę.
Zastanówmy się dzisiaj, czy naprawdę kłaniamy się Panu, poprzez swoje zwyczajne codzienne życie? Czy może jedynie ograniczamy się do kultywowania tradycji, która już niewiele dla nas znaczy, która jest jedynie przyzwyczajeniem i mało ma wspólnego z pełną wiary miłością, a jedynie z lękiem przed tym, że może spotkać nas kara.
Obyśmy stali się „mędrcami”, którzy myślą sercem, którzy dostrzegają to, co niewidoczne dla oczu, a jedynie dla ufnego, pełnego wiary serca. Obyśmy potrafili każdego dnia wędrować do Pana, aby wciąż na nowo oddawać Mu w darze nas samych.
[Oliwia B.]

Szukając Boga

Niedziela Świętej Rodziny
Ewangelia Łk 2,41-52„Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.”Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam zjawisko, którego każdy z nas doświadcza – strapienie. Jest to stan, w którym człowiek desperacko poszukuje bliskiej relacji z Bogiem ale tej relacji nie doświadcza. Takiego stanu doświadcza każdy człowiek, który wchodzi na drogę pogłębionej relacji z Bogiem. Strapienia doświadczyli również Józef i Maryja. Natomiast Bóg nigdy się nie gubi - zawsze jest przy nas. Musimy jednak doświadczyć Jego pozornej nieobecności, aby wypiękniała nasza miłość i aby nasza miłość została wypróbowana. Gdyby Jezus nie został w świątyni, dużo mniej wiedzielibyśmy o miłości Maryi i Józefa do Niego. [Dawid W.]

XIX Chóralne Spotkanie Kolędowe

W niedzielę 20 stycznia Odbędą się 19. Zabrzańskie Chóralne Spotkania Kolędowe. 

Plan występów chórów:

  • o godz. 09:30 w kościele p/w św. Kamila - Zabrzański Chór Młodzieżowy„RESONANS CON TUTTI”;
  • o godz. 09:45 w kościele p/w Najświętszego Serca Pana Jezusa - Zabrzański Chór Chłopięcy PUERI CANTORES SILESIENSES;
  • o godz. 10:00 w kościele p/w św. Teresy - Chór Dziewczęcy TARANTELLA;
  • o godz. 10:15 w kościele ewangelicko –augsburskim - Schola ARS CANTANDI parafii św. Józefa w Zawadzie Książęcej;
  • o godz. 11:00 w kościele p/w św. Jana Chrzciciela - Bielski Chór Kameralny z BCK w Bielsku – Białej;
  • o godz. 12:00 w kościele p/w św. Andrzeja - Chór OGNIWO z Katowic;
  • o godz. 15:30 w naszym kościele kolędowanie z udziałem wszystkich chórów.

 

więcej

Życzymy umiłowania i poznania Prawdy!

Dziś zapaliliśmy ostatnią świecę na wieńcu adwentowym, a w minionym tygodniu zapewne każdy z nas uczestniczył już w spotkaniach opłatkowych. Dzisiaj, jak wielka rodzina przybędziemy również na nasze parafialne spotkanie opłatkowe, na wzór Mędrców ze Wschodu, którzy ruszyli w drogę na poszukiwanie Prawdy. Poszukiwanie Prawdy jest zadaniem każdego z nas. Potrzebna nam jest, tak jak Mędrcom ze Wschodu, betlejemska gwiazda, która będzie pomagała dotrzeć do celu – do Prawdy. Tą przewodnią gwiazdą w Roku Wiary niech będzie dla nas Pismo Święte.

Odwiedzającym stronę parafialną i wszystkim wiernym życzymy, aby umiłowanie i lektura Pisma Świętego doprowadziły do poznania i ukochania Prawdy, którą jest sam Jezus Chrystus.

Życzymy również wszystkim, by tak jak wigilijny stół jednoczy całą rodzinę, tak jak gwiazda betlejemska zjednoczyła Mędrców we wspólnym poszukiwaniu, tak i by dzisiejsze parafialne spotkanie opłatkowe oraz życzenia, które sobie składamy - jednoczyły nas, byśmy w naszym parafialnym gronie potrafili znajdować wzajemne oparcie, zrozumienie i pomoc w realizacji wspólnego celu jakim jest poznawanie Prawdy.

Duszpasterze

oraz redakcja strony

Radość spotkania

IV Niedziela Adwentu
Ewangelia Łk 1,39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.Spotkanie przyjaciół to czas dzielenia wspólnej radości. Matka Jezusa biegnie do swej krewnej, matki Jana Chrzciciela, aby przelać w jej serce bogactwo tajemnicy Wcielenia, w jakiej uczestniczy. Elżbieta przyjmuje Maryję z wielką radością. Podobnie jest podczas spotkania z Bogiem. Idąc do Niego niesiemy swoje tajemnice, niepewności, smutki oraz radości, wszystko to co wypełnia nasz rozum, serce i duszę.
Przygotowujemy się do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Święta to dni modlitwy, dni spotkania z Bogiem w duchu przyjaźni. On czeka, aż otworzymy Mu drzwi naszego serca i pozwolimy Mu w nie zajrzeć i zobaczyć nasze tajemnice. Te piękne, z których jesteśmy dumni, i te smutne, których się wstydzimy. Czeka na nas jak prawdziwy, w pełni akceptujący przyjaciel, który pragnie nas wspierać i nam pomagać. [Dominika W.]

Radiowa katecheza dla dorosłych


W sobotę w godz. 20:00–22:00 w Radiu Plus Opole Estera Baksik oraz ks. Tomasz Szczeciński poprowadzą radiową katechezę na temat „Dlaczego rodzice narzucają dzieciom wiarę? Czyli o tym, kiedy i jak udzielany jest sakrament chrztu.” Audycji będzie można wysłuchać poprzez stronę www.plus.opole.pl.

Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janerio 2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro (Brazylia). Nasza parafia zachęca do skorzystanie z oferty Biura Pielgrzymkowego ŚWIĘTY JACEK Diecezji Opolskiej. Na pielgrzymkę w dniach 10 - 13 lipca 2013 składać się będzie Program Turystyczny (10 - 15.07.), Tydzień Misyjny w diecezji Niteroi (16 - 22.07.) i Obchody Centralne z udziałem Ojca świętego Benedykta XVI w Rio de Janeiro (23 - 28.07.). Szczegółowy program i procedurę zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej naszej parafii. Chętnych na udział w ŚDM z naszej parafii prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem, jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia i wpłaceniem zaliczki. Jeśli to możliwe, to prosimy o podjęcie decyzji jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Warszawa/Berlin - Sao Paulo - Penedo - Parati - Wyspy Tropikalne - Petropolis – Niteroi - Rio de Janeiro - Warszawa/Berlin

Termin: 10.07 – 30.07.2013

 

 


Kliknij "więcej', aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat wyjazdu do Brazylii. 
więcej

Zdjęcia z jarmarku adwentowego

Na naszej stronie parafialnej w galerii pojawiły się już zdjęcia z jarmarku przedświątecznego. Przypominamy, że w trzecią Niedzielę Adwentu w naszej parafii odbył się „Jarmark przedświąteczny”. Wśród wielu atrakcji była m.in. loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Nie zabrakło również ciasta, pierników, wigilijnych opłatków, dekoracji choinkowych, stroików świątecznych oraz tradycyjnego jak na tę okoliczność przystało „grzańca”.Jarmark trwał od rana, od godz. 8.00 do godz. 13.00.

oraz do podzielenia się swoją refleksją na temat jarmarku