Ojcze nasz...

XVII Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 11,1-13

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.

Sprawiedliwość Boża tak bardzo różni się od ludzkiej, że za każdym razem, gdy odkrywamy tę prawdę, zdumiewa nas ona na nowo. Bardzo często postrzegamy sprawiedliwość Boga jako oczywiste wynagradzanie dobrych ikaranie złych, bez możliwości odwołania od wyroku. Tymczasem Bóg usprawiedliwia wielu dzięki dobrym uczynkom jednego Sprawiedliwego. Dziś zaprasza nas, abyśmy czynili dobro nie tylko ze względu na własne zbawienie, ale także ze względu na naszych potrzebujących braci.

Joanna Woroniecka-Gucza, „Oremus” lipiec 2007, s. 129

Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janerio

Dziś rozpoczął się trzeci etap pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Po tygodniu turystycznym i misyjnych zmaganiach nastał czas spotkania z Biskupem Rzymu Franciszkiem. O godz. 16:00 Papież przyleci na lotnisko Galeão w Rio de Janeiro.
 W grupie 48 pielgrzymów z naszego regionu wśród 7 księży pielgrzymuje również nasz Ksiądz Proboszcz.

Zachęcamy do śledzenia transmisji religijnego wydarzenia i do modlitewnej łączności z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży.

Hymn ŚDM Rio 2013: "Nadzieja poranka"
 

Najlepsza cząstka

XVI Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 10, 38-42"Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona".

Chrystus w domu Marty i Marii, Jan Vermeer (ok. 1654-1656)

Niejedzenie

Mario siostro Łazarza
gdy Pan wszedł do domu
zapomniałaś o piecu
nie nakryłaś stołu
bo miłość zaczyna się od niejedzenia
nieważnym stał się czajnik inaczej naciągacz
kasza jak chuda wrona sądzona za rozpacz
czosnek jak zęby wiedzmy
z zasady nierówne
powiedz siostrze swej Marcie

gdy Pana zobaczę ---

czemu latasz po kuchni i po rondle skaczesz

--- nic nie zjem. Padnę na pysk
jak grzech się rozpłaczę

ks. Jan Twardowski

Patron miasta Zabrze

14 lipca (w tym roku dzień ten przypada w XV Niedzielę zwykłą) Kościół wspomina św. Kamila de Lellis. W Zabrzu wspomnienie świętego prezbitera obchodzone jest jako uroczystość, bowiem św. Kamil jest patronem naszego miasta.

Kamil urodził się w roku 1550 w pobliżu Chieti we Włoszech. Początkowo prowadził życie żołnierskie, później poświęcił się trosce o nieuleczalnie chorych. Po ukończeniu studiów i wyświęceniu na kapłana założył zakon klerycki dla posługi chorym. Zmarł w Rzymie w roku 1614. Jest patronem szpitali i chorych.


Dziś w parafii św. Kamila o godz. 12:15 odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa z udziałem mieszkańców Zabrza, a o godz. 16:00 odbędą się nieszpory odpustowe. Zachęcamy do udziału w uroczystościach ku czci patrona naszego miasta oraz do przyjęcia odpustowych życzeń: niech nasz Patron św. Kamil wyprasza u Boga potrzebne łaski, zdrowie i pogodę ducha na każdy dzień. Niech uwrażliwia nasze serca na potrzebę służenia bliźnim i czynienie miłosierdzia względem ubogich i cierpiących. Niech też uczy nas samarytańskiego pochylenia się nad ludzkim nieszczęściem i chorobą, tak abyśmy więcej serca wkładali w nasze czyny.

Charytatywna akcja "Pełny Tornister"

Co prawda dopiero rozpoczęły się wakacje, ale... 1 września w szkołach nieodwołalnie zabrzmi pierwszy dzwonek. Wielu uczniów już pewnie kompletuje książki, zeszyty i przybory szkolne. Jednak nie wszystkich rodziców stać na zakup wyprawki szkolnej. Dlatego też Program Aktywności Lokalnej w Mikulczycach organizuje pomoc dla najbiedniejszych rodzin. Na ulicach i w sklepach pojawią się plakaty, które będą informować o zbiórce rzeczy na szkolną wyprawkę. Na plakatach można też będzie znaleźć informację w jaki sposób nawiązać kontakt z pracownikami PAL i wspomóc działania.

Bardzo byśmy chcieli, aby spakowane plecaki  wkrótce trafiły do dzieci z najbiedniejszych rodzin. W tornistrach znajdą się najbardziej potrzebne rzeczy jak piórniki, pisaki, kredki, zeszyty czy farby.

Mamy nadzieję, że uda się zrealizować nasz plan dzięki pomocy osób, które wezmą udział w akcji "Pełny Tornister".
Pomagać można cały czas. Prosimy firmy i osoby prywatne o wsparcie naszej akcji i zakupienie dla najbardziej potrzebujących dzieci akcesoriów szkolnych.

Za okazane wsparcie DZIĘKUJEMY! ! !

Akcja trwa do 20 sierpnia. W razie pytań proszę dzwonić bezpośrednio do koordynatorów akcji:

Sebastian Hojka 509 044 992
Agnieszka Pudło 605 606 974


Czas wakacji
Biuro parafialne w dniach 10 – 26 lipca br. będzie nieczynne, w inne dni po Mszach.
W tym czasie sakrament chorych i pogrzeby zgłaszamy w parafii św. Wawrzyńca.
W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy niedzielnej o godz. 11:30 - Msze w niedziele i święta o godz. 8:00, 10:00 i 18:00.Rodzice w trosce o religijne wychowanie swoich dzieci mają prawo zażądać od wychowawców czy opiekunów, by ci umożliwili swoim podopiecznym udział w niedzielnej Mszy świętej. Przed wyjazdem na wakacje warto porozmawiać z organizatorem wypoczynku czy wychowawcami i sprawdzić jakie jest ich nastawienie w tym temacie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości możemy zaopatrzyć dziecko w oświadczenie, w którym napiszemy, że prosimy by nasze dziecko podczas kolonii czy obozu miało możliwość udziału w niedzielnej Mszy świętej oraz zapewnione bezpieczeństwo w drodze do kościoła i w powrocie do miejsca wypoczynku.

Nie oglądaj się za siebie....

XIII Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 9, 51-62

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to. uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?» Lecz On odwróciwszy się zabronił im. (...) Jezus rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

W pierwszej części dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam lekcję pokory, tolerancji i dobroci. Pan nie pochwala „propozycji” swych uczniów, chcących obronić honor ich Mistrza.
Jak często tłumaczymy swoje grzeszne postępowanie, używając wymówki: „To nie ja zaczęłam!”, „To on mnie sprowokował”. Pamiętajmy, że zło można zwalczać jedynie dobrem. Tylko miłość ma moc usuwania podziałów, godzenia zwaśnionych, moc przemieniania zatwardziałych serc.
Chrystus w drugiej części dzisiejszej Ewangelii daje nam do zrozumienia, że służba na chwałę Pana to przywilej, ale i wyrzeczenia. Aby w pełni głosić swym życiem Słowo Boże musimy się całkowicie zaangażować, nie odwracać się za siebie, nie spoglądać na to, co zostawiamy w tyle, nie patrzeć na to, co powiedzą inni.
Pan daje nam wielką moc. Dajmy Mu w darze jedyne, co możemy Mu ofiarować: nas samych, nasze pełne oddania zaangażowane życie na wzór Jego życia. [Oliwia B.]

Mesjasz

XII Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 9,18-24


„...A wy za kogo Mnie uważacie?
Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego...”
Mesjasz oznacza uroczyście namaszczoną osobę, której powierza się specjalną misję. W Starym Testamencie termin ten odnosił się do ludzi, którzy przez namaszczenie poświęceni byli Bogu (królowie, arcykapłani, patriarchowie). Jednak naród wybrany wciąż miał nadzieję na przyjście Mesjasza, który go wyzwoli. W Osobie Jezusa z Nazaretu zrealizowało się ponad 100 proroctw mesjańskich ze ST, jednak nie wszyscy potrafili to dostrzec. W dzisiejszej Ewangelii Piotr daje świadectwo rozpoznania w Jezusie Chrystusie prawdziwego Mesjasza. Jezus tytuł ten zaakceptował w stosunku do siebie w wyznaniu Piotra, w procesie przed Wysoką Radą (Mt 27,11-14) i w rozmowie z Samarytanką (J 4,25n). W czasach Ojców Kościoła uwydatniana była rola Jezusa jako Pomazańca nie tylko dla zaznaczenia jego roli Odkupiciela, ale również dla podkreślenia trynitarnej tajemnicy Boga, w której namaszczeniem Jezusa jest Duch Święty. [Estera B.]

Pokora grzesznika

XI Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 7,36-8,3


„...A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem…”W dzisiejszej Ewangelii widzimy dwa fronty. Jeden reprezentowany przez faryzeusza, który w swoim poczuciu wyższości oraz pychy nie zauważa Jezusa. Staje nad Nim i wytyka mu błędy. Drugim frontem jest grzesznica, która prowadziła niemoralne życie w mieście, potrafiła przyjść, pokonać swój lęk i upaść na kolana przed Jezusem. Rozjemcą jest Jezus, który widzi zatwardziałość faryzeusza oraz lęk kobiety. Faryzeusz żyje godnie, przestrzega postów, oraz prawa - jest osobą z autorytetem w mieście, natomiast wszystkie jego uczynki są robione „na pokaz”, nie boi się nawet Jezusa ponieważ pycha przyćmiewa mu umysł, dlatego żąda sprawiedliwości. Kobieta zaś będąc prostytutką, w mieście nie ma dobrej opinii ale przezwycięża swój lęk i prosi o przebaczenie nie słowem lecz czynem, myjąc stopy. W której roli w codziennym życiu jesteśmy my? Stajemy jak faryzeusz i śmiejemy się z niepowodzeń innych oraz żądamy sprawiedliwości na naszą korzyść? Czy może jesteśmy jak ta kobieta, która przychodzi z pokornym sercem prosić o wybaczenie?
 [Dawid W.]

Od obawy, by nie być lekceważonym...
Od obawy, by nie być odrzuconym...
Od obawy, by nie być zapomnianym...
Od obawy, by nie być wyśmianym...
Od obawy, by nie być obrażonym...
Od obawy, by nie być podejrzanym...
Od obawy, by nie być oszukanym...
Od obawy, nie być ostatnim...
- wybaw mnie Panie!

Boże Ciało 2013


Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.


W naszej parafii dziękczynienie to chcemy sprawować w czasie Eucharystii o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. Po Mszy o godz. 8:00 spod naszego kościoła wyruszy procesja teoforyczna.


Przypominamy, że dziś mamy obowiązek uczestnictwa w Eucharystii. Obowiązkowi temu nie czyni zadość ten, kto uczestniczy jedynie w procesji eucharystycznej; udział w procesji nie jest obowiązkowy. Za udział w uroczystym śpiewie pieśni Przed tak wielkim Sakramentem połączonym z modlitwą można dziś uzyskać odpust zupełny.