by Bóg mógł zatrzymać się i w Twoim sercu

Kiermasz
Ewangelia Łk 19, 1-10


«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu»

Te słowa wypowiedział Bóg również 80 lat temu, w czasie, gdy biskup konsekrował naszą świątynię. Zatrzymał się i zamieszkał na zawsze. Jest to znak Bożej obecności w tej świątyni. Ale nie tylko w tej świątyni zbudowanej ludzkimi rękami, ale również w tej świątyni, która znajduje się w naszych sercach. Bóg zamieszkał w sercach ówczesnych parafian i z pokolenia na pokolenie, ze względu na Swe wieczne Przymierze, zamieszkuje w naszych sercach. Czy i Ty, drogi parafianinie, potrafisz dziś jak Zacheusz docenić dar Bożej obecności w tym miejscu, w Twoim domu, do którego zawsze możesz przyjść? Czy ugościsz Jezusa najlepiej jak potrafisz? Czy umiesz w obliczu tej wielkiej tajemnicy wybaczyć wszystkim swoim wrogom po to, by stworzyć jedną rodzinę Ludu Bożego? Czy potrafisz oddać w nadmiarze to, co powinieneś? Obyś potrafił… by i dziś Bóg mógł powiedzieć Tobie: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (tego serca).

Katarzyna B.

Cieszyć się z powrotu

XXIV Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 15,1-32

„Taka radość, zapewniam was, pojawia się u aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca”W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do nas w trzech przypowieściach. Dwie pierwsze (o zagubionej owcy i drachmie) mówią o poszukiwaniu, trzecia (o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu) o powrocie. Razem przedstawiają prawdę o nawróceniu i pokazują radość tych, którzy odnaleźli to, co stracili. Dwa tysiące lat temu Jezus skierował swe nauczanie do faryzeuszów, którzy woleli piętnować ludzi, niż pokazać im drogę do usprawiedliwienia przed Bogiem. Co więcej, są zgorszeni nawróceniem się tych, których potępili. Podobnie postąpił starszy syn miłosiernego ojca – nie radował się z powrotu brata. A my? Czy uszczęśliwia nas czyjaś poprawa czy raczej cieszymy się z cudzych błędów i porażek? Co sprawia nam więcej radości: pomoc i pouczenie czy obmawianie i wyśmiewanie?
[Estera B.]

80-lecie naszego kościoła

17 września będziemy obchodzić 80. rocznicę poświęcenia naszego kościoła.

Już dziś zapraszamy do działu "80-lecie kościoła", w którym można znaleźć kalendarium prac budowlanych naszej świątyni, a także ciekawostki związane z naszą parafią oraz szczegóły dotyczące świętowania tej wyjątkowej rocznicy.

Trzy warunki dobrego ucznia Jezusa

XXIII Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 14,25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Fragment przeczytanej Ewangelii mówi o trzech warunkach, które decydują o przynależności do Chrystusa.
Kliknij "więcej", aby zapoznać się z warunkami jakie powinien spełniać dobry uczeń Jezusa Chrystusa.
więcej

Nowy rok katechetyczny

Wraz z początkiem września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dlatego też na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomniała w opublikowanym oświadczeniu, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów Pierwszej Komunii św., pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się tylko podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.


Kliknij "więcej", aby przeczytaćKomunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP ws. przygotowania do sakramentów
więcej

Nadzieja zbawienia dla wszystkich

XXI Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 13,22-30

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?
W dzisiejszej Ewangelii pada pytanie o to, czy jedynie nieliczni zostaną zbawieni. Chrystus nie udziela wprost odpowiedzi lecz wskazuje jak można osiągnąć zbawienie. W ten sposób każdemu z nas daje nadzieję na zbawienie. Warto więc pamiętać, że „ani Pismo Święte, ani Tradycja Kościoła nie mówi o żadnym człowieku z całą pewnością, że jest on potępiony. Piekło ukazywane jest zawsze jako realna możliwość, ale przestroga przed nim powiązana jest z Bożą propozycją nawrócenia i powrotu do życia” (Katolicki Katechizm dorosłych. Wyznanie wiary Kościoła – wydany przez Niemiecką Konferencję Biskupów, Poznań 1987, s. 407). Pragnąc korzystać z drogi nawrócenia i żywiąc nadzieję na własne zbawienie nie możemy zapominać o innych ludziach. „Zbyt często myślimy o nadziei w sposób zbyt indywidualistyczny, jak gdyby odnosiła się tylko do naszego własnego zbawienia. Ale nadzieja odnosi się w istocie do wielkich dzieł Bożych dotyczących całego stworzenia. Ona odnosi się do losu całej ludzkości. To jest zbawienie świata, którego oczekujemy. W rzeczywistości nadzieja dotyczy zbawienia wszystkich ludzi – i tylko w takiej mierze odnosi się do mnie, w jakiej jestem z nimi złączony” (J. Daniélou, Essai sur le mystére de l’historie, Paris 1953, s. 340).

Odpowiedzialność

XIX Niedziela zwykła
Ewangelia Łk 12,32-48
...Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą..."«Odpowiedzialność» – słowo niechętnie i rzadko dziś używane. A przecież to właśnie nam więcej dano niż tym, którzy nie otrzymali Dobrej Nowiny. To właśnie w naszym ciele ma królować łaska, a nie grzech (...).
Czy jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi za swoje słowa, myśli i czyny? Czy czujemy się odpowiedzialni za swoją wiarę i staramy się ją świadomie rozwijać? Pan, który jest „po naszej stronie”, pragnie doprowadzić nas do pełni życia, dlatego zachęca nas do nawrócenia ido współpracy z Jego łaską"

Ks. Jarosław Ropel, „Oremus” październik 2005, s. 80


Papież czcicielem naszej patronki

Podczas samolotowego powrotu Franciszka do Rzymu ze Światowych Dni Młodzieży w Rio papież udzielił dziennikarzom wywiadu. Podczas rozmowy został zapytany min. o czarną teczkę, którą sam wnosił na pokład samolotu. Odpowiadając na to pytanie Franciszek "wyznał, że zawsze tak czynił, a w środku były przybory do golenia, brewiarz, kalendarz z datami spotkań i obowiązków oraz książka o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, której jest żarliwym czcicielem".
Może warto abyśmy również i my, zachęceni przykładem biskupa Rzymu, w upalne dni sięgnęli po lekturę, która pozwoli nam poznać bliżej naszą patronkę - św. Teresę od Dzieciątka Jezus. W poznawaniu duchowości św. Teresy z Lisieux należy uwzględnić również i dzieła samej świętej, które dostępne są również w internecie.

Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi odpowiedziami na niecodzienne pytania skierowane przez dziennikarzy do papieża.