25-lecie Katolickiego Przedszkola Tęcza

Katolickie Przedszkole "Tęcza" zaprasza wszystkich swoich absolwentów z rodzinami oraz wszystkich parafian, do wspólnego świętowania 25-lecia powstania przedszkola. 

W sobotę (4 czerwca) o godz. 14.00 odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Jana Kopca. Po Mszy program artystyczny i wspólne świętowanie w ogrodzie przedszkola.

 

     Pomysł powstania przedszkola zrodził się w kwietniu 1997 roku, z inicjatywy naszego księdza proboszcza Piotra Klemensa, któremu od dawna leżało na sercu właściwe wykorzystanie Domu Parafialnego, gdyż stał on pusty. Z drugiej strony bodźcem do założenia przedszkola była Pani dyrektor działającej już wtedy od 5 lat Szkoły Katolickiej, Zofia Kozielska. To dzięki ich namowom i wielkiemu wsparciu duchowemu oraz szeroko pojętej pomocy gospodarczej Księdza Michała Wilnera, ówczesnego wikariusza parafii, podjęłam się realizacji tego dzieła. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o dużym wsparciu i pomocy moich przyjaciółek Krysi Buchwald, której nie ma już niestety wśród nas i Joli Sajan, które razem ze mną zwolniły się wtedy z pracy i zaryzykowały, bo tak naprawdę nie wiedziałyśmy czy to się uda… Miałam wtedy wiele obaw, teraz wiem, że była to dobra decyzja i każdemu życzę, aby praca sprawiała mu tyle radości i zadowolenia.

     Celem, który przyświecał nam w trakcie tworzenia przedszkola, było stworzenie możliwie innego niż dotychczas podejścia do dziecka, potraktowania Go jako małego człowieka mającego też swoje smutki i problemy. Chcieliśmy dać Mu możliwość realizacji siebie przez własne doświadczenia, a jest to możliwe tylko pracując w mniejszych grupach i w oparciu o miłość cierpliwą, łaskawą, niepamiętającą złego – taką, o jakiej pisze Św. Paweł w Hymnie o Miłości. Dlatego też symbolem przedszkola jest TĘCZA, która niegdyś była znakiem miłości Boga do ludzi, a dla nas jest ona dodatkowo znakiem miłości człowieka do człowieka. Każda z siedmiu barw tęczy niesie wartości, które przyświecają pracy przedszkola i tworzą fundament do dalszego życia:

- miłość szczerą i prawdziwą

- dobroć i szacunek,

- uśmiech i radość

- łagodność i delikatność,

- nadzieję, że to co robimy jest dobre i słuszne

- wiarę w Boga i własne możliwości,

- tęsknotę za nowymi, lepszymi rozwiązaniami.

Na takiej właśnie miłości przez duże „M” oparliśmy wychowanie w naszym przedszkolu.

     Zanim jednak doszliśmy do 1 września 1997 roku, kiedy to zaczęliśmy realizować nasze zamierzenia (co udaje się nam już 20 lat), pokonaliśmy po drodze wiele przeszkód. Trudno napisać dzisiaj o wszystkich pracach, które przyszło nam wykonać, aby z Domu Parafialnego zrobić przedszkole… Wiem jedno, że gdyby nie zwykła życzliwość i pomoc wielu ludzi, zarówno ta materialna, ale także ta w postaci bezinteresownego poświęcenia swojego wolnego czasu, to z pewnością nie zdołalibyśmy tego wszystkiego dokonać. Dlatego chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować: księdzu Biskupowi Janowi Wieczorkowi, księdzu Proboszczowi Piotrowi Klemensowi, Księdzu Michałowi Wilnerowi, Księdzu Konradowi Werschowi, Pani Krystynie Jochan, życzliwym Władzom Miasta Zabrze, Naczelnikowi Wydziału Oświaty,, Firmie Dar’c, dyrektorowi Mostostalu, Panu Wilhelmowi Teichmanowi, Helmutowi Rogowskiemu, Pawłowi Gałązce, ojcu i bratu Księdza Michała Wilnera, których niestety nie ma już wśród nas, Państwu Kornelii i Bogdanowi Kotarskim, Panu Zdzisławowi OlczykowiPanu Wiktorowi Grychnikowi, wszystkim pracownikom przedszkola z rodzinami, którzy spędzali tu wszystkie wolne chwile oraz nauczycielom Szkoły Katolickiej. Na końcu, ale największe podziękowania składam mojemu teściowi Guintrowi Poloczkowi, za poświęcony czas i serce, za wieloletnią, nieocenioną pomoc w pracach malarskich i nie tylko, aby nasze przedszkole było czyste i zadbane. No i mojemu mężowi, za ogromną pomoc i wsparcie, za to, że po prostu jest…

     Teraz nasze Katolickie Przedszkole „Tęcza” cieszy się duży uznaniem wśród rodziców, którzy wybierają nas spośród innych zabrzańskich przedszkoli. Myślę, że swój sukces zawdzięczamy po pierwsze Panu Bogu i Bożej opatrzności, która nad nami czuwa. Po drugie nauczycielom i pracownikom przedszkola, którzy wkładają wielkie serce w to co robią i tworzą klimat, w którym chce się bawić i uczyć. Po trzecie rodzicom, którzy traktują przedszkole jak drugi dom, wspierają nas w naszym wychowawczym dziele, służą pomocą, radą i dobrym słowem oraz wspierają finansowo. I po czwarte wielkiej życzliwości ludzi, których spotykamy na swojej drodze życia, dzięki którym doświadczamy na co dzień Bożej miłości i utwierdzamy się w przekonaniu, że wszystko to co robimy jest dobre i słuszne.

     Antonio de Saint Exupery powiedział: „Jest wiele rzeczy na świecie, za które nie można zapłacić pieniędzmi, można tylko się uśmiechnąć i powiedzieć – dziękuję…”. Dlatego w dniu naszego jubileuszu 25 lecia powstania przedszkola wszystkim, za wszystko BARDZO DZIĘKUJĘ!!!

Dyrektor Katolickiego Przedszkola "Tęcza"

Ewa Poloczek

Galeria zdjęć

wstecz